Holbæk Kommune må hæve skatten

Sammen med tre andre kommuner har Holbæk nu fået lov til at hæve skatten for 2017.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det kan inden længe blive dyrere at være skatteborger i Holbæk Kommune.

Holbæk har nemlig, sammen med Odense, Rebild og Læsø, fået tilladelse til at hæve skatten for samlet cirka 266 millioner kroner.

Det er Social- og Indenrigsministeriet, som netop har svaret de fire kommuner. Ansøgningerne kan dog ikke imødekommes fuldt ud, fordi de overskrider rammen på 200 millioner kroner.

Det er det beløb, som landets kommuner må hæve skatten for, hvis andre sætter den tilsvarende ned. Det ligger i regeringens økonomiaftale med KL.

Holbæk får lov til at hæve skatten med 34,6 mio. kroner, Odense med 145,7 mio. kroner, Læsø med 1,8 mio. kroner og Rebild med 17,9 mio. kroner. Nu skal andre kommuner sætte skatten ned, så de kommunale skatter samlet set bliver holdt i ro i 2017.

Risikerer økonomiske sanktioner

Det er nu op til de fire kommuner, om de udnytter den tildelte ramme.

Og landets kommuner skal koordinere, at skatten ikke samlet set bliver højere i kommunerne i 2017. Regeringen har afsat en pulje til tilskud til skattenedsættelser for at motivere til dette.

Men hvis kommunerne samlet set forhøjer skatterne, udløser det en økonomisk sanktion over for den enkelte kommune og kollektivt for kommunerne.

Budgetterne og skattefastsættelsen for 2017 skal vedtages af kommunalbestyrelserne senest den 15. oktober 2016.

 

Baggrund om skattepuljen