Morten fik nej til privat genoptræning - kommune skal behandle sagen igen

Ankestyrelsen har besluttet at hjemvise Morten Skovs sag til Guldborgsund Kommune. Han fik sidste år afslag på støtte til genoptræning.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

For at opnå sin drøm må man ikke give op. Det kan 20-årige Morten Skov skrive under på. Efter at være blevet behandlet for leukæmi med en rygmarvstransplantation fik han skader, der har gjort det svært for ham at gå. Nu er han i gang med et privat genoptræningstilbud hos Genoptræning Danmark på Fyn: 

- Jeg har efter weekenden ikke siddet i min kørestol i en måned. Det er et ret stort skridt i mit forløb, føler jeg, siger han til TV2 ØST. 

Morten Skov bruger fuld tid på at træne op. Hans mål er at komme til at gå igen.
Morten Skov bruger fuld tid på at træne op. Hans mål er at komme til at gå igen. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

Sidste år fik han nej fra Guldborgsund Kommune, da han søgte om 120.000 kroner til forløbets første 20 uger. I stedet blev han henvist til et offentligt tilbud i Hornbæk, men her blev han primært trænet i at sidde i kørestol, og det ville Morten Skov ikke. Efter at familien klagede i maj sidste år, har Ankestyrelsen nu bedt Guldborgsund Kommune om at behandle sagen på ny. I afslaget står der blandt andet:

"Vi vurderer, at kommunens faglige vurdering ikke i tilstrækkelig grad er underbygget af faktuelle oplysninger."

Betalt af private

I juli sidste sommer besøgte TV2 ØST Morten Skov, inden han startede med den private genoptræning. Dengang kunne han ikke gå uden hjælpemidler. Selvom det stadig går lidt usikkert og langsomt, så kan han i dag tage enkelte skridt uden hjælp.

- Jeg bruger rimelig meget tid i gangbaren mest for at øve min gang. 

Selvom Guldborgsund Kommune i første omgang ikke ville støtte Morten Skov med det private genoptræningsforløb, er det alligevel blevet muligt for ham at starte.

quote Jeg ville jo ikke været kommet herned, hvis ikke der var mennesker i og uden for min omgangskreds, der havde valgt at donere.

Morten Skov

En stor del af genoptræningen er nemlig finansieret gennem folk, der har valgt at støtte Morten Skov via en indsamling, hans søster startede. I alt blev der samlet 110.000 kroner ind.

- Det har jo gjort alt. Jeg ville jo ikke været kommet herned, hvis ikke der var mennesker i og uden for min omgangskreds, der havde valgt at donere, siger Morten Skov.

Tavshed i kommunen 

Guldborgsund Kommune mente sidste år ikke, at alle muligheder gennem det offentlige var udtømt, og derfor kunne de angiveligt ikke tilbyde støtte til privat genoptræning.

I afgørelsen efterlyser Ankestyrelsen dog, at kommunen træffer en vurdering i sagen ud fra flere oplysninger. Morten Skovs søster, Dorthe Michella Skov Rasmussen, sidder med afgørelsen: 

- De efterlyser generelle oplysninger, der skal fortælle, om Mortens behov kan opfyldes inden for den almindelige tilbudsportal, eller om der skal noget helt særligt til, siger hun.

Dorthe Michella Skov Rasmussen hjælper sin bror med papirerne, mens han er i genoptræning.
Dorthe Michella Skov Rasmussen hjælper sin bror med papirerne, mens han er i genoptræning. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

Familien ønskede støtte efter Servicelovens paragraf 102, der giver en kommune mulighed for at yde støtte til for eksempel private tilbud. Men hvis der er andre behandlingsmuligheder, skal kommunen afsøge de muligheder først.

quote Hvis man i et velfærdssamfund gerne vil knokle for at få det bedre, så synes jeg, man skal have lov til det.

Mikkel Salling Holmgaard, Centerleder ved Genoptræning Danmark

Dorthe Michella Skov Rasmussen mener ikke, at det offentlige genoptræningstilbud i Hornbæk var et reelt behandlingstilbud til hendes bror. 

- Vi synes jo, når man er et ungt menneske og bliver syg på den her måde, og man bruger en masse ressourcer på at gøre ham rask, så synes vi også, det skal følges helt til dørs, ved at man får den genoptræning, man har brug for bagefter, siger hun.

Guldborgsund Kommune ønsker stadig ikke at kommentere på historien.
Guldborgsund Kommune ønsker stadig ikke at kommentere på historien. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

TV2 ØST har igen kontaktet Guldborgsund Kommune for at høre,  hvad det kræver, før kommunen vil yde støtte til en borger efter paragraf 102, men kommunen ønsker ikke at svare på konkrete spørgsmål. 

Fortsætter kampen

Det private tilbud Genoptræning Danmark har valgt at tilbyde Morten et ekstra halvt år uden beregning.

- Hvis man i et velfærdssamfund gerne vil knokle for at få det bedre, så synes jeg, man skal have lov til det. Der er også et tydeligt potentiale i Morten, da han faktisk kan gå. Han skal bare blive bedre til det, siger centerleder Mikkel Salling Holmgaard.

Morten
Læs også
Søster starter indsamling til genoptræning af handicappet bror efter nej fra kommune
Morten
Læs også
Søster starter indsamling til genoptræning af handicappet bror efter nej fra kommune

Det er nu op til Guldborgsund Kommune at træffe en ny afgørelse. Uanset hvad kommunen kommer frem til, har Morten Skov ikke tænkt sig at give op. Spørgsmålet er, om han kommer til at gå almindeligt igen:

- Jeg vil jo meget gerne sige ja, men det er lidt svært at svare på. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for det, så meget kan jeg sige.

SERVICELOVEN § 102:

Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter § 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.


Kilde: Danske LoveNyhedsoverblik