¨

Fiskedød strækker sig tre kilometer

Foto: TV ØST

Et par tusinde fisk er sandsynligvis døde efter et gylleudslip i Elverdamsåen tæt på Tølløse og Hvalsø i april.

Der døde sandsynligvis langt flere fisk i Elverdamsåen efter et gylleudslip den 10. april end de 55 ørreder, der hidtil har været nævnt.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt.

- Skønsmæssigt vil jeg vurdere, at der er tale om et par tusinde fisk, siger Peter W. Henriksen, biolog i Limno Consult, som har foretaget analyser af Elverdamsåen før og efter gylleudslippet i Tingerup for Holbæk og Lejre Kommuner.

Peter W. Henriksen understreger, at det er et skøn, og at man først senere på sommeren kan lave mere præcise undersøgelser.

- Men vi ved, at på de første 1.500 til 3.000 meter af åen efter det sted, hvor udslippet skete, er alle fisk og yngel blevet udslettet, siger han.

Svineproducent Peter Kjær Knudsen, der ejer rørledningen som sprang læk, vil ikke umiddelbart anerkende, at der er tale om flere tusinde døde fisk og ikke kun de 55 optalte. Han tvivler på, at der har været så mange fisk i den del af åen.

Samtidig henviser han til det store udslip af 60 kubikmeter kloakvand fra en pumpestation i Lejre Kommune til Taderød Bæk samme morgen, som hans rør sendte gylle ud i åsystemet.

- Det kan godt være, at de siger, at deres udslip ikke har forårsaget fiskedød, men det udslip var langt større end det fra min rørledning, hvor der slap nogle få kubikmeter ud. Jeg savner dokumentation for, at jeg kan holdes eneansvarlig for forureningen og fiskedøden, siger Peter Kjær Knudsen til avisen.

Tuse Ås Ørredsammenslutning foreslår, at Peter Kjær Knudsen - hvis det viser sig, at han er ansvarlig - enten betaler for nye gydebanker eller stiller maskiner eller arbejdskraft til rådighed for genopretning. Men det afviser Peter Kjær Knudsen.

- Jeg vil gerne erstatte de 55 fisk eller flere, hvis det er tilfældet. Men jeg vil ikke være med til at lave nye gydebanker i åen. Der er ikke brug for flere forhindringer for, at vandet kan strømme igennem, men tværtimod færre på grund af de stigende regnmængder, siger Peter Kjær Knudsen til dagbladet Nordvestnyt.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App