Femern-byggeriet går på jagt - har du 150.000 ton sten tilovers?

Femern vil etablere et stort stenrev i forbindelse med byggeriet af Femern Bælt-tunnelen, som vil blive et nyt levested for dyre- og plantearter.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

150.000 ton sten.

Det er hvad, Femern Bælt skal bruge til at etablere et 42 hektar stort stenrev, som et led i byggeriet af Femern Bælt-tunnelen.

For med byggeriet af Femern Bælt-tunnelen mellem Danmark og Tyskland følger samtidig et krav om oprettelse af erstatningsnatur på land og i havet. 

Det store stenrev vil blive et nyt levested for mange forskellige dyre- og plantearter. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Femern Bælt.

Det nye stenrev skal etableres ved Sagas Bank sydøst for øen Fehmarn.
Det nye stenrev skal etableres ved Sagas Bank sydøst for øen Fehmarn. Foto: Femern AS

Specifikke krav til sten

Femern A/S, der er statens bygherre på den 18 kilomenter lange sænketunnel, skal etablere det nye, store stenrev ved Sagas Bank sydøst for øen Fehmarn.

Det nye stenrev kræver omkring 150.000 ton sten, som skal opfylde en række krav, der på forhånd er blevet aftalt med de tyske myndigheder, fortæller Stefanie Knörck, miljø- og myndighedschef i Femern A/S.

- Naturen skal naturligvis have de bedst mulige betingelser. Derfor stiller vi meget specifikke krav til de sten, vi bruger i revet. Det kræver et grundigt forarbejde, og derfor vil vi gerne i kontakt med mulige leverandører for at danne os et overblik over markedet, siger Stefanie Knörck.

Om Femern Bælt-tunnelen

  • Femern-forbindelsen bygges som en 18 km lang sænketunnel til biler og tog mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn.

  • Tunnelen forventes at åbne for trafik i 2029 med en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor til højhastighedstog.

  • Det vil tage ti minutter at køre fra Danmark til Tyskland i bil og syv minutter i tog.

Frem til den 30. marts 2023 gennemfører Femern A/S derfor en markedsundersøgelse for at indhente oplysninger om mulige leverandører og tilgængeligheden af egnede sten. 

Blot ét eksempel på krav til stenene er, at de skal stamme fra istiden og være ubrudte. Stenenes størrelse spiller også en rolle, så de svarer til dem, der er gået tabt ved årtiers stenfiskeri i Femern Bælt. 

Således bør hovedparten af stenene komme fra Østersøområdet og have en diameter på 60-100 cm.

Femern A/S forventer, at opgaven med at etablere det endelige stenrev bliver udbudt i 2024.


Nyhedsoverblik