Underentreprenør på Storstrømsbroen dømt for underbetaling

En underentreprenør, der har arbejdet på byggeriet af den nye Storstrømsbro, er blevet dømt for underbetaling i voldgiftsretten.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Firmaet Tecnoscavi er blevet dømt for underbetaling af 22 rumænske bygningsarbejdere. Det skriver Fagbladet 3F.

I kendelsen fra voldgiftsretten er firmaet blevet pålagt at betale 957.000 kroner for manglende løn, feriepenge, pension og for uretmæssigt at have opkrævet de penge, som de ansatte havde fået tilbage i skat.

- Det her er et bevis på, at der finder social dumping sted på byggeriet, siger Michael Severinsen, konsulent i 3F Byggegruppen, som har ført sagen ved voldgiftsretten.

quote Det her er et bevis på, at der finder social dumping sted på byggeriet

Michael Severinsen, konsulent i 3F Byggegruppen


Falske underskrifter

Medarbejderne har arbejdet 10-11 timer om dagen, men har kun fået løn for 7,4 timer om dagen svarende til en arbejdsuge på 37 timer.

I retten fremviste Tecnoscavi arbejdstidsaftaler, der skulle vise, at medarbejderne havde skrevet under på at have varierende arbejdstider i en periode, men en erklæring fra en grafolog fastslog, at der i de fleste tilfælde var tale om forfalskede underskrifter.

Fagforeningen 3F mente også, at medarbejderne hver måned var blevet bedt om at betale en del af deres løn tilbage til Tecnoscavi, men det fandt voldgiftsretten ikke bevis for.

- Vi er overordnet tilfredse med, at virksomheden er blevet dømt, men vi havde håbet, at retten havde troet mere på medarbejdernes dokumentation, siger Michael Severinsen.

Fyret fra byggeriet

Tecnoscavi begyndte at arbejde på byggeriet af den nye Storstrømsbro i begyndelsen af 2020, men i foråret 2021 krævede Vejdirektoratet, der er bygherre på projektet, firmaet fyret, efter det kom frem, at der foregik kontante pengeudvekslinger mellem firmaet og de ansatte.

- Jeg kan ikke udstikke teorier om, hvad der kan være årsag til det ene og det andet, men jeg kan ikke leve med, at sådan nogle transaktioner foregår inde på vores byggerier blandt medarbejderne. Så må de komme frem med nogle systemer, som er gennemsigtige, og som vi kan forstå som bygherre, sagde Erik Stoklund Larsen, anlægschef i Vejdirektoratet til TV2 ØST i maj 2021, da Tecnoscavi netop var blevet fyret fra byggeriet.

De ansatte i Tecnoscavi blev efterfølgende ansat af hovedentreprenøren SBJV (Storstrøm Bridge Joint Ventures) og kunne dermed fortsætte deres daglige gang på byggepladsen. 

Læs også
Underentreprenør fyret fra byggeriet af ny Storstrømsbro - fagforbund mistænker underbetaling af ansatte
Læs også
Underentreprenør fyret fra byggeriet af ny Storstrømsbro - fagforbund mistænker underbetaling af ansatte

Beklagelig sag

Den danske pressetalsmand for hovedentreprenøren SBJV, Christian Lemvigh, understreger, at de ikke har været en del af voldgiftssagen mod underentreprenøren Tecnoscavi.

- Sagen er beklagelig. Vi kan ikke kommentere på den konkrete sag, da vi ikke har været en del af den, men alle SBJV underleverandører har pligt til at overholde de danske løn- og ansættelsesvilkår.

Er SBJV gode nok til at opdage svindel?

- Ja, SBJV kontrollerer løbende vores underleverandører for at sikre, at de overholder kravene. Tvisten mellem Tecnoscavi og Fagforeningen 3F viser, at der kan opstå uklarheder eller uoverensstemmelser, på trods af det kontrolsystem SBJV har indført, siger Christian Lemvigh og fortsætter:

- Vi har heldigvis få sager, der ender i en voldgift eller i Arbejdsretten, men vi optimerer hele tiden vores processer og lærer af tidligere sager. Dette er dog ingen garanti for, at fremtidige sager ikke kan opstå, og så må det professionelle danske arbejdsmarkedssystem løse sagen.

Kontrol med lønudbetalinger

Hos Vejdirektoratet, der er bygherre på projektet, er man glade for, at der nu er kommet en afgørelse i sagen. 

- Vi bifalder, at der er et fagligt voldgiftsystem, hvor de medarbejdere, der er organiseret i fagforeningen, kan rejse en sag, fastslår Niels Gottlieb, projektchef i Vejdirektoratet og fortsætter:

-  Vi prøver at gøre, hvad vi kan for at sikre, at alle medarbejdere får den løn, de har ret til. Hovedentreprenøren SBJV laver tjek af lønsedler for at fange fejl og uoverensstemmelser, men her hvor det ser ud som om, at der enten er tale om snyd, eller det ikke er blevet udfyldt korrekt, er det jo svært at gardere sig imod. 

Er kontrollen god nok, når det ikke bliver opdaget, at der er forfalskede underskrifter og ingen lønsedler?

- Det er svært at gardere sig imod forfalskninger. Jeg kan kun sige, at vi som bygherre gør, hvad vi kan, men vi kan ikke gå ind og kontrollere lønudbetalinger til alle medarbejdere. Vi har jo tillid til, at det nuværende system med lønkontrol fungerer, men hvis der er tale om direkte snyd, så er det svært at fange, siger Niels Gottlieb. 

VIDEO: I maj 2021 kunne TV2 ØST fortælle, at Tecnoscavi var blevet fyret fra byggeriet af den nye Storstrømsbro. 


Nyhedsoverblik