¨

Slut med stenstøv over havn

Foto: TV ØST

Påbud til firma. Faxe Kommune har nu givet det omdiskuterede firma, BG Stone et påbud om at indskrænke sine aktiviteter på havnen i Faxe Ladeplads.

Stenstøv over havn skal begrænses

I årevis er der blevet klaget over virksomheden BG Stone, som sender stenstøv ud over Faxe Ladeplads og lystbådehavnen. Støvet har både givet bekymring om sundhedsfare og bådejere i lystbådehavnen har klaget over gener fra støv, som blandt andet ødelagde overfladen på bådene.

Nu har kommunen set nærmere på firmaets aktiviteter og er nået frem til at give BG Stone et påbud om at lovliggøre forholdene inden den 1. marts 2013.

Påbuddet omfatter en stærk begrænsning af det område, som BG Stone har tiltaget sig i de senere år.

Kommune underkender indsigelser

BG Stone fik frem til den 27. juli 2012 til at komme med sine bemærkninger, inden kommunen udsendte det egentlige påbud.  

- En samlet vurdering af de indkomne indsigelser giver ikke Faxe Kommune anledning til at ændre eller fravige kommunens ønske om lovliggørelse af aktiviteter på Faxe Ladeplads, skriver kommunen i afgørelsen.

Areal dobbelt så stort som det tilladte

For at nå frem til afgørelsen har Faxe Kommune brugt luftfotos for at vurdere det anvendte areal.

- Alt i alt finder Faxe Kommune, at BG Stone A/S' udvidede produktion ikke kan betragtes som eksisterende lovlig anvendelse, da det nu anvendte areal er over dobbelt så stort som det tidligere anvendte og det oprindeligt ansøgte, skriver kommunen.

Skal rettes op inden marts 2013

BG Stone skal seneste den 1. oktober komme med en plan til kommunen, som beskriver, hvorledes virksomheden vil sikre påbuddet inden den 1. marts 2013.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App