Hold øje med støjen, når Banedanmark bygger jernbanebro over Masnedsund

Det kan give meget støj, når Banedanmark skal bygge en ny bro over Masnedsund som led i Femern-forbindelsen. Derfor kan borgere nu følge med i støjen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Støjniveauet på en byggeplads er sjældent i den lave ende, og når den nye dobbeltsporede jernbanebro over Masnedsund skal bygges, er det ingen undtagelse.

Frem til sommeren 2019 bliver området mellem Vordingborg og Masnedø forvandlet til en stor byggeplads, når den nye 200 meter lange bro, som er et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen i det store Femern Bælt-projekt, skal opføres – og lige nu er det forberedende anlægsarbejde i fuld gang.

Det omfattende arbejde kan give naboerne uhensigtsmæssige støjgener, og derfor har Banedanmark i samarbejde med en ekstern leverandør sat tre støjmålere op i området i Vordingborg for at holde øje med arbejdsstøjen.

Ingen øvre støjgrænse

Støjmålerne blev allerede sat op i sommer, og frem til projektets afslutning kan borgere følge med i støjniveauerne.

I nogle perioder vil det larme mere end andre, og selv om der ikke er en øvre støjgrænse, har borgerne mulighed for at klage over støjen med konkrete målinger til Banedanmark eller Vordingborg Kommune.

Klagerne vil blive behandlet på samme måde som andre støjklager.  

Banedanmark oplyser samtidig, at støjmålerne omkring byggepladser opfanger al støj i området og ikke kun selve anlægsarbejdet. Derfor kan andre faktorer, som for eksempel trafik eller en ambulanceudrykning, også påvirke måleren. 

For voldsomme vibrationer stopper arbejdet

Udover støj kan der også forekomme vibrationer i forbindelse med anlægsarbejdet. 

I næste uge går funderingsarbejdet i gang bag den gamle Buko-bygning på Marienbergvej i Vordingborg, hvor blandt andet store jernplader bliver vibreret ned i jorden.

Vibrationerne kan give gener for naboerne, og derfor er der opsat vibrationsmålere på en række ejendomme i området, så man kan følge med i vibrationsniveauet.

I modsætning til støj er der en øvre grænseværdi for vibrationer – så bliver grænsen overskredet, stoppes arbejdet omgående, oplyser Banedanmark. I sådanne tilfælde vil entreprenøren forsøge at finde en anden arbejdsmetode, som kan nedsætte vibrationerne.

Efter funderingsarbejdet fortsætter arbejdet på hele strækningen mellem Orevej og Masnedsund, inden de mere støjende anlægsaktiviteter bliver sat i gang – præcist hvornår, det sker, er endnu uvist, oplyser Banedanmark.

Ifølge Banedanmark vil arbejdet så vidt muligt blive udført i dagtimerne og på hverdage, men i særlige tilfælde vil der forekomme natarbejde. De lover dog at melde det ud, hvis det bliver aktuelt, oplyser Banedanmark.

Her kan du følge med i  støjniveauerne.