Hans Ole og 100 andre vrede vognmænd protesterede foran Christiansborg

En foreslået vejafgift for lastbiler vækker stor harme blandt de danske vognmænd. Tirsdag demonstrerer de ved Christiansborg.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Flere hundrede lastbilchauffører fra hele landet har tirsdag morgen taget turen mod Christiansborg for at cementere deres utilfredshed med et forslag om en såkaldt vejafgift for lastbiler.

Én af dem er Hans Ole Christensen, der driver sin egen lille vognmandsforretning, Hans Ole Christensen ApS, i Store Merløse ved Holbæk.

- Jeg er her, fordi vi er nødt til at bakke op omkring det og støtte hinanden i forhold til de tiltag, politikerne har planer om. De vil pålægge os nogle afgifter, som vi overhovedet ikke kan hente penge til nogle steder fra, fortæller han.

Lastbiler fra hele landet er tirsdag mødt op for at vise deres utilfredshed med det nye forslag.
Lastbiler fra hele landet er tirsdag mødt op for at vise deres utilfredshed med det nye forslag. Foto: Hans Ole Christensen

Vognmændene er sammen med brancheorganisationen Dansk Industri i oprør, fordi SVM-regeringen sammen med rød blok vil indføre en kilometerbaseret afgift for lastbiler på de danske veje fra 2025.

Grøn kørsel betaler sig

Lovforslaget lægger op til en afgift per kørt kilometer, og størrelsen på afgiften afhænger af, hvor meget CO2 lastbilen udleder per kørt kilometer.

Læs også
Vognmænd protesterer mod ny klimaafgift
Læs også
Vognmænd protesterer mod ny klimaafgift

Lastbiler på grønt brændstof som eksempelvis strøm vil på den måde skulle betale mindre, end lastbiler der kører på diesel, oplyser Skatteministeriet. 

I gennemsnit ventes den nye afgift at være cirka 1,3 kroner per kørt kilometer, og det vil ramme Hans Ole Christensens firma hårdt. 

- Det er 500-600.000 kroner ekstra om året i vores butik. Hvis ikke vi kan få kradset det ind, så er der jo kun en til at betale, og det er Hr. og Fru Jensen. For vi kan ikke finde pengene, og de skal jo findes et sted, siger han og fortsætter:  

- Hvis vi ikke får dækket de udgifter, så kan det ikke lade sig gøre at drive vores virksomhed. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, siger han. 

Kilometerbaseret vejafgift for lastbiler

• 1. januar 2025 skal lastbiler betale vejafgift efter, hvor langt de kører i Danmark.

• Afgiftens størrelse vil afhænge af, hvor meget CO2 lastbilen udleder per kilometer.

• I gennemsnit forventes afgiften at være på cirka 1,3 kroner per kilometer i 2030.

• Aftalen forventes at give en CO2-reduktion på 0,4 millioner ton i 2030.

• 1. januar 2025 vil afgiften gælde for lastbiler på 12 ton og derover.

• 1. januar 2027 udvides afgiften til at gælde for lastbiler på 3,5 ton og derover.

• Afgiften vil fra 2025 omfatte samlet 10.900 kilometer af det danske vejnet herunder statsveje og miljøzoner.

• Fra 1. januar 2028 vil hele det offentlige vejnet være omfattet (ca. 75.000 km).

Kilde: Skatteministeriet

Og den betragtning giver formand hos vognmændenes egen brancheforening ITD, John Agervig Skovrup, ham ret i: 

- Problematikken i det her er, at regningen bliver sendt videre til kunderne og i sidste ende til de danske borgere – for vognmændene har ikke de mange milliarder, der er tale om. Så det er en ekstra skat for danskerne, har han tidligere sagt til TV2 ØST. 

- Vi er virkelig mødt talstærkt op – jeg vil skyde på et par hundrede lastbiler, måske endda flere, fortæller Hans Ole Christensen.
- Vi er virkelig mødt talstærkt op – jeg vil skyde på et par hundrede lastbiler, måske endda flere, fortæller Hans Ole Christensen. Foto: Hans Ole Christensen

Skulle Hans Ole Christensen slippe billigere med den nye afgift, ville det kræve, at hans firma begyndte at køre med el-biler. Det er dog ifølge Hans Ole Christensen ikke en realistisk mulighed.

- Man er slet ikke gearet til el-biler endnu – og slet ikke med de vægte, vi kører med, siger han.

Begrænset grøn effekt  

Både Dansk Industri, Dansk Erhverv og vognmændenes egen brancheforening ITD er ude med kritik af vejafgiften, som SVM-regeringen vil indføre sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet. 

Kritikken går blandt andet på, at afgiften vil ramme skævt, så vognmændene i yderkommunerne kommer til at betale den største pris. 

Derudover mener branchedirektør for DI Transport, Karsten Lauritzen, at klimaeffekten ved afgiften vil være "meget begrænset".

- Til gengæld får man en ny afgift, der er dyr at administrere, siger han til TV 2.

DI foreslår seks klimatiltag på lastbiler:

Dansk Industri har en række andre forslag på klimatiltag på lastbiler, som brancheorganisationen mener kan indfri Danmarks klimamål.

DI anbefaler, at regeringen fremskynder klimaomstillingen af lastbilerne i to spor:

SPOR 1: HURTIG REDUKTION MED GRØNNE BRÆNDSTOFFER:

Frem mod 2030 vil størstedelen af danske lastbiler fortsat køre på diesel. Derfor opnås den største og hurtigste klimaeffekt ved at iværksætte klimatiltag, der nedbringer udledningen for disse. DI anbefaler:

1. Afgiftsfrie grønne brændstoffer. DI foreslår, at regeringen afgiftsfritager biobrændstoffer, så der gives maksimal tilskyndelse til at skifte til CO2-neutrale motorbrændstoffer. Det er forbundet med stor usikkerhed at give et præcist skøn af CO2-effekten, men hvis det lægges til grund, at andelen af biodiesel - i forhold til det samlede dieselforbrug - stiger med 5 procentpoint i 2025 og 10 procentpoint i 2030, vil det nedbringe CO2-udledningen med ca. 0,4 mio. ton i 2025 og ca. 0,8 mio. ton i 2030. Forslaget koster staten knap 1 mia. kr. i 2030.

2. Højere dieselafgift frem for lastbilafgift. I stedet for at indføre kilometerbaserede vejafgifter for lastbiler bør regeringen hæve dieselafgiften med 40 øre per liter. Det vil mere målrettet tilskynde til energieffektiv kørsel, køb af grønne køretøjer og reducere grænsehandlen. Tiltaget vurderes at reducere CO2-udledningen med ca. 0,8 mio. ton i 2030 og øge statens omkostninger med ca. 1 mia. kr. i 2030.

3. Mere gods i lastbilerne. Tilladelsen til øgede vægt- og dimensionskrav, der er planlagt at gælde for lastbiler fra 2025, bør fremrykkes således at klimagevinsten ved energieffektiv kørsel kan høstes tidligere. Tiltaget nedbringer CO2-udledningen med 0,1 mio. ton i 2030 og øger statens omkostninger med ca. 0,2 mia. kr. i 2030.

SPOR 2: KLIMANEUTRALITET MED GRØNNE LASTBILER:

Samtidig er det afgørende, at vi allerede nu igangsætter en udskiftning af lastbilerne til grønne alternativer med henblik på at nedbringe klimabelastningen helt i 2045. Der er behov for at understøtte udskiftningen, indtil markedet kan tage over. DI anbefaler:

4. Fast tilskud til køb af grønne lastbiler. Regeringen bør indføre et fast tilskud på 50 pct. af merprisen for køb af lastbiler, der kører på el, brint eller biogas efter først til mølle-princippet. Hermed vil virksomhederne hurtigere kunne købe en grøn lastbil - uden forudgående ansøgning. DI foreslår, at der afsættes 2 mia. kr. frem mod 2030 til formålet. Forslaget vurderes at nedbringe CO2-udledningen med ca. 0,1 mio. ton i 2030.

5. Pulje til ladestandere. DI anbefaler, at regeringen opretter en pulje på 100 mio. kr. til etablering af hjemmeladere og destinationsladere for erhvervskøretøjer. Nuværende statslige puljer møder langt fra efterspørgslen, hvilket bremser omstillingen til 3 grønne lastbiler. Tiltaget er understøttende og vurderes at have en CO2-effekt på under 0,1 mio. ton i 2030.

6. Straksafskrivning af grønne investeringer. Virksomheder skal kunne straksafskrive 100 pct. af deres udgifter til grønne lastbiler, stikledninger og tilslutningsbidrag. Det vil betyde, at investeringsprofilen for el-lastbiler nærmer sig den for fossile køretøjer. Tiltaget er understøttende, hvorfor CO2-effekten anslås til under 0,1 mio. ton i 2030. Forslaget medfører ikke udgifter for staten.

Kilde: Dansk Industri

Dansk Erhverv har også tidligere kritiseret aftalen for, at den vil ende med at skabe højere priser for forbrugerne og ringere transportmuligheder for yderområderne. 

Som alternativ til vejafgiften har DI derfor foreslået seks tiltag, som, de mener, kan gøre transportbranchen mere grøn - blandt andet med tilskud til ladestandere til lastbiler og tilskud til el-lastbiler.

Håber partier kan overbevises 

Aftalen er endnu ikke endeligt vedtaget, da den er blevet fremlagt som et lovforslag, der først skal stemmes igennem. 

- Vi har spærret en gade herinde overfor Christiansborg, hvor vi holder side om side i seks rækker, fortæller Hans Ole Christensen.
- Vi har spærret en gade herinde overfor Christiansborg, hvor vi holder side om side i seks rækker, fortæller Hans Ole Christensen. Foto: Hans Ole Christensen

Derfor håber Hans Ole Christensen, at det store fremmøde af lastbiler på Christiansborg kan få politikerne til at genoverveje deres planer.

- Jeg håber da, at vi bliver set, og at man måske tænker sig om en ekstra gang, inden man bare siger, at det er sådan, det skal være. Jeg er overrasket over, så hurtigt politikerne har besluttet sig i første behandling. Det var de ikke længe om at beslutte, så der har de ikke tænkt sig særlig godt om, siger han.

Hans Ole Christensen vurderer, at mere end 200 vognmænd er mødt op i deres lastbiler foran Christiansborg tirsdag formiddag. 


Nyhedsoverblik