Skarp kritik af kommune: Håndterer slam ulovligt

Guldborgsund Kommune får en løftet pegefinger af Statsforvaltningen. Kommunen har nemlig i flere år brudt reglerne, da de dumpede slammet fra kommunens rensningsanlæg i havet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Guldborgsund Kommune har overtrådt flere vilkår for deres tilladelse til at dumpe slam fra kommunens rensningsanlæg i havnebassinet ved Slotsbryggen i Nykøbing Falster.

Kommunen har samtidig tilsidesat sin tilsynsforpligtelse efter miljøbeskyttelsesloven. Det vurderer Statsforvaltningen efter flere års sagsbehandling. 

Slammet indeholder tungmetallet kobber, som er giftigt for vandmiljøet. Det skulle derfor udjævnes på en speciel måde på havbunden - men det er ikke sket efter tilladelsens bestemmelser, fastslår Statsforvaltningen i sin afgørelse.

Klagede forgæves til kommunen

Danmarks Naturfredningsforening rettede i 2013 henvendelse til Statsforvaltningen, fordi Guldborgsund Kommune siden 2010 ifølge foreningen systematisk og bevidst har forurenet Guldborgsund med slam, der stammer fra kommunens rensningsanlæg.

Allerede i 2010 klagede Danmarks Naturfredningsforening over miljøovertrædelsen til Natur, Miljø og Planafdelingen i Guldborgsund Kommune, og dengang lød svaret fra kommunen, at man ”ville drage omsorg for, at vilkårene fremover ville blive overholdt”.

Men da Danmarks Naturfredningsforening gentagne gange oplevede, at Kommunen stadig dumpede slam på ulovlig vis i havnebassinet ved Slotsbryggen, gik foreningen videre med sagen til Statsforvaltningen, hvis opgave er at føre tilsyn med kommunerne.  

Flere vilkår blev overtrådt

Overtrædelsen gik ifølge Danmarks Naturfredningsforening på, at Guldborgsund Kommune ikke havde opfyldt de 14 vilkår, som var gældende i den tilladelse, kommunen havde fået til at udjævne slam i havnebassinet ved Slotsbryggen.

Statsforvaltningen undersøgte med hjælp fra Naturstyrelsen tre af vilkårene nærmere, og det er ud fra disse tre vilkår, at Statsforvaltningen har vurderet, at Guldborgsund Kommune har overtrådt aftalen.

Kommunen har således ikke udført udjævningen med det godkendte udstyr, kommunen har udnyttet tilladelsen flere gange end den måtte, og kommunen har udledt slammet forsætligt, selvom det medførte risiko for forurening af vandmiljøet i Guldborgsund.  

Statsforvaltningen vurderer desuden, at overholdelsen af de gældende vilkår har været mangelfuld, fordi Guldborgsund Kommune ikke har foretaget konkrete eftersyn og undersøgelser.

Kan have forurenet Toreby Havn

Selvom dumpningen af slammet er foregået i havnebassinet ved Slotsbryggen, kan udledningen også have forurenet Toreby Havn.

Toreby Havn har for nyligt på lovlig vis oprenset havnen, og det har kostet cirka én million kroner.

- En spredning af slammet fra Slotsbryggen kan medføre, at Toreby Havn skal oprense igen tidligere end de ellers havde behøvet. Desuden kan forureningen have påvirket sedimentkvaliteten i Toreby Havn, hvilket vil kunne fordyre deres fremtidige oprensning, skriver Statsforvaltningen i sin afgørelse. 

Ikke slut endnu

Hos Danmarks Naturfredningsforening i Guldborgsund fastslår formand Åse Irminger, at det ikke er usædvanligt, at et sagsforløb som dette varer flere år, men understreger samtidig, at sagen endnu ikke er lukket:

- Det er jo ikke slut endnu. Der kommer stadig slam nede i havnen, men nu skal kommunen jo altså rette sig efter Statsforvaltningens afgørelse. Hvis den ikke gør det, retter vi selvfølgelig henvendelse til Statsforvaltningen igen, og ellers må det blive en politianmeldelse, siger hun.