Kloakering i landområder trækker ud - der går ti år før alle får klar besked

På grund af tvivl om regler og for få penge til rådighed bliver kloakeringen Holbæk Kommunes landområder først færdig i 2030.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Egentlig skulle Holbæk Kommune have sikret miljørigtig kloakering i landområderne i 2021.

Men det er ikke realistisk at være færdig med det arbejde inden 2030, fortæller Morten Marcher, der er afdelingsleder for natur, miljø og vand i Holbæk Kommune.

quote Det har ikke været prioriteret højt nok i Holbæk Kommune

Morten Marcher, afdelingsleder, natur, miljø og vand, Holbæk Kommune.

I alt skal kommunen undersøge, om 2180 ejendomme i kommunens landområder har den kloakering, der skal til, for at undgå skadelig spildevandsudledning til nærliggende vandløb og søer.

Men kommunen, har haft fokus på andre opgaver, og der betyder nu, at der er et betydeligt efterslæb på sagerne.  

- Det har ikke været prioriteret højt nok i Holbæk Kommune, siger Morten Marcher.

Burde have været færdige i 2015

WaterTech, der er Ingeniørens nichemedie for vandbranchen, har fået en aktindsigt hos Miljøministeriet.

Den viser, at 13 danske kommuner ikke er færdige med første fase i en landsdækkende indsats, der skal udføres for at sikre, at borgerne lever op til de rensekrav, der er på deres spildevand.

Ifølge Ingeniøren er der 670 ejendomme i Holbæk Kommune, hvor kloakeringen skulle være tjekket inden udgangen af fase et i 2015, som kommunen endnu ikke har taget hånd om endnu, og dertil kommer alle de ejendomme, som er omfattet af anden fase i indsatsen.

De i alt 2180 ejendomme burde være tjekket for eventuelle problemer med udledningen af urenset spildevand ved udgangen af 2021, men i Holbæk Kommune har man i stedet lagt en plan for arbejdet, der først er gennemført i 2030.

Prioriterede andre opgaver først

Morten Marcher forklarer, at der er flere grunde til, at kommunen slet ikke bliver færdig med arbejdet i 2021.

quote Der var grænser for, hvor mange penge de kunne bruge, og da det var vigtigt for os at kunne prioritere byudvikling, så var der ikke midler til også at lave kloakering i det åbne land

Morten Marcher, afdelingsleder, natur, miljø og vand, Holbæk Kommune.

- Dels så har regelgrundlaget været lidt uklart, siger han og henviser til, at der mellem 2017 og 2019 har været tvivl om, på hvilket grundlag kommunerne måtte pålægge en ejendomsindehaver at få lavet ny og miljørigtig kloakering.

Derudover var der heller ikke penge til at gennemføre kloakeringen, fortæller afdelingslederen.

- Forsyningsselskaberne har fået en ramme for, hvor meget de må investere, og det betød helt konkret, at vi blev nødt til sammen med Fors, som er vores forsyningsselskab, at prioritere byudviklingen og andre tiltag, frem for kloakering i det åbne land, siger han.

- Der var grænser for, hvor mange penge de kunne bruge, og da det var vigtigt for os at kunne prioritere byudvikling, så var der ikke midler til også at lave kloakering i det åbne land, siger Morten Marcher.

På spørgsmålet om, hvorfor kommunen ikke valgte at prioriterer kloakeringen, siger han:

- Det er før min tid, så det tør jeg ikke svare for.

Skal bruge 10 år

Holbæk Kommune har nu lavet en plan for spildevand i kommunen, som skal være udført i 2030, og Morten Marcher fortæller, at den bygger på en realistisk vurdering af, hvornår kommunen kan være færdig med arbejdet.

For at finde ud af, hvilke af de 2180 ejendomme, der ikke lever op til deres rensekrav, skal kommunen igennem et længere udredningsforløb, hvor det blandt andet skal undersøges, om de oplysninger om hver af de enkelte ejendomme, der findes i Bygnings- og Boligregisteret (BBR), er korrekte.

Holbæk Kommune vurderer, at de har kapacitet til at udrede kloakforholdende på omkring 220 ejendomme om året og derefter eventuelt give påbud om, at ejeren skal etablere et nyt spildevandssystem.

- Det, der har været vigtigt for os, det er, at vi får det fulde overblik over, hvad er der for nogle ejendomme, det drejer sig om, og det har vi brug til at lave en plan for, så vi kommer hele vejen rundt og får fat i dem alle sammen, siger Morten Marcher.

Han fortæller, at man kan gå ind på kommunens hjemmeside for spildevandsplanen og se, om man er en af de husejere, der kan være omfattet af planen.

- Det er ejendomme, som ligger ude i det åbne land, altså uden for byerne, og som på en eller anden måde har et afled ud til vandløb som ikke opfylder de kvalitetskrav, der er fastsat, forklarer han.

Husk at opdatér kloak-oplysninger

Hvis oplysningerne i BBR, er korrekte, vil sagsbehandlingen gå hurtigere for kommunen, fortæller Morten Marcher.

Han opfordrer derfor de omfattede husejere til at tjekke, at deres oplysninger på BBR er korrekte.

- Man er som borger ansvarlig for, at de oplysninger, der er på BBR, er korrekte, så man har sådan set en pligt til at sørge for, at de altid er opdaterede, siger han.

Læs også
Borgere politianmeldt for at nægte at udskifte spildevandstank
Læs også
Borgere politianmeldt for at nægte at udskifte spildevandstank

- Så hvis man får øje på, at der er forkert registrering på ens ejendom, så kan og skal man sørge for, at det bliver rettet op, siger Morten Marcher.

- Den nemmeste måde at gøre det på, er at kontakte vores spildevandsteam, for så hjælper de med de ting, der skal til, siger han.