Skadelig signalkrebs breder sig

Signalkrebs nu også fundet i Faxe Å og Risby Å. DTU Aqua efterlyser national handlingsplan imod udbredelsen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

 

Den skadelige signalkrebs breder sig i Danmark, og DTU Aqua (tidligere Danmarks Fiskeriundersøgelser) opfordrer nu myndighederne til at dæmme op for udbredelsen med en national handlingsplan.

Signalkrebsen stammer oprindeligt fra Nordamerika og kan smitte den hjemmehørende flodkrebs med krebsepest, som den danske art dør af at få.

Med nye fund i Faxe Å og Risby Å er signalkrebsen nu konstateret i seks vandløb på Sjælland. De øvrige vandløb er Mern Å, Tude Å, Suse Å og Susåen. Den er også konstateret i et par åer i Jylland.

- Handlingsplanen bør som minimum indeholde en række initiativer for i det mindste at forhindre yderligere udbredelse og samtidig, så vidt praktisk muligt, reducere den nuværende udbredelse, siger seniorforsker Søren Berg fra DTU Aqua.

Biologerne antager, at signalkrebsene i vandløbene er undsluppet fra søer, som opdrættere har importeret dem til. Skov- og Naturstyrelsen betragter signalkrebsen som en af de mest invasive, fremmede arter i den danske natur. Siden 1991 har det været forbudt at importere dem uden særlig tilladelse.