Ny aftale om lærernes arbejdstid indgået i Holbæk Kommune

Ny aftale om lærernes arbejdstid skal blandt andet sikre lærerne mere tid til forberedelse før undervisningen i Holbæk Kommune.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der er netop indgået en aftale i Holbæk Kommune om lærernes arbejdstid, som giver lærerne bedre mulighed for at forberede sig til undervisningen af eleverne i folkeskolen.

Arbejdstidsaftalen gælder for lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne, Børnespecialcenteret, undervisningstilbud under 10. klassecenteret samt Center for Specialundervisning i Holbæk Kommune.

- Den nye aftale prioriterer lærernes forberedelsestid, efterbehandling og det arbejde som lærerne forbereder sammen i teams. Tidligere havde nogle lærere kun fem til ti minutters forberedelsestid inden undervisningen. Nu er der afsat 405 timer om året til forberedelse, hvilket svarer til cirka en halv times forberedelse per undervisningstime, siger Jens Rohrberg, som er formand for Holbæk Lærerkreds.

quote Aftalen skal medføre veloplagte og engagerede lærere, som har lyst til at møde på arbejde hver dag

Sine Agerholm, som er formand for Børn og Skole i Holbæk Kommune

Mindre undervisning

Sine Agerholm, som er formand for Børn og Skole i Holbæk Kommune, er godt tilfreds med aftalen.

- Aftalen skal medføre veloplagte og engagerede lærere, som har lyst til at møde på arbejde hver dag. Desuden har vi nedsat arbejdstiden for de nyuddannede lærere det første arbejdsår. I stedet for 27 lektioner underviser de nu 25. Vi vil gerne have, at de får en god start og får lyst til at blive på skolerne, siger hun.

Lærerne i Holbæk Kommune arbejder på nuværende tidspunkt i gennemsnit 810 timer om året, hvilket svarer til 27 lektioner om ugen. Holbæk Lærerkreds og kommunen er enige om, at alle lærere i Holbæk Kommune skal undervise mindre i nærmeste fremtid.

Træder i kraft til august

Forhandlingerne startede i oktober sidste år, og den netop underskrevne aftale træder i kraft fra 1. august 2018.

Lærerkredsen og Kommunen vil vurdere, hvorvidt aftaler fra de centrale overenskomstforhandlinger skal arbejdes ind i den lokale arbejdstidsaftale, når de er afsluttet.

Den lokale arbejdstidsaftale vil blive evalueret i udgangen af det kommende skoleår med henblik på forlængelse.