Frihedsforsøg begynder i dag - på Jyderup Skole får de kortere skoledage og nye valgfag

Eleverne på Jyderup Skole får kortere skoledage, flere voksne i timerne og nye valgfag. Frihedsforsøget på skoleområdet i Holbæk Kommune er nu i gang.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Eleverne på skolerne i Holbæk mødte i dag ind til et skoleår, der kommer til at byde på forandringer. På nogle skoler træder forandringerne i kraft fra i dag, mens man på andre skoler har brug for mere tid til at søsætte idéer, der gerne skal resultere i bedre trivsel og bedre faglige resultater.

På Jyderup Skole har eleverne fået nye skemaer, som indeholder færre timer end de er vant til. 

Eleverne i 0.-3. klasse får fremover fri klokken 12.45 de fleste dage, og en enkelt dag klokken 13.30.

I de ældste klasser hedder skoledagen 08.00 til 13.30 eller 13.45 de fleste dage. 8. og 9. klasserne har henholdsvis en og to dage til klokken 14.15. Sidste år havde de ældste klasser ofte undervisning til 15.30.

- Det betyder, at der bliver flere lærere og pædagoger i undervisningen. Så der, hvor der er to klasser på en årgang, der vil være tre voksne, siger Rikke Søndergaard, som er skoleleder på Jyderup skole.

- Det giver mulighed for, at man kan holddele, at man kan lave værkstedsundervisning, og at eleven bliver en del af en hel årgang, så deres netværk også udvides. Det tror vi på, at det har en effekt.

Rikke Søndergaard er ny skoleleder på Jyderup Skole. Hun har allerede søsat en del tiltag fra første skoledag, men idéerne står i kø.
Rikke Søndergaard er ny skoleleder på Jyderup Skole. Hun har allerede søsat en del tiltag fra første skoledag, men idéerne står i kø. Foto: Dorthe Olsgaard - TV2 ØST

Elev: Så bliver man ikke så træt

I 8.E. glæder Mie Boldt Sarpetti sig til, at der bliver flere lærere i undervisningen.

- Mange gange har vi haft problemer med, at man kunne sidde med hånden oppe i 20 minutter, og det går ligesom ikke rigtigt, for så når man ikke at stille de spørgsmål, man gerne vil have spurgt om, siger hun.

Hendes klassekammerat, Jonathan Falster Andersen, ser også frem til kortere skoledage.

- Det er meget fedt, synes jeg, så bliver man ikke lige så træt hen ad skoledagen, og man kan hurtigere være sammen med sine venner. Jeg har også et arbejde, så jeg vil også lige kunne nå hjem og få en pause.

Jonathan Falster Andersen ser frem til kortere skoledage, så der bliver mere tid til venner og job.
Jonathan Falster Andersen ser frem til kortere skoledage, så der bliver mere tid til venner og job. Foto: Jacob Bagge Jensen - TV2 ØST

Nye valgfag og anderledes prøver?

Valgfagene for 6.-9. klasse kommer også til at ændre indhold i dette skoleår. Fremover får eleverne mulighed for at vælge valgfag som for eksempel "skoleband" og "craft", som er et håndværksfag. 

Skoleleder 1 Mørkøv
Læs også
Skoleleder om frihedsforsøg: - Jeg håber, vi får lavet en folkeskole, der bare brager derudaf
Skoleleder 1 Mørkøv
Læs også
Skoleleder om frihedsforsøg: - Jeg håber, vi får lavet en folkeskole, der bare brager derudaf

Men det stopper ikke her. Lige nu pønser Rikke Søndergaard og lærerne i de ældste klasser på at pille ved afgangsprøverne. Frihedsforsøget spænder vidt, men der er faktisk et krav fra Folketinget om, at eleverne skal have en afgangseksamen fra folkeskolen.

Rikke Søndergaard håber alligevel, at man kan ændre på formen.

- Er der noget, der kunne gøre det mere kvalificeret, når man til sidst skal give en karakter? Sådan så det ikke er den måde, man havde det den dag, der gjorde, at man fik en god karakter, eller at jeg trak det rigtige emne, og derfor fik jeg en god karakter. Måske kan man ved at evaluere løbende finde en bedre måde at bedømme dem på, siger skolelederen.

Frihedsforsøget kører de næste tre år i Esbjerg og Holbæk Kommuner. 

Disse regler skal skolerne stadig overholde

 • Der er undervisningspligt
 • Folkeskolen skal være gratis
 • Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
 • Eleverne skal fortsat have en afgangseksamen fra folkeskolen. Der indføres frihed til at veksle enkelte fag, i både bundne og udtræksprøver. 
 • Eleverne skal stadig parathedsvurderes i forhold til ungdomsuddannelser, men formen kan ændres.
 • Der skal være en skolebestyrelse og et elevråd 
 • Elever med særlige behov skal kunne få den nødvendige støtte i undervisningen
 • Eleverne har ret til et godt undervisningsmiljø
 • Reglerne om børneattester, jf. lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv., fastholdes. 
 • Holbæk Kommunens budget- og regnskabsregulativ, samt økonomiske styringsprincipper gælder fortsat.
 • Kommunens personalepolitik og dennes delpolitikker om mangfoldighed, krænkende handlinger, stress, arbejdsmiljø med videre fastholdes.

  Kilde: "Rammer og retning for frihedsforsøget på skoleområdet i Holbæk Kommune"

Nyhedsoverblik