¨

Fiskeriforening: Slamudslip kommer til at koste millioner

Arkivfoto. Foto: TV ØST - Pernille Damborg

Alene massedøden blandt havørreder i Tuse Å efter det store slamudslip kommer til at koste millioner i tabte indtægter fra lystfiskeriet.

To ud af tre gydende havørreder i Tuse Å-systemet er døde i forbindelse med det store udslip af bioslam i åen.

Det anslår Tuse Å’s Ørredsammenslutning på baggrund af en række stikprøve-undersøgelser i åen foretaget siden det store udslip af bioslam. Det skete, da en tryksat slange sprang læk natten til den 6. september.

- Selvfølgelig er det rigtig ærgerligt for os fiskere, at der nu er færre fisk at fange i åen og også i Isefjorden. Men det er også rigtig ærgerligt for dem, der lever af at udleje overnatningsmuligheder til fiskerne, serverer for dem på en restaurant eller forsyner dem med dagligvarer under deres fisketure. For det er klart, at de tilrejsende lystfiskere vil tage andre steder hen, hvis der ikke er noget at fange, siger formanden for Tuse Å’s Ørredsammenslutning, Rune Hylby.

Han anslår, at sammenlagt 80.000 personer hvert år fisker i enten Tuse Å eller Isefjorden – og har på baggrund af fynske, jyske og svenske tal beregnet, at det samlede indtægtstab for samfundet på den baggrund bliver på mere end tre millioner kroner.

  Foto: Johnny D. Pedersen / skadestedsfotograf.dk

Tusind fisk yngler

Samlet set yngler 1000 fisk i åen, vurderer ørredsammenslutningen. Af dem er vurderingen, at 700 er døde som en direkte følge af forureningen.

Det her skaber permanente ændringer blandt fiskene, når næsten alle gener for tidlig gydevandring forsvinder

Rune Hylby

- Det kommer til at ramme os hårdt, fordi det er netop disse fisk, der skulle gyde og sikre fangsterne i de kommende år. Dødstallet er så stort, at det kan true hele bestanden med kollaps. Samtidig rammer det hele bestanden, da det er fisk med arvelige egenskaber for at svømme tidligt op i åen, som er døde, siger Rune Hylby.

De 700 fisk, der omkom som en følge af udslippet af bioslam, er kun en brøkdel i forhold til det antal fisk, der hvert år fanges af lystfiskere, så det er et langt hårdere slag for arten, siger han.

- Det her skaber permanente ændringer blandt fiskene, når næsten alle gener for tidlig gydevandring forsvinder. Det betyder, at havørrederne fremover vil vandre senere op i åen – og dermed i længere tid vil befinde sig i havet, hvor de er mere udsatte for angreb fra rovdyr som sæler og skarver. En så stor massedød vil simpelthen betyde, at genpuljen i bestanden er ændret for altid, og det er i sig selv sørgeligt, siger Rune Hylby.

Ud over havørreder, så er der også fundet døde bækørreder, gedder, aborrer, skaller, suder, karper og ål i åen, men de indgår ikke de beregninger, som foreningen har gennemført. Anslået 15.000 fisk døde efter udslippet, der først blev opdaget, da vandet i åen blev grønt.

  Foto: Johnny D. Pedersen / skadestedsfotograf.dk

Heldige fisk kan have overlevet

Ørredforeningens undersøgelse har vist, at der efter sommerferiens tørke stadig er meget lav vandstand i en række tilløb til Tude Å.

Det betyder, at kun meget få fisk er søgt op i de enkelte tilløb, hvor de ellers måske kunne have overlevet slam-udslippet.

- Jeg krydser fingre for, at det er sket. Men det er desværre nok tvivlsomt, om det er noget, der kan hjælpe bestanden, siger Rune Hylby.

Ifølge en oprensningsplan fra Dansk Miljørådgivning til Holbæk Kommune, skal slam-aflejringer i åen renses op – og der skal også i den kommende tid holdes øje med forurening med næringsstoffer i åen.

Holbæk Kommune har udstedt et påbud til Thorslunde Maskinstation, der står bag udslippet, og krævet, at åen er renset op senest den 25. september.

  Foto: Johnny D. Pedersen / skadestedsfotograf.dk

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App