Rocker snød kommune

I TV 2s dokumentarserie ‘Den sorte svane' afsløres svindel i forbindelse med en nedrivningssag i Holbæk. Det er dybt forkasteligt, lyder det fra Holbæk Kommune.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Svindel med falske miljøprøver og hemmelig bortskaffelse af miljøskadeligt byggeaffald på jordareal i Holbæk.

Det er blot nogle af de afsløringer, som er kommet frem i forbindelse med TV 2s dokumentarserie 'Den Sorte Svane', der har premiere tirsdag.

quote Jeg synes simpelthen, det er dybt forkasteligt

Erik Kjærgaard Andersen, direktør i Holbæk Kommune

I dokumentarserien afslører TV 2 med skjulte optagelser, hvordan advokater og erhvervsfolk hjælper rockere og bandemedlemmer med at begå kriminalitet eller indvilliger i at se igennem fingre med svindel.

Falske miljøprøver

En af hovedpersonerne er Bandidos-rockeren Fasar Abrar Raja, som ifølge TV 2 i dag er prøvemedlem i Hells Angels.

I dokumentaren afdækkes det, hvordan rockeren driver en række nedrivningsfirmaer og svindler med miljørapporter og bortskaffer byggeaffald på ulovlig vis. 

I dokumentaren fremgår oplysninger om en falsk miljørapport i forbindelse med en nedrivningsopgave af en tidligere sprogskole i Holbæk for få år siden.

Ifølge dokumentaren fik rockeren en miljøanalytiker ved navn Benny Østerø fra miljørådgivningsvirksomheden A+ til at foretage en manipuleret miljørapport.

Benny Østerø bemærkede i rapporten, som blev givet til Holbæk Kommune, at der kun var et enkelt tilfælde af det miljøskadelige stof PCB i bygningen. 

Fakta om PCB

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB blev tidligere brugt i byggematerialer og i industrien, indtil man i 1970’erne fandt ud af, at PCB kan skade både mennesker og miljø. I dag er al anvendelse af PCB forbudt, men stoffet findes stadig i vores omgivelser.

  • PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler, og det er en uønsket miljøgift

  • PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt til PCB-holdige materialer. Fødevarer er vores største kilde til PCB i kroppen for befolkningen som helhed

  • PCB har været brugt i byggeriet i Danmark, men omfanget ukendt. Stoffet kan være til stede i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977

  • En vis andel formodes at (op til ca. 30 pct. af større bygninger fra perioden) indeholde PCB, men kun en mindre andel (måske et par pct. af disse) forventes at afgive PCB til indeluften i niveauer, der overstiger aktionsværdierne

  • Inden en bygning renoveres eller rives ned, skal det undersøges, om den indeholder PCB. Resultatet af undersøgelsen skal anmeldes til kommunen. Hvis bygningen indeholder PCB-holdige materialer, skal de fjernes fra bygningen, inden renovering eller nedrivning. Det PCB-holdige affald skal bortskaffes efter gældende regler, så PCB ikke spredes i miljøet

Kilde: Miljøministeriet

Men en anden rapport, der er blevet lavet året forinden, viser, at der er hele 16 tilfælde af PCB i bygningen.

Men den får kommunen ikke at se.

I dokumentaren bekræfter rockeren, at Benny Østerø får "noget" for at lave miljørapporten.

PCB-holdige materialer skal ifølge Miljøstyrelsen fjernes fra bygninger inden renovering eller nedrivning og bortskaffes efter gældende regler, så PCB ikke spredes i miljøet.

Fasar Abrar Raja, tidligere bandidosrocker, fortæller TV 2s muldvarp om svindel i nedrivningssager
Fasar Abrar Raja, tidligere bandidosrocker, fortæller TV 2s muldvarp om svindel i nedrivningssager Foto: TV 2

"Dybt forkasteligt"

Holbæk Kommunes direktør Erik Kjærgaard Andersen har ikke selv set dokumentaren, men har modtaget ovenstående oplysninger, som han finder bekymrende. 

- Jeg synes simpelthen, det er dybt forkasteligt, at man svindler med den slags rapporter.

- Det gør det helt umuligt at få håndteret de her problematiske stoffer på fornuftig vis, når vi ikke kan stole på de oplysninger, vi får, siger direktøren til TV2 ØST. 

Erik Kjærgaard Andersen oplyser, at kommunen nu vil foretage en række undersøgelser og foretage prøver de berørte steder. 

Erik Kjærgaard Andersen, direktør i Holbæk Kommune, oplyser, at kommunen nu vil undersøge sagen nærmere.
Erik Kjærgaard Andersen, direktør i Holbæk Kommune, oplyser, at kommunen nu vil undersøge sagen nærmere. Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir, TV2 ØST

Kommune vil undersøge nærmere

Kommunen vil blandt andet foretage prøver for skadelige stoffer på daginstitutionen Villa Kulla i Holbæk, der ligger få hundrede meter fra byggegrunden.

- Vi ved, at der i nærheden af den sprogskole, der er blevet revet ned, er en daginstitution, som har oplevet, at det har støvet, fortæller han.

- Vi har ikke nogen grund til at tro, at der vil være problematiske materialer og stoffer ved dagtilbuddet, men vi vil være helt sikre, og derfor får vi taget prøver der. Vi vil gå med livrem og seler.

quote Vi mener ikke, at der er grund til at være bekymret for de beboere, der bor ved siden af

Erik Kjærgaard Andersen, direktør i Holbæk Kommune

Villa Kulla har ikke ønsket at udtale sig. Institutionens leder henviser til Holbæk Kommune. 

Adspurgt om beboere i nærområdet har grund til bekymring, svarer Erik Kjærgaard Andersen: 

- Vi mener ikke, at der er grund til at være bekymret for de beboere, der bor ved siden af. 

Ulovligt bortskaffelse af jord

I dokumentaren afsløres det også, hvordan giftigt affald i forbindelse med nedrivningsarbejde bliver dumpet ulovligt på hemmelige steder, hvor jordejere modtager ydelser mod at lade den giftige jord blive dumpet på deres grund.

Bandidos-rockeren nævner blandt andet en person i Holbæk, som har et større jordareal, hvor det giftige jord kan deponeres, uden at kommunen ved det. 

Læs også
Afslører skødesløs omgang med skrald
Læs også
Afslører skødesløs omgang med skrald

Erik Kjærgaard Andersen fortæller, at der har været et ejerskifte af et stykke jord i Undløse, hvor der er blevet foretaget nogle prøver.

- Vi ved, at den ejer, der købte området for et par år siden, har fået foretaget prøver, der viser, at jorden er ren. Vi har ikke nogen grund til at tro, at det ikke er korrekt.

- Men det er bekymrende oplysninger. De bekymringer vil vi gerne have manet i jorden. Så vi vil gerne have fat i ejeren og få taget nye prøver, fortæller direktøren.

Fasar Abrar Raja har ifølge TV 2 ikke ønsket at stille op til interview om dokumentaren. Via sin advokat oplyser han til TV 2, at hans udtalelser ikke har noget med virkeligheden at gøre, og at han aldrig har foretaget sig noget af det, som fremgår af programmet.

A+ Miljø oplyser til TV 2 i et skriftligt svar, at virksomheden ikke kan finde den pågældende sag i sine systemer, men at ledelsen har iværksat en undersøgelse af opgaver udført af Benny Østerø.Nyhedsoverblik