Nøglen til nyt erhvervseventyr kan findes under havoverfladen

Et nyt projekt undersøger flere mulige gevinster ved at dyrke blåmuslinger i farvandet rundt om Lolland-Falster.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

De bliver sjældent større end ti centimeter. Men selvom de skinnende blåmuslinger er små af natur, så rummer de et stort potentiale, når det kommer til at rense vand.

quote Når først de er vokset, kan de potentielt bruges til en hel masse inden for fødevareindustrien

Annette Løttrup-Moore, forretningsudvikler i Business Lolland-Falster

Det fortæller Annette Løttrup-Moore, der er forretningsudvikler i Business Lolland-Falster. Her er de i gang med et projekt, hvor de små bløddyr spiller hovedrollen. 

- Blåmuslinger kan bruges til vandrensning af vores havområder, fordi muslingerne lever af overskydende næringsstoffer i vandet som kvælstof og fosfor, som de filtrerer ud af vandet, forklarer Annette Løttrup-Moore.

Spørgsmålet er, hvor stort potentialet er, når man placerer muslingerne i farvandet omkring Lolland-Falster, der ikke har samme høje saltholdighed som i de farvande, hvor blåmuslinger normalt stortrives.

Gode til rens, dyrefoder og delikatesse

Derfor er to marinbiologer fra Blue Research samt forretningsudvikler Annette Løttrup-Moore fra Business Lolland-Falster i øjeblikket i gang med at undersøge, om det giver mening at dyrke muslinger omkring sydhavsøerne.

I maj blev de første poser med muslinger sat ud i farvandet omkring Lolland-Falster.

Håbet er, at dyrkningen af muslinger i området kan blive fremtidens løsning på at fjerne overskydende næringsstoffer i vandet samtidig med, at muslingerne kan produceres i så stor skala, at de kan benyttes til foder- og fødevareproduktion.

- Når først de er vokset, kan de potentielt bruges til en hel masse inden for fødevareindustrien. Jeg har en drøm om fjordmuslinger, der sagtens kunne blive en delikatesse. Men det er også rigtig godt som dyrefoder, fortæller Annette Løttrup-Moore.

Læs også
Smart stof skulle slukke brande - nu jagter regionen en giftkatastrofe
Læs også
Smart stof skulle slukke brande - nu jagter regionen en giftkatastrofe

Muslingernes skaller er ifølge Annette Løttrup-Moore også i høj kurs i for eksempel kosmetik-industrien, fordi muslingernes skaller er spækket op med kalk.

- Så der er masser af muligheder og også masser af aftagere, siger hun.

Fiskeopdræt kræver rensning

Projektet hedder NIFIMU (Næringsstoffjernelse fra landbaseret fiskeopdræt ved hjælp af blåmuslinger – effektivitet, miljøpåvirkninger og forvaltning).

Projekt NIFIMU:

Projektet er støttet af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og det ledes af Københavns Universitet. Det er Blue Research og marinbiolog Per Dolmer, der står for det praktiske feltarbejde og research i projektet sammen med Business Lolland-Falster. Blue Research er eksperter inden for akvakultur og blå bioøkonomi.

Kilde: Business Lolland-Falster

Behovet for at rense havområderne rundt om Lolland-Falster opstår nemlig som konsekvens af det landbaserede fiskeopdræt, der foregår i området. 

Det skyldes, at når man opdrætter fisk på land i et lukket system, så opbygges der en stor mængde kvælstof og fosfor, der dræber fiskene, hvis ikke det bliver ledt væk fra det lukkede system.

- Så det er et forsøg, der ser på, hvor meget muslingerne rent faktisk kan optage, så man kan regne ud, hvor mange muslinger man skal opdrætte for at modsvare den udledning af kvælstof og fosfor, der bliver ledt ud i havområderne, forklarer Anette Løttrup-Moore.

Forsøgsmuslinger sat ud 15 steder

I midten af maj lastede Annette Løttrup-Moore sammen med marinbiologerne Per Dolmer og Mette Askov Knudsen fra Blue Research derfor en båd med forsøgsposer med blåmuslinger, som de satte ud 15 forskellige steder i farvandet rundt om Lolland-Falster.

- Vi lægger muslinger ud nu for at se, hvor hurtigt de vokser. Det overordnede formål er at se, om man kan producere muslinger omkring Lolland-Falster, hvor der ikke er så meget salt i vandet og hvor muslingerne vokser langsommere, lød det dengang fra Per Dolmer fra Blue Research.

Her ses en af de poser med forsøgsmuslinger, som er blevet sat ud i farvandet ved Lolland-Falster.
Her ses en af de poser med forsøgsmuslinger, som er blevet sat ud i farvandet ved Lolland-Falster. Foto: Business Lolland-Falster

Nu er alle forsøgsmuslingerne sat ud og er placeret i poser på solidt anker med 50 muslinger i hver pose. Her skal de have lov til at leve og forhåbentlig vokse sig store hen over sommeren.

- Vi kigger til dem i slutningen af juni måned for at se, om de har det godt, og om de skal renses. Til august tager vi dem så op og måler og vejer dem, for at se hvor meget de gror, forklarer Annette Løttrup-Moore.

Læs også
Industrien får sparket - her er de vilde drømme for den nye havn i Næstved
Læs også
Industrien får sparket - her er de vilde drømme for den nye havn i Næstved

Dernæst er planen, at Business Lolland-Falster på baggrund af undersøgelserne skal vurdere, om og hvordan der kan etableres muslingeopdræt i området med fokus på etablering af virksomheder samt finansiering. 

Det skal samtidig vurderes, hvordan en muslingeproduktion kan styrke områdets satsning på blå bioøkonomi.


Nyhedsoverblik