Vejstrækning for 15.000 køretøjer spærres

En planlagt opgradering af et anlæg på Guldborgsundtunnelen betyder totalspærring af strækningen i aften- og nattetimerne fra tirsdag i kommende uge.

Undervandsforbindelsen mellem Lolland og Falster – den 460 meter lange Guldborgsundtunnel – bliver i næste uge lukket for al trafik i tre aftener og nætter fra på tirsdag den 22. november.

Det medfører, at trafikanterne må indstille sig på omkørsel. Omkørselsruten er via landevej Rute 9 over Nykøbing Falster fra klokken 20.00 tirsdag, onsdag og torsdag aften og frem til klokken 05.00 følgende dags morgen.

Årsagen til trafikomlægningen er ifølge Vejdirektoratet et arbejde med at opgradere de såkaldte overledningsbomme ved tunnelen.

Årsagen til trafikomlægningen er ifølge Vejdirektoratet et arbejde med at opgradere de såkaldte overledningsbomme ved tunnelen.
Årsagen til trafikomlægningen er ifølge Vejdirektoratet et arbejde med at opgradere de såkaldte overledningsbomme ved tunnelen. Foto: Vejdirektoratet

Det er disse bomme, der bruges til at omlægge trafikken ved tunnelen i forbindelse med eksempelvis trafikuheld eller mindre vejarbejder, hvor det kan være nødvendigt at lukke det ene af de to tunnelrør.

- Arbejdet gør det nødvendigt at lukke for al trafik i aften- og nattetimerne over tre døgn, hvor der bliver etableret en omkørselsrute for trafikanterne, skriver Vejdirektoratet i en meddelelse.

- Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, arbejdet medfører, lyder det videre.

Guldborgsundtunnelen blev åbnet for trafik i 1988. Tunnelen tegnede sig i 2021 for omkring en tredjedel (35 procent) af trafikken mellem Lolland og Falster.
Guldborgsundtunnelen blev åbnet for trafik i 1988. Tunnelen tegnede sig i 2021 for omkring en tredjedel (35 procent) af trafikken mellem Lolland og Falster. Foto: Skraafoto.dk, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

I 2019, året inden coronaepidemien ramte Danmark, passerede der i snit 15.000 køretøjer gennem Guldborgsundtunnelen dagligt. I 2021 var det tal 13.600 køretøjer, svarende til 35 procent af al trafik mellem Lolland og Falster.

Tunnelen er derudover et vigtigt led i motorvejsforbindelsen fra Sjælland og Falster sydover til Lolland og den fremtidige Femern Bælt Tunnel.

Foruden vejbroen ved Nykøbing Falster, der tegner sig for over halvdelen (59 procent) af trafikken mellem de to øer, er det også muligt at køre over Guldborgsund ved Guldborg. Broen, der er dog reguleret for lastvogne tungere end 40 ton.