11-årig pige boede hos dømt far i to måneder: - Jeg er fuldstændig ødelagt

Mor prøvede i mere end to måneder at få datter væk fra dømt far. Først da Familieretten gik ind i sagen, greb Faxe Kommune ind.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

- Jeg er fuldstændig ødelagt, og jeg er dybt bekymret for, hvordan min datter skal håndtere og overkomme de oplevelser, som hun har været igennem.

Sådan siger Jeanne Hougaard Pedersen, der er mor til en 11-årig pige, som onsdag aften blev fjernet af politiet, efter at hun i mere end to måneder havde opholdt sig hos sin far.

quote Jeg har fået en mistro til kommunen, og jeg føler, de har svigtet

Jeanne Hougaard Pedersen, mor til den 11-årige pige

Sagen er nemlig den, at pigens far både i byretten og landsretten blev frataget forældremyndigheden samt retten til at få lov til at se alle hendes oplysninger hos myndighederne. 

Pigen stak af fra en midlertidig anbringelse på et opholdssted den 6. marts, og siden har hun opholdt sig hos sin far. Siden dengang har Jeanne Pedersen flere gange gjort kommunen opmærksom på situationen. 

Først den 10. maj klokken 22.15 om aftenen troppede to betjente samt repræsentanter fra kommunen op på faderens adresse, hvor pigen blev taget med.

- Jeg har fået en mistro til kommunen, og jeg føler, de har svigtet i den her situation. Det er skræmmende, at de tilsidesætter en række afgørelser, som slår fast, at min datter skal væk fra hendes far hurtigst muligt, siger Jeanne Pedersen.

Flere advarsler

En lang række sagsakter, som TV2 ØST har set, viser, at der ligger flere afgørelser om, at pigen skulle fjernes fra sin far. Afgørelser, som kommunen ikke reagerede på.

Den 14. marts skrev en faglig koordinator i Faxe Kommune blandt andet:

Uddrag fra den faglige koordinators besked

(Pigens navn) ses i markant stigende mistrivsel..()..(pigens navn) ses følelsesmæssigt lukket ned.

Det er vurderingen, at der på kort tid ses en markant ændring i (pigens navn) adfærd…

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for massiv indsats i forhold til (pigens navn), idet hendes trivsel og udvikling vurderes som værende truet grundet manglende relevant støtte og behandling.

Knap en måned senere den 11. april havde kommunens Børne og Ungeudvalg sagen på dagsordenen. Spørgsmålet var, om der skulle gives overvåget samvær mellem datter og far. 

Men den juridiske dommer, der var med til mødet, afviste den mulighed med henvisning til, at faren er fradømt både forældremyndighed og orienteringsretten. 

Familieretten presser kommunen

Til sidst fik Jeanne Hougaard Pedersen nok af at vente på, at kommunen greb ind. Derfor kontaktede hun Familieretten for at få hjælp, og så skete der noget. 

Onsdag den 10. maj kom der en formandsbeslutning fra Faxe Kommune, på baggrund af Familierettens indgriben i sagen. I beslutningen står der blandt andet:

Uddrag fra formandsbeslutningen.

Der blev den 10. maj gennemført retsmøde i Familieretten. Retten traf her afgørelse om, at (pigens navn) skulle udleveres til mor, effektueret ved en udlevering til Faxe Kommune.

Grundet sagen i Familieretten vedrørende udlevering af (pigens navn) vurderes det, at (…) der er åbenbar risiko for at (pigens navn) lider alvorlig skade…

Samme aften troppede to politibetjente og repræsentanter fra Faxe Kommune op på farens bopæl og fjernede pigen. 

Pigen blev herefter kørt til et sikkert sted, hvor hun de næste tre måneder skal gennemgå en psykologisk udredning uden mulighed for udefrakommende påvirkning.

- Jeg er lettet over, at hun nu er i sikkerhed. Omvendt er jeg simpelthen så ked af det. Det gør ondt at tænke på, hvad hun har været igennem, og hvordan vi nu kommer videre med vores liv, siger Jeanne Hougaard Pedersen, der også har en søn med manden.

Forældre i massiv konflikt

At det skulle komme så langt, at politiet måtte rykke ud for at hente en 11-årig pige, er også en historie om to forældre, der ikke kan sammen. 

I de akter, som TV2 ØST har læst, fremgår det meget tydeligt, at parterne ganske enkelt ikke kan samarbejde – og det går ud over børnene.

quote Det her er en tragisk sag

anonym, far til den 11-årige pige

Efter de to brød med hinanden i 2014, har der været mere end 35 underretninger i sagen, og det er gået slag i slag med den ene anklage og retssag efter den anden. 

I 2019 blev moren tildelt forældremyndigheden i Østre Landsret. Samme år fratog Familieretshuset samvær mellem pigen og hendes far. 

Den kendelse blev stadfæstet ved Retten i Roskilde i 2021, hvor han også blev frataget orienteringsretten. Her fremgår det:

Uddrag fra kendelsen:

Retten lægger..()..vægt på at den massive påvirkning som (far) udøver af begge børn, og som bringer dem i et modsætningsforhold til deres mor, og derved skaber en utryg tilværelse for dem med vrede og mistro mod deres mor, som har forældremyndigheden.

Flygtede med taxa fra Aarhus

Selv om skiftende sagsbehandlere vurderede, at pigen trivedes og havde det godt hjemme hos sin mor, søgte hun alligevel hen til sin far. Hun stak af og kontaktede jævnligt sin far på sms og telefonopkald. 

Den 16. januar i år mødte pigen op på Faxe Kommune, hvor hun udtrykte ønske om, at hun vil bo hos sin far. Sagsbehandlerne vurderede, at pigen havde brug for et neutralt sted, da hun var klemt i forældrenes kamp mod hinanden.

Pigen blev derefter placeret på opholdsstedet Holmegaardshuset ved Næstved til en kortvarig anbringelse. 

TV2 ØST har forsøgt at få Faxe Kommunes kommentar til sagen. Men hverken direktør, Marianne Hoff Andersen eller kommunaldirektør Thomas Knudsen har ønsket at udtale sig.
TV2 ØST har forsøgt at få Faxe Kommunes kommentar til sagen. Men hverken direktør, Marianne Hoff Andersen eller kommunaldirektør Thomas Knudsen har ønsket at udtale sig. Foto: Line Strand - TV2 ØST

Den 6. februar blev det besluttet, at pigen skulle hjembringes til sin mor. 

Men pigen blev ved med at stikke af fra Holmegaardshuset og hjem til faren, der ofte måtte køre hende tilbage til opholdsstedet . 

I stedet for at hjembringe pigen til moderen, vurderede kommunen, at hun skulle anbringes på et andet opholdssted længere væk. 

Derfor blev hun den 3. marts kørt til et opholdssted ved Aarhus, men ifølge sagsakterne varede det ikke længe – tre dage – så stak hun af igen. I en taxa betalt af hendes far. 

Far anerkender ikke dom

Faderen til 11-årige pige ønskede i første omgang ikke at udtale sig til TV2 ØST og henviste i stedet til sin advokat. 

Efterfølgende vendte han dog tilbage og udtalte sig med ønsket om at være anonym. Hans identitet er dog TV2 ØST bekendt.

- Jeg er ikke enig i rettens afgørelse, da jeg mener, at dommen er baseret på falsk grundlag. Jeg mener, at den børnesagsrapport, der ligger til grund for dommen, er decideret urigtig, siger han og tilføjer: 

- Jeg agter at fremføre bevis for det i en kommende retssag, Det her er en tragisk sag, hvor to voksne ikke kan kommunikere – og det går ud over børnene. Jeg vil blive ved med at kæmpe for retten til at se mine børn.

TV2 ØST har forsøgt at få Faxe Kommunes kommentar til sagen. Men hverken direktør, Marianne Hoff Andersen eller kommunaldirektør Thomas Knudsen har ønsket at udtale sig.Nyhedsoverblik