Prisen på en tunnel under Guldborgsund skal undersøges

Trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) har bedt transportministeren om at undersøge, hvad en tunnel under Guldborgsund vil koste.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

En tunnel under Guldborgsund vil tilgodese både sejlere og togtrafik, mener trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen.  

Derfor har han bedt transportminister Benny Engelbrecht (S) om at undersøge, hvad det vil koste at anlægge en sådan.

quote Set ud fra et Femern- og jernbanesynspunkt med lange godstog, der skal ned over sundet, så er det ikke ønskeligt med en klapbro

Kristian Pihl Lorentzen (V), trafikordfører.

- Vi har en udfordring ved Guldborgsund, hvor sundet skal krydses af jernbanen, der går ned til Femernforbindelsen. Og overordnet set, så vil vi jo gerne komme forbi i fuld fart, om man så må sige, uden at skulle standse, siger trafikordføreren.

Fast bro kræver ændring i loven

Frederik den IX’s bro over Guldborgsund har en klap, der gør det muligt for skibe at passere.

Men i december oplyste Sund & Bælt, at broen i fremtiden ikke skal være en klapbro. Og det betyder, at skibe, der er højere end fire meter, ikke vil kunne passere broen.

Det har dog vist sig, at det kræver en ændring i anlægsloven, hvis broen skal laves til en fast bro.

Og det er der ingen planer om at ændre ved, har Transport- og Boligministeriet tidligere skrevet i en mail til TV2 ØST.

Frederik IX's bro
Læs også
Klapbro inde i varmen igen – en af tre løsninger for togbane over Guldborgsund
Frederik IX's bro
Læs også
Klapbro inde i varmen igen – en af tre løsninger for togbane over Guldborgsund

- Transport- og Boligministeriet kan oplyse, at der ikke er truffet beslutning om at ændre den i anlægs- og driftsloven for Femern Bælt-forbindelsen med tilhørende landanlæg i Danmark angivne enkeltsporede jernbaneklapbro over Guldborgsund til en fast jernbanebro, lyder det i mailen fra ministeriet.

En sådan ændring kan kun ske ved, at Folketinget vedtager en ændring af loven, forklarer Transport- og Boligministeriet.

- Før det i givet fald kan ske, skal der foreligge et beslutningsgrundlag med en nærmere beskrivelse af en fast jernbanebro. Et sådant beslutningsgrundlag foreligger ikke, skriver ministeriet videre.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Venstre: Bolden ligger hos ministeren

Venstres transportordfører mener, at det skal undersøges, hvad en tunnel vil koste at anlægge, for at have set på alle mulige løsninger.

- Set ud fra et Femern- og jernbanesynspunkt med lange godstog, der skal ned over sundet, så er det ikke ønskeligt med en klapbro. Men det er jo det, der står i anlægsloven, og det holder vi fast i, indtil andet måtte besluttes, siger han.

Læs også
Ministerie slår fast: Bro over Guldborg Sund skal kunne åbne
Læs også
Ministerie slår fast: Bro over Guldborg Sund skal kunne åbne

- Men vi har også et hensyn til sejlerne på Gulborgsund, og der skal vi prøve at finde ud af, om vi kan finde nogle løsninger, der tilgodeser begge hensyn, siger Kristian Pihl Lorentzen.

- Vi har foreslået, at man prøver at regne på, hvad vil det koste, hvis man vil satse på en tunnelløsning, for kan man det, så er der ingen konflikter, og den bold ligger nu hos ministeren.


Nyhedsoverblik