Rapport: Ingen markante brist på Nykøbing F. Sygehus

Gennemgang af den kirurgiske afdeling på Nykøbing F. Sygehus konstaterede ikke markante behandlingsbrist, men der er dog væsentligt potentiale for forbedring.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Tilbage i juni blev der indført midlertidigt stop for akutte operationer på mave-tarm kirurgisk afdeling på sygehuset i Nykøbing Falster. Det skete angiveligt på grund af en række utilsigtede hændelser.

Siden har et hold lægelige eksperter fra Odense Universitetshospital undersøgt sygehusets kirurgiske afdeling på opfordring fra sygehusledelsen.

I dag er rapporten så blevet offentliggjort, og i den står det, at ekspertholdet ikke har kunnet finde markante brist på sygehusets kirurgiske afdeling.  Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Plads til forbedringer

Holdet af lægelige eksperter peger dog samtidig på, at der er plads til væsentlige forbedringer, især inden for galdekirurgi. Holdet har set nærmere på 270 galdevejsopererede patienter, og her havde tre patienter væsentlige konplikationer. Det er for mange i forhold til god faglig standard.

- Det er ikke godt nok, og det undskylder vi meget over for de pågældende patienter, siger Lars Onsberg Henriksen, sundhedsdirektør i Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Han understreger samtidig, at der "først vil ske genoptagelse af galdekirurgi, efter vi har gennemført den nødvendige kompetenceudvikling og herved sikret kvaliteten".

Lægemangel udfordrer kirurgien

Og netop det med kompetenceudviklingen er en væsentlig del af løsningen for Nykøbing F. Sygehus, som i en årrække har været udfordret med hensyn til rekruttering af læger, især til den kirurgiske afdeling.

- Udfordringerne med rekruttering har en selvforstærkende karakter, da vakante stillinger øger arbejdsbelastningen, reducerer fleksibiliteten, fører til aflysninger af operationer – særligt i forbindelse med personales sygdom eller ferie – og svækker mulighederne for forskning og videreuddannelse, siger Lars Onsberg Henriksen.

Rapporten konkluderer, at sygehusets største problemer inden for den kirurgiske afdeling bunder i manglen på speciallæger med de nødvendige kompetencer, men at afdelingen på sigt kan komme til at fungere godt.

I den forbindelse har Region Sjælland iværksat initiativer, som skal gøre rekrutteringen af speciallæger bedre, ligesom lægerne på Kirurgisk Afdeling skal i gang med kompetenceudviklingsforløb.

Imens akutoperationerne og planlagte galdestensoperationer var indstillet, har de berørte patienter været henvist til efterbehandling på sygehusene i Køge og Slagelse.