Cyklistforbund: Storstrømsbroens forfald skader cykelturismen

Østdanmark oplever stor vækst i cykelturismen i disse år, men den er ifølge Cyklistforbundet truet, hvis den forfaldne Storstrømsbro ikke renoveres eller erstattes i den nærmeste fremtid. Cyklistforbundet undrer sig over transportministeren

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Den nuværende Storstrømsbro er i en elendig forfatning, og særligt cykelforholdene er helt uacceptable.

Men opførelsen af en ny bro er sat på standby, og den gamle bro vil derfor fortsat være eneste forbindelse mellem Sjælland og Falster for cyklister mange år ud i fremtiden.

Imidlertid er al vedligeholdelse af den gamle bro sat i bero, og i et svar til Folketingets Transport- og Bygningsudvalg erkender transportminister Hans Christian Schmidt (V), at cyklisterne vil blive hårdest ramt af den manglende vedligeholdelse.

Ifølge ministeren kan Vejdirektoratet nemlig ikke udelukke at, "… der skal indføres restriktioner for brug af cykelstien på broen sidst i perioden, da den er i dårlig stand," skriver Dansk Cyklistforbuind i en pressemeddelelse.

En kæp i hjulet på cyklerne

Det vil i praksis betyde, at cyklister om få år er i risiko for ikke længere at kunne krydse broen mellem Sjælland og Falster. Det bekymrer Peter Ole Sørensen, der er formand for Dansk Cykelturisme:

- De dårlige cykelforhold vil stikke en kæp i hjulet på cykelturismen i Østdanmark, som lige nu oplever en opblomstring. Kommuner og turismeaktører har gennem de seneste år arbejdet målrettet for vækst i cykelturismen, og det har båret frugt.

Formanden fortæller, at Dansk Cykelturisme netop har gjort status over cykelturismen i Danmark, og konklusionen er klar:

- Overnatningsstederne i Østdanmark har oplevet stor vækst i besøgstallet sammenlignet med sidste år. På trods af det kølige og regnfulde sommervejr oplevede hele 57 % af overnatningsstederne en fremgang. Det er tydeligt, at investeringerne i cykelturismen har gjort området mere attraktivt for cykelturister, og det giver vækst. Derfor er det fortsat vigtigt at broforbindelsen opretholdes i en acceptabel stand, fastslår Peter Ole Sørensen.

Rammer også hverdagscyklisterne

Beslutningen om at lade Storstrømsbroens cykelsti forfalde uden en ny broforbindelse i kikkerten undrer også Klaus Bondam, der er direktør i Cyklistforbundet:

- Gennem en årrække har både stat og kommuner investeret millioner i at fremme cykelturismen i området – investeringer som man nu vælger at underminere ved at fravælge en ny bro. Desuden er broens forfald et stort problem for alle de hverdagscyklister, der dagligt benytter Storstrømsbroen til skole og arbejde, og som ikke har nogen alternativ rutemulighed. I Cyklistforbundet ved vi, at transportministeren ser et potentiale i cykelturismen – særligt i forhold til økonomisk vækst og erhvervsudvikling i yderområderne.  Derfor håber vi meget at han vil være med til at finde en løsning, siger Klaus Bondam