Budgetforlig på plads i Guldborgsund

Guldborgsund Kommune vil satse på job, bosætning og uddannelse i flerårigt budget.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

For første gang nogensiden er der indgået et flerårigt budgetforlig i Guldborgsund Kommune. Budgetforliget for 2015-2018 sikrer en langsigtet udviklingsstrategi for at få maksimal effekt af Femern Bælt forbindelsen og øvrige store infrastrukturprojekter, skriver kommunen i en pressemeddelelse. 

Budgetforliget sætter, ifølge pressemeddelelsen, kursen for kommunens udvikling, så borgere, medarbejdere og politikere kender retningen for de næste 4 år. Budgetforliget baserer sig på den samarbejdsaftale, der blev indgået efter kommunalvalget mellem konstitueringspartierne for byrådsperioden.

Det flerårige budgetforlig giver mulighed for en målrettet udviklingsindsats med fokus på jobskabelse, bosætning og uddannelse. 

Vil fremme jobskabelse

- For at fremme jobskabelse vil Guldborgsund Kommune blandt styrke sin servicering af virksomhederne i forhold til, at den efterspurgte arbejdskraft er til stede på rette tid og sted. Kommunen vil i samarbejde med virksomhederne promovere det gode erhvervsklima. Guldborgsund Kommune medvirker til realiseringen af den store erhvervssatsning Business Park Falster og etablerer – i samarbejde med Business LF – et innovationshus i Nykøbing Falster med gode rammer for iværksættere, slås det blandt andet fast i pressemeddelelsen.

Guldborgsund Kommune vil styrke kvaliteten af skolerne. Derfor vil Byrådet – sammen med skoleledere, medarbejdere og skolebestyrelser - gennemgå den måde skolerne drives på i dag med fokus på målbare resultater og forbedret driftsøkonomi.

Nuværende skoler skal bevares

I forhold til bosætning er det blandt politikerne besluttet at bevare de nuværende skoler i centerbyer og landområder, da der ønskes en god geografisk fordeling af skoler. Samtidig undersøges det, hvordan skoledriften i Nykøbing-området kan optimeres. Det forudsættes at alle skoler er minimum 1-spors skoler med et forsvarligt pædagogisk indhold. For at sikre kvalitetsarbejdet på skolerne reduceres det udmeldte besparelseskrav for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget med 12 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i 2016. 

Pædagogisk indsats skal vurderes

Dagpasningsområdet styrkes som led i det politiske fokus på at gøre kommunen mere attraktiv som bosætningssted for børnefamilier. Der arbejdes allerede nu med udvikling af kvaliteten af den pædagogiske indsats. Denne viden skal gennem samarbejde deles og udbredes med fokus på de pædagogiske læreplaner.

Nykøbing F. skal være vækstdymano

 

Nykøbing Falster skal fortsat være vækstdynamo for Lolland-Falster og Sydsjælland. Idrætscampus virkeliggøres, så der sikres optimale rammer for socialt bredt favnende idræts- og fritidstilbud og for at styrke kommunens attraktionsværdi for bosætning og uddannelse. Det skal ske under forudsætning af, at den afsatte budgetramme på 15 mio. kr. overholdes samt at der fundraises midler til projektets realisering i forholdet 1:1.

Der afsættes desuden 3,8 mio. kr. til renovering og forskønnelse af Nykøbing Falster Torv, hvis der kan skaffes ekstern finansiering.