Ornitologer klager til EU som følge af solcelleplaner ved Gavnø Gods

Det er her ved Nylandsmose, at Dansk Ornitologisk Forening er imod opsætning af et solcelleanlæg. Foto: Martin Stilling - TV ØST

EU-Kommissionen har bedt om flere oplysninger fra ornitologerne om deres bekymringer for fuglelivet ved Næstved.

Dansk Ornitologisk Forening har klaget til EU-Kommissionen over, at regeringen i 2018 fjernede beskyttelsen på ti procent af Danmarks Natura 2000-områder og dermed banede vej for solcelleplaner ved Gavnø Gods. 

Da regeringen reducerede området omkring Nylandsmose som særligt fuglebeskyttelsesområde gav det mulighed for politikerne i Næstved at gå videre med planerne om at anlægge solceller på et 200 hektar stort område ved Gavnø Gods. Politikere fra Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stemte for tre uger siden for planerne. 

Har klaget til EU

Og den beslutning vækker bekymring hos Dansk Ornitologisk Forening, der har klaget til EU-kommissionen. 

- Vi håber og regner med, at EU vil gribe ind, lyder det fra biolog i Dansk Ornitologisk Forening, Knud Flensted, der fortæller, at Dansk Ornitologisk Forening netop på opfordring fra EU-Kommissionen har opridset konsekvenserne af regeringens reduktioner af de danske Natura 2000-arealer.

I følge Dansk Ornitologisk Forening vil et kommende solcelleanlæg lægge beslag på de områder, hvor tusinder af gæs og svaner søger føde, inden de raster på de lavvandede fjorde. Også havørne benytter ofte området som fødesøgnings- og rasteområde.

Først udbeder EU sig supplerende oplysninger fra os, men det kan ende med, at de rejser sag mod Danmark, hvis det viser sig, at det, der foregår er i strid med direktiverne.

Knud Flensted, biolog, Dansk Ornitologisk Forening

Derfor ser biolog Knud Flensted frem til en afgørelse fra EU-Kommissionen. 

- Først udbeder EU sig supplerende oplysninger fra os, men det kan ende med, at de rejser sag mod Danmark, hvis det viser sig, at det, der foregår er i strid med direktiverne. 

Flere lokale borgere har også protesteret over planernen om Danmarks største solcelleanlæg ved Gavnø Gods. En af dem er Janu Knudsen fra Vejlø, der bor i området. Han mener, at solcelleparken vil gå ud over et unikt naturområdet. Se indslaget om protesterne her:

00:51 Luk video

Braklæg i stedet markerne 

Dansk Ornitologisk Forening mener, at regeringen i stedet for at fjerne naturbeskyttelsen på et areal ligeså stort som Langeland og Anholt, burde arbejde for at braklægge flere af de landbrugsarealer, som ligger lavt i landskabet, og som de stigende mængder nedbør og den højere grundvandsstand gør sværere og sværere at dyrke.

Netop den forgangne vinter har store lavbundsarealer stået under vand i mange danske landbrugsområder.

Alternativt foreslåes det fra Dansk Ornitologisk Forening, at nogle af markerne kan udlægges som aflastningsmarker, hvor landmænd fik tilskud til at dyrke eller efterlade afgrøder og efterafgrøder til gæs og svaner. 

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App