Ulovlig instruks i Guldborgsund Kommune - chef lavede lignende manøvre i Holstebro

Det er ikke kun i Guldborgsund Kommune, at centerchefen har opfordret til at stoppe anbringelser af udsatte børn af hensyn til økonomi. Noget lignende skete på hans tidligere arbejdsplads.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Alarmklokkerne ringede hos flere medarbejdere i Guldborgsund Kommune, da den daværende centerchef for Familie og Forebyggelse i november 2020 sendte en e-mail rundt til sagsbehandlerne. 

Her skrev centerchefen, at økonomien var presset, og at der skulle spares 100.000 kroner på hver sagsstamme, ligesom dobbeltforanstaltninger skulle stoppes, så der kun var en foranstaltning per sag. Chefen foreslog blandt andet, at man fandt pengene ved at hjemgive anbragte børn.

Det er naturligvis enormt kritisk, og hvis vi ikke gør noget nu for at stoppe blødningen, så er både mit, Mortens og jeres jobs i fare, skrev centerchefen.

Økonomi må ikke på den måde overtrumfe fagligheden, og e-mailen fra chefen fik to ansatte til at henvende sig til Ankestyrelsen, som derefter rettede henvendelse til byrådet om sagen.

Nu viser det sig så, at en ansat i Holstebro Kommune har benyttet sig af Ankestyrelsens whistleblowerordning og fortalt styrelsen, at noget lignende skete i foråret 2020, da centerchefen var chef i Holstebro Kommune, skriver Dagbladet Holstebro.

Sendte tre e-mails om besparelser 

Ankestyrelsen bad i februar byrådet i Holstebro Kommune udtale sig om sagen, og det fik direktør for Børn og Unge, Susanne Ebdrup til at undersøge korrespondancen mellem den daværende chef og medarbejderne.

Susanne Ebdrup har fundet tre e-mails, som byrådet i Holstebro Kommune har videresendt til Ankestyrelsen sammen med en redegørelse.

Den første e-mail er fra januar 2020, hvor den daværende chef for Familieafdelingen ifølge direktøren skriver, at han er ”nødt til at beslutte, at pr. dd. og frem til udgangen af februar er der lukket for visitation til nye anbringelser og aflastninger…” og videre ”Det absolut nødvendige er vi selvfølgelig nødt til at håndtere”.

Den anden mail er fra 3. april 2020:

”Samtidig vil jeg gerne bede jer alle – uden undtagelse – om at gennemgå jeres sagsstammer og forsøge at finde 250.000 kr. hver på jeres sagsstammer med effekt inden 1.6. Det kan fx være fra indsatser, der forventes at kunne stoppe, indsatser der kan sættes ned i omfang osv. inden 1.6. Og I skal primært finde dem på eksterne løsninger.”

"Det er blot et ønske"

Det konkrete beløb afføder tilsyneladende nogle spørgsmål fra medarbejderne, og den 5. april skriver chefen:

"For det første er det vigtigt for mig at pointere, at jeg skriver, at I skal “forsøge” at finde 250.000 kr. på jeres sagsstammer. Nogle af jer er gode til løbende at regulere priser, indsatser osv., og så kan det være svært at finde yderligere. Det anerkender jeg til fulde. Men jeg vil gerne, at alle kigger på deres sagsstammer med intentionen om at prøve at finde besparelser på dem. Så kan det være det ikke kan lade sig gøre, fordi man har nedsat en masse indsatser, eller at vi vurderer, at det ikke vil være socialfagligt forsvarligt. Så er det sådan det er. Jeg pointerer igen....det er blot et ønske om, at I alle gør forsøget."

TV2 ØSTs familie - og uddannelsesreporter, Dorthe Olsgaard, fortæller her, hvad der førte op til, centerchefen fratrådte sin stilling.

Direktør: Han appellerede til medledelse

Direktør, Susanne Ebdrup skriver i sit brev til Ankestyrelsen, at afdelingen havde et øget fokus på økonomistyring i den periode, de tre e-mails blev sendt til medarbejderne i Familieafdelingen i Holstebro Kommune, og at hun flere gange hørte ham "understrege, at økonomien aldrig må tilsidesætte den professionelle dømmekraft og lovmedholdelighed, men at han har appelleret til den enkelte rådgivers medledelse ikke kun på faglighed, men også på økonomi."

Susanne Ebdrup er direktør for Børn og Unge-området i Holstebro Kommune. Hun mener ikke, medarbejderne har skåret ned i antallet af ydelser i den periode, hvor den daværende chef opfordrede dem til det.
Susanne Ebdrup er direktør for Børn og Unge-området i Holstebro Kommune. Hun mener ikke, medarbejderne har skåret ned i antallet af ydelser i den periode, hvor den daværende chef opfordrede dem til det. Foto: Holstebro Kommune

Hverken i Holstebro Kommune eller Guldborgsund Kommune har man vurderet, at de konkrete opfordringer til at finde bestemte beløb på hver sag er blevet gennemført af medarbejderne.

Det er da også først nu, efter sagen om samme chefs instruks i Guldborgsund Kommune begyndte at rulle, at Ankestyrelsen har fået en henvendelse om instruksen i Holstebro Kommune.

Alligevel følte medlemmerne af Børn-, Familie- og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune ikke, at de kunne sidde oplysningerne fra Holstebro overhørig, og efter et møde i mandags, den 15. marts, meddelte et enigt udvalg direktionen, at de ikke længere havde tillid til centerchefen. 

Simon Hansen (S), der er formand for børn, familie og uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune, vil ikke udtale sig direkte om fyringen. Men onsdag sagde han følgende:

- I mandags har vi i udvalget sendt en mail til direktionen, hvor vi skriver, at Mads Larsen efter vores mening ikke er den rigtige til at rette op på afdelingen.

- Det er vigtigt for os nu, at vi kommer godt fremad. Hvis vi skal have genskabt tilliden internt og eksternt, så skal det være med en anden end Mads Larsen i spidsen, siger han.

Onsdag den 17. marts fratrådte centerchefen sin stilling i Guldborgsund Kommune.

Artiklen fortsætter under billedet.

Uddrag af den e-mail, som sagsbehandlerne i afdelingen, Familie og Forebyggelse i Guldborgsund Kommune modtog den 17. november fra centerchef, Mads Larsen, og som to medarbejdere har sendt til Ankestyrelsen. Den ulovlige instruks blev siden trukket tilbage.
Uddrag af den e-mail, som sagsbehandlerne i afdelingen, Familie og Forebyggelse i Guldborgsund Kommune modtog den 17. november fra centerchef, Mads Larsen, og som to medarbejdere har sendt til Ankestyrelsen. Den ulovlige instruks blev siden trukket tilbage. Foto: Grafik: Nick Abildgaard

"Ikke så smart at sende de mails"

Hos fagforeningen for mange af de ansatte i Børn og Familieafdelingen i Guldborgsund Kommune, Dansk Socialrådgiverforening, er reaktionen hos regionsformanden et suk.

- Det var ikke så smart af ham at sende de mails. Det er nærmest tragikomisk, er mit personlige perspektiv på det, siger Rasmus Balslev, formand for Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst.

At hverken sagsbehandlere i Holstebro eller Guldborgsund kommuner handlede på baggrund af e-mailen fra chefen, vidner ifølge regionsformanden om samvittighedsfulde sagsbehandlere.

- Og det bør man være taknemmelig for i de to kommuner, siger Rasmus Balslev.

Rasmus Balslev, formand for Dansk Socialrådgiverforening Region Øst mener både Holstebro og Guldborgsund Kommuner bør være taknemmelige for, at sagdbehandlerne ikke handlede efter de instrukser deres chef gav dem om at spare konkrete beløb på hver sag, og stoppe anbringelser af udsatte børn og unge.
Rasmus Balslev, formand for Dansk Socialrådgiverforening Region Øst mener både Holstebro og Guldborgsund Kommuner bør være taknemmelige for, at sagdbehandlerne ikke handlede efter de instrukser deres chef gav dem om at spare konkrete beløb på hver sag, og stoppe anbringelser af udsatte børn og unge.

Han har ingen holdning til, om det var den rette beslutning at afskedige centerchefen.

- Det er udvalgets og direktions egenrådige beslutning, om han er den rette til at fortsætte. Vi vil helst holde fokus på, hvad der gør familieafdelingen i Guldborgsund Kommune til et bedre sted, og det handler om langt mere end centerchefen.

Fagforeningen har sammen med sagsbehandlerne i børn- og familieafdelingen lagt op til en dialog med politikerne.

- Den, håber vi på et tidspunkt, udmønter sig i nogle større ambitioner og flere ressourcer på området, siger formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst.

I tidslinjen herunder kan du få et overblik over sagen om den ulovlige instruks:

Oktober 2020

Der bevilliges 25 millioner kroner til Center for Familie og Forebyggelse til at imødekomme budgetoverskridelserne på området.

17. november 2020 klokken 8.30

Centerchefen har økonomimøde med de servicerende økonomifolk. Til mødet tydeliggøres det, at økonomien går hastigt den forkerte vej, og at Center for Familie og Forebyggelse står til at gå ud af året med et merforbrug på 7 millioner kroner på trods af den ekstra bevilling på 25 millioner kroner måneden før. På mødet aftales det, at der skal sendes en mail rundt omkring reduceringer på hver sagsstamme.

17. november 2020 klokken 10.27

Første mail afsendt fra centerchefen til medarbejderne i Center for Familie og Forebyggelse. Det er den mail, der indeholder instruksen om at skulle spare 100.000 kroner på hver sagsstamme, og som henviser til mulig afskedigelse for både medarbejdere og ledere, hvis besparelserne ikke findes.

17. november 2020 klokken 12.26

Afsendelse af mail fra centerchefen til hele ledergruppen i Center for Familie og Forebyggelse, hvor der gøres opmærksom på de aktuelle økonomiske udfordringer, og hvor der informeres om de initiativer, der er sat i gang i mail nummer 1.

17. november 2020 klokken 14.12

Centerchefen sender en ny mail, hvor han retter informationer fra den første mail. Blandt andet bliver besparelserne rettet fra 100.000 kroner til 10 procent, og det præciseres, at den procentmæssige besparelse kun er et overordnet udgangspunkt. Den konkrete praksis skal løses i samarbejde mellem rådgivere, koordinatorer og ledelsen, står der.

18. november 2020 klokken 13.09

Her er der en korrespondance mellem centerchefen og den interne jurist om spørgsmål om lovmedholdenheden i de første to mails. Herefter udarbejdes et udkast til endnu en korrigerende mail, som behandles af den interne jurist.

18. november 2020 klokken 14.19

Afsendelse af tredje mail fra centerchefen med korrektion og tilbagetrækning af instruksen.

25. november - 1. december 2020

Der afholdes flere møder med personalegruppen og ledelsen om den økonomiske situation, trivslen i afdelingen og den igangværende proces, heriblandt et møde hvor centerchefen endnu engang retter udmeldingen fra den første mail og undskylder situationen. Ingen job er i fare, bliver der slået fast.

3. december 2020

Ankestyrelsen modtager anonym henvendelse fra medarbejder i Guldborgsund Kommune med de to første mails vedhæftet.

18. december 2020

Guldborgsund Kommune modtager besked fra Ankestyrelsen om, at de har modtaget anonym henvendelse med de to første mails. Ankestyrelsen beder om byrådets redegørelse.

12. januar 2021

Ankestyrelsen modtager anonym henvendelse fra Guldborgsund Kommune indeholdende mailen til lederne sendt den 17. november 2020.

21. januar 2021

Et enigt byråd i Guldborgsund Kommune bliver enige om, at der skal gennemføres en uvildig undersøgelse af kulturen og arbejdsmiljøet i Center for Familie og Forebyggelse.

Kilde: Rapport lavet af Komponent for Guldborgsund Kommune