Drama i Haveselskabet - lokalforening ekskluderet og penge frosset inde

Hovedbestyrelsen i foreningen Haveselskabet har smidt den tidligere bestyrelse i Nordvestsjælland ud og frosset pengene inde.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Passionen for smukke haver er blevet sat til side for et regulært drama i foreningen Haveselskabet. Selv mener tidligere bestyrelsesmedlemmer i Nordvestsjællands-afdelingen, at pengene er blevet låst inde, mens de er blevet låst ude.

Hovedbestyrelsen i Haveselskabet begrunder eksklusionen med henvisning til, at de lokale medlemmer handler imod og skader foreningen.

Lene Jepsen mener, at den tidligere lokalbestyrelse er blevet behandlet dårligt.
Lene Jepsen mener, at den tidligere lokalbestyrelse er blevet behandlet dårligt. Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir - TV2 ØST

Selv mener medlemmerne blot at have spurgt ind til, hvorfor tidligere vedtægter angående afdelingens lokale midler ikke længere er gældende.

- Jeg synes, vi er blevet behandlet meget dårligt, siger Lene Jepsen, der var bestyrelsesmedlem i den lokale afdeling. 

Pengene skulle fordeles

I cirka fyrre år har haveentusiasten Niels Ebbe fra Tingerup været en del af foreningen Haveselskabet. Han går meget op i særligt pæoner og har privat en stor have, som han bruger meget tid på. Men den seneste tids interne drama i Haveselskabet gør, at han nu bruger mindre tid på haven og mere tid på at forstå processen bag, hvad der sket med de lokale afdelingers penge:

- Man går ikke ind og tager folks penge og går med dem. Hvordan ville du have det, hvis et pensionsselskab tog dine penge, fordi andre havde mindre?

Niels Ebbe fra Tingerup mener, medlemmerne skulle være blevet spurgt til, hvad der skulle ske med depotet.
Niels Ebbe fra Tingerup mener, medlemmerne skulle være blevet spurgt til, hvad der skulle ske med depotet. Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir - TV2 ØST

Hovedbestyrelsen i Haveselskabet ønskede en ny struktur, men det fik også konsekvenser for afdelingernes lokale depoter. Hvor det før var de enkelte afdelinger, der kunne få glæde fra afkastet på deres depoter, ønsker hovedbestyrelsen nu, at de penge skal komme alle afdelingerne til gavn.

Ifølge den tidligere lokalbestyrelse skete det hele bare uden deres viden: 

- De forskellige afdelinger skal have så og så mange penge, og der spørger vi så, hvor er vores penge henne? siger Lene Jepsen til TV2 ØST. 

En ægtepagt med forbehold

Haveselskabets afdeling i Nordvestsjælland var en del af Østifternes Forening, der blev til for 135 år siden. I 2008 blev foreningen lagt sammen med det Jyske Haveselskab og Det Kongelige Danske Haveselskab. Herefter blev den nye forening døbt: Haveselskabet.

quote Der får vi forklaret, at dét har vi selv stemt for

Lene Jepsen, fhv. bestyrelsesmedlem, Haveselskabets afdeling i Nordvestsjælland

Foreningen rummer medlemmer med både storslåede og mere minimalistiske haveinteresser.

- Der er også glade havefolk, der bare vil have en køkkenhave, have gulerødder og tre planter stående på en terrasse, fortæller Niels Ebbe. 

Men afdelingerne kom med hver deres formuer, og Nordvestsjællands afdeling var en af de mere velhavende. Da afdelingerne indgik ægteskab og blev til Haveselskabet, besluttede man at indføre paragraffer i vedtægterne, der sikrede, at de enkelte afdelinger selv kunne råde over deres formuer. Afkastet fra formuerne har siden gjort arrangementer billigere for medlemmerne.

Marie-Louise Veber Paustian er formand i Haveselskabet. Ifølge hende taler de tidligere medlemmer usandt.
Marie-Louise Veber Paustian er formand i Haveselskabet. Ifølge hende taler de tidligere medlemmer usandt. Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir – TV2 ØST

Men hovedbestyrelsen i Haveselskabet har nu besluttet, at afkastet skal komme alle til gode og har derfor overtaget samlet set 9,5 millioner kroner. Det er penge, som de lokale afdelinger før havde råderet over. I Nordvestsjællands-afdelingen er der tale om en halvanden million kroner. Marie-Louise Veber Paustian, formand i Haveselskabet, forklarer, hvorfor de lokale afdelinger fremover ikke skal have råderet over deres depoter: 

- Fordi det ikke er deres penge. Det er én forening og ét fællesskab. Uanset, hvor man er i landet, skal man have lige muligheder for at tage del i dét her fællesskab.

Beskyttende paragraffer fjernet i nye vedtægter

De gamle paragraffer, der tidligere gav lokalafdelingerne råderet over pengene er ikke længere at finde i Haveselskabets nye vedtægter. Pludselig gik det op for den lokale bestyrelse, at de ikke længere havde råderet over depotet:

- Så henvender vi os til hovedbestyrelsen og beder om en forklaring på, hvorfor de vedtægter er væk. Der får vi forklaret, at dét har vi selv stemt for, siger Lene Jepsen.

Hvad stod der i de gamle vedtægter?

Uddrag af Haveselskabets tidligere vedtægter, trådte i kraft 30. april 2016:

  1. Særlige regler vedr. formuen

  1. En del af Haveselskabets formuer er placeret under "afdelingsformuer i depot." Denne del af formuen administreres af valgte repræsentanter for de afdelinger, der har midler i depotet.

  2. Afdelinger omfattet af 13.1 kan få udbetalt afdelingens andel af den deponerede formue helt eller delvist i henhold til retningslinjer fastsat af de afdelinger, der har formuer i depot.

  1. Ændring af vedtægter

Forslag om ændringer af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsordenen for repræsentantskabsmødet, og skal for at få gyldighed vedtages af repræsentantskabet med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer. Paragraf 13 kan ikke ændres eller ophæves så længe, der er afdelinger, der har formueindskud i overensstemmelse med paragraf 13.1.

Paragrafferne er ikke en del af Haveforeningens nye vedtægter fra 2019.

På repræsentantskabsmødet i 2019 godkendte afdelingerne ganske rigtigt enstemmigt de nye vedtægter, der ikke længere indeholder paragrafferne. Tidligere bestyrelsesmedlem Sisser Weinreich var med på mødet, og hun var selv med til at stemme for:

- Hvor jeg tænkte, det var mærkeligt, der var ikke de store forandringer i det. Der var kun de paragraffer. De stod der ikke. Men jeg er jo dum, så jeg ved jo ikke, de skal stå der.

- Du tænkte, de stadig gjaldt?

- Ja, siger hun.

Kilde: Haveselskabets gamle vedtægter fra 2016. Ifølge de gamle vedtægter kunne paragraffen kun ændres eller ophæves, når der ikke længere var penge på depotet.
Kilde: Haveselskabets gamle vedtægter fra 2016. Ifølge de gamle vedtægter kunne paragraffen kun ændres eller ophæves, når der ikke længere var penge på depotet.

I de nu fjernede paragraffer stod der, at afdelingsformuerne i depotet administreres af repræsentanter for de lokale afdelinger, og at de kan få pengene helt eller delvist udbetalt. 

Ændringer i vedtægter kan foretages på et repræsentantskabsmøde, men i forlængelse af det står der:

"Paragraf 13 kan ikke ændres eller ophæves så længe, der er afdelinger, der har formueindskud."

Tidligere medlem Sisser Weinreich var med på repræsentantskabsmødet i 2019, hvor hun stemte for de nye vedtægter. Hun siger selv, hun ikke var klar over, at de gamle beskyttende paragraffer ikke ville gælde fremover.
Tidligere medlem Sisser Weinreich var med på repræsentantskabsmødet i 2019, hvor hun stemte for de nye vedtægter. Hun siger selv, hun ikke var klar over, at de gamle beskyttende paragraffer ikke ville gælde fremover. Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir – TV2 ØST

Derfor rettede den tidligere bestyrelse nu spørgsmål til hovedbestyrelsen:

- Jeg gør så opmærksom på bagefter, der måtte være sket en fejl. Så kunne vi jo være gået i dialog, siger Sisser Weinreich.

Niels Ebbe og de to nu ekskluderede, tidligere bestyrelsesmedlemmer savner transparens og ikke mindst, at de gamle vedtægter bliver taget seriøst:

- Pengene her skal deles på en fornuftig og pæn måde. Vi kunne have fundet en løsning ved at snakke om det. Fremfor bare at putte det ind under gulvtæppet og så tage alle pengene, fortæller Niels Ebbe. 

Ekskluderet for at skade foreningen

Den lokale bestyrelse besluttede sig for at orientere Nordvestsjællands cirka 900 medlemmer af Haveselskabet om, hvad de mente, der var sket. Derfor oprettede de en hjemmeside og sendte et brev ud til medlemmerne. 

- Det var for at fortælle, hvor vi stod henne, og hvad vi havde forsøgt at gøre. Dét brev skulle ind over hovedbestyrelsen for at blive sendt ud, men de stoppede det, siger Lene Jepsen. 

quote De bliver ved med at komme med de samme, usande postulater

Marie-Louise Veber Paustian, formand, Haveselskabet

De tidligere medlemmer fik derefter et brev, hvor de fik at vide, at de var blevet ekskluderet fra Haveselskabet med henvisning til, at de skadede foreningen. Sisser Weinreich mener ikke, de har forsøgt at skade foreningen.

- Der er skrevet, vi er blevet ekskluderet, fordi vi er gået imod Haveselskabets idé, siger hun.

- Har I det?

- Nej, det har vi ikke. Jeg synes, vi har behandlet det sobert hele vejen igennem.

Marie-Louise Veber Paustian lægger vægt på, at Haveselskabet er én forening, og at de tidligere medlemmer havde fået tilsendt de nye vedtægter tre gange forud for repræsentantskabsmødet i 2019.
Marie-Louise Veber Paustian lægger vægt på, at Haveselskabet er én forening, og at de tidligere medlemmer havde fået tilsendt de nye vedtægter tre gange forud for repræsentantskabsmødet i 2019. Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir – TV2 ØST

Spørger man Marie-Louise Veber Paustian, taler de tidligere medlemmer decideret usandt:

- Hvorfor valgte I at ekskludere bestyrelsen?

- Vi valgte at ekskludere bestyrelsen, fordi de handlede skadende for Haveselskabets renommé. Det er ikke et spørgsmål om, man er kritisk. Men vi vil ikke acceptere, man opretter en uautoriseret hjemmeside, misbruger Haveselskabets navn, fylder den med usande postulater og hænger ledelsen ud, siger hun til TV2 ØST. 

- De bliver ved med at komme med de samme, usande postulater: At processen ikke har været demokratisk, og at denne her paragraf ikke har kunne blive fjernet. Men de har selv stemt for den. Det er deres udfordring. De har måske sovet i timen, det kan man godt sige. Men de har selv stemt for, tilføjer hun.

Formand: Nye vedtægter vil altid overrule de gamle

TV2 ØST spørger formanden, om hvad der specifikt var blevet gjort for at gøre de lokale afdelinger opmærksomme på, at paragrafferne var blevet fjernet i de nye vedtægter, og at de lokale afdelinger fremover ikke ville få råderet over depotet:

- Der er ikke nogen paragraffer, der er gjort specifikt opmærksom på. De er alle lagt til side, og vi har lavet ét sæt nye vedtægter, der passer til dén forening vi har i hele landet.

Ifølge Marie-Louise Veber Paustian var Nordvestsjællands tre repræsentanter selv med til at stemme de gamle vedtægter væk, da de nye blev vedtaget enstemmigt på repræsentantskabsmødet i 2019:

- Man kan fjerne de her paragraffer, fordi der er en enstemmighed om, at de nye vedtægter bliver stemt igennem. Nye vedtægter vil jo altid overrule de gamle, slår hun fast.

Haveselskabet afholder repræsentantskabsmøde den 22. april i Fredericia, hvor den tidligere bestyrelse fra Nordvestsjælland ikke er velkommen. 


Nyhedsoverblik