¨

To skoleklasser sendt hjem - frygter coronasmitte

En elev med et smittet familiemedlem har selv vist tegn på coronavirus. Nu er to klasser på Tuse Skole sendt hjem. Foto: Skraafoto.dk / Slagelse Kommune

To klasser på Tuse Skole ved Holbæk er blevet sendt hjem, efter en elev tirsdag begyndte at udvise tegn på COVID-19.

Opdatering

 • 18. jun 2020 kl. 17:00 Artiklen er opdateret med de nyeste retningslinjer til skoler og daginstitutioner om håndtering af tilfælde med COVID-19 (29. maj). Her fremgår det, at hvis dit barn er nær kontakt til en, der har fået påvist COVID-19, skal du holde barnet hjemme og være særligt opmærksom på, om det får symptomer på COVID-19. Kontakt hurtigst muligt barnets læge for at få barnet testet. Barnet skal som udgangspunkt testes to gange. Hvis første test ikke viser tegn på COVID-19, og barnet ikke har symptomer, kan det igen komme i dagtilbud eller skole.

En elev på Tuse Skole ved Holbæk er muligvis smittet med COVID-19. Mistanken om smitte har nu fået skolens ledelse til at sende to klasser hjem.

- Vi vil undgå, at Holbæk bliver et smittecentrum, siger Palle Spånhede, der er pædagogisk leder for 7. til 9. klasse på skolen.

Vi har ringet hjem til samtlige forældre og opfordret dem til at få testet deres børn

Palle Spånhede, pædagogisk leder for 7. til 9. klasse, Tuse Skole i Område Katrinedal.

- Det er 7.A og 8.A, der har været i Strandparken (i Holbæk, red.) i går i forbindelse med undervisningen, der er blevet sendt hjem, fortæller Palle Spånhede.

- Her var der en af eleverne, der udviste tegn på corona, siger lederen, der fortæller, at eleven har et familiemedlem, der er testet positiv for corona.

Derfor har skolens ledelse valgt, at eleverne i de to klasser nu skal testes for sygdommen.

Skal testes to gange

Forældrene til de hjemsendte elever er informeret om situationen, og efter anbefalinger fra myndighederne bliver alle elever nu testet for corona.

- Vi har ringet hjem til samtlige forældre og opfordret dem til at få testet deres børn, fortæller Palle Spånhede.

Retningslinjer til dagtilbud og skoler

 • Det påhviler ledelsen at sikre, at der i dagtilbuddet/skolen foreligger en instruks for håndtering af personale og børn med symptomer, der kunne være forenelige med COVID-19. 
   
 • Børn/elever og pædagogisk personale må komme i dagtilbud/skole når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis man har symptomer på sygdom, skal man blive hjemme, indtil man er rask.  
   
 • I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i dagtilbud/skole igen.  
   
 • Man vurderes som syg, når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer på sygdom. 
   
 • Hvis et barn/elev eller pædagogisk personale får symptomer på sygdom, mens de er i dagtilbud/skole, skal de hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.
   
 • Hvis en person, der har været i skole, konstateres smittet med COVID-19, skal den pågældende skole informeres om smitten, med henblik på at informere de ansatte og eleverne på skolen.
   
 • Hvis man bor i husstand med en person med påvist Covid-19 må man gerne komme i skole eller på arbejde. Der opfordres dog til, at man i sådanne tilfælde er særligt opmærksom på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd samt være særligt opmærksom på symptomer på sygdom og blive hjemme, hvis man får symptomer. Personer, der forlader husstanden, skal vaske hænder lige inden hjemmet forlades.

 

Retningslinjer til forældre:

 

Det skal du gøre, hvis dit barn er nær kontakt til en, der har fået påvist COVID-19:

 • Du skal holde barnet hjemme og være særligt opmærksom på, om det får symptomer på COVID-19. Kontakt hurtigst muligt barnets læge for at få barnet testet. Barnet skal som udgangspunkt testes to gange. Hvis første test ikke viser tegn på COVID-19, og barnet ikke har symptomer, kan det igen komme i dagtilbud eller skole. Hvis der er tegn på større smittespredning i et dagtilbud eller en skole, og ledelsen vurderer, at et større antal børn skal sendes hjem for at standse smittespredning, skal du ligeledes holde barnet hjemme og kontakte barnets læge for at få barnet testet.
   
 • Følgende personer betragtes som nære kontakter
  - Personer, som bor sammen med en smittet
  - Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet
  - Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
  - Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
  - Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Se mere

Pædagogisk leder Palle Spånhede oplyser, at eleverne skal have en såkaldt dobbeltpodning, hvor de testes for smitte både på fredag og igen på mandag.

- Når de så er testet negative, kan de komme tilbage, siger han.

Hjemsendingen sker efter et forsigtighedsprincip, oplyser lederen, der ikke mener, at der er grund til at frygte, at elever i skolens andre klasser, kan være smittet med corona.  

Opdatering

 • 18. jun 2020 kl. 19:22 I den pågældende sag fra Tuse Skole fortæller skolens leder i dag torsdag, at en elev, hvor der var mistanke om corona, er blevet testet negativ for corona, og at alle elever er tilbage i skole igen.

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App