¨

Frikommune: Guldborgsund må nu hitte på nye løsninger

Næsten halvdelen af landets kommuner har fået lov til at lægge en del af den statslige styring og det bureaukratiske regelværk i skrivebordsskuffen. En af dem er Guldborgsund Kommune. Foto: TV ØST

Ministerium har udvalgt Guldborgsund og Holbæk sammen med 42 andre kommuner, der nu kan ansøge om lov til at afprøve nye måder at løse opgaver på.

Næsten halvdelen af landets kommuner har fået lov til at lægge en del af den statslige styring og det bureaukratiske regelværk i skrivebordsskuffen.

I stedet kan kommunerne de næste fire år eksperimentere og hitte på nye måder at løse kommunale opgaver på.

Regeringen har udpeget otte netværk, der består af i alt 44 forskellige kommuner, som har fået status som frikommune, oplyser Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Med frikommuneforsøget giver vi udvalgte kommuner frihed til at udfordre eksisterende regler og vanetænkning

Karen Ellemann (V), social- og indenrigsminister

- Med frikommuneforsøget giver vi udvalgte kommuner frihed til at udfordre eksisterende regler og vanetænkning, siger social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V).

Tester løsninger inden for social- og sundhedsområdet

De otte frikommunenetværk arbejder hver med udgangspunkt i et overordnet tema. Kommunerne skal teste løsninger inden for beskæftigelses-, social-, sundheds- og boligområdet.

Regeringen har i første omgang udvalgt netværkerne og deres overordnede tema. Kommunerne skal nu indsende ansøgninger om konkrete forsøg, der kræver dispensation fra den eksisterende lovgivning.

- Det er rigtig spændende med frikommuneforsøg, der handler om, hvordan kommunerne kan blive endnu bedre til at samarbejde og koordinere på tværs af forvaltninger og sektorer, siger ministeren.

Tilbød arbejdsløse jobbonus

Der har tidligere været frikommuneforsøg, hvor kommunerne har afprøvet nye løsninger.

Eksempelvis lod man i Fredericia Kommune i 2012 frivillige forældre tage sig at børn i kommunernes børnehaver, når de blev afleveret om morgenen.

Andre eksempler er Odense Kommune, som tilbød arbejdsløse en bonus, hvis de gik i jobtræning, mens Gentofte Kommune som forsøg gav elever på udvalgte skoler karakterer i allerede 6. klasse.

De nye frikommunenetværk

Regeringen har ud fra en samlet vurdering fundet otte frikommunenetværk særligt interessante. Frikommunenetværkene repræsenterer alle fem regioner med i alt 44 kommuner, ligesom de omfatter både små og store kommuner og spænder bredt over de kommunale opgaver. 
  • Guldborgsund er med i netværket Socialområdet med temaet: Børn som vores vigtigste ressourcer. Netværket vil ifølge ministeriet understøtte en tilgang og et perspektiv, hvor der er tillid til fagligheden hos medarbejderne ved at arbejde med regelforenkling og nedbryde silotænkning for i stedet at anlægge helhedsorienterede og tværgående betragtninger.
 
  • Holbæk og Slagelse er med i netværket Frivillighed og samskabelse med temaet: Øget borgerinvolvering og samskabelse. Netværkets vil ifølge ministeriet arbejde med aktivt medborgerskab i forhold til forbedring af den nære velfærd i kommunerne, større ansvarsfølelse blandt borgerne for lokalområdet og en styrkelse af det lokale demokrati.
     
Kilde:  Social- og Indenrigsministeriet

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App