For få flygtninge kommer i job - det skal nyt projekt lave om på

Mohamed Taha

Særligt her i regionen står det sløjt til med at få flygtninge i arbejde. Men et nyt undervisningsprojekt skal nu hjælpe arabiske flygtninge i arbejde.

Det er en udfordring at få flygtninge i arbejde, der ikke kan sproget, og som ikke har en uddannelse.

Ligeså svært er det med dem, der har en uddannelse, men som ikke har papir på det, eller som har papirer, der ikke passer ind i det danske system.

Og det står specielt sløjt til her i regionen med at få flygtninge i arbejde.

For godt hver fjerde ikke-vestlig flygtning i alderen 18 til 64 kommer i arbejde inden for de første et til to år på landsplan. Men her i regionen er der blot tale om hver femte.

Her er gennemsnittet for de 18 til 64-årige ikke-vestlige flygtninge i arbejde på 21 procent. Det viser tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

En af udfordringerne er, at i det her samfund har vi brug for papir og dokumentation på, hvad folk kan

Claus Henrik, afdelingsleder på den aktive indsats i Vordingborg Kommunes Jobcenter

Men den tendens skal et nyt projekt nu rette op på. Et undervisningssamarbejde mellem flere kommuner i vores område har haft held med at få svejsere ud på arbejdsmarkedet.

- Vi regner med, at, alle der går igennem projektet og færdiggør projektet, ender i fast arbejde i forskellige virksomheder på Sydsjælland og Nordfalster, siger Claus Henrik Nielsen, der er tovholder på projektet og afdelingsleder på den aktive indsats i Vordingborg Kommunes Jobcenter.

Udfordringer med sprog, kompetencer og papirer

Syv arabiske flygtninge med opholds- og arbejdstilladelse har været igennem et undervisningsforløb på erhvervsuddannelsescenteret EUC. Her får flygtninge blandt andet undervisning i dansk fagsprog inden for svejsning og metal. Det er den lokale sprogskole, CLAVIS, og Vordingborg Kommune, der står for projektet.

- Der går ikke mange måneder, før det her er tjent ind for kommunen og for samfundet, siger Claus Henrik Nielsen.

Læs også Få kommuner trækker læsset for at få flygtninge i job

I øjeblikket er det især personer, der er på overførelsesindkomst og integrationsydelse, der er omfattet af projektet. Ifølge Claus Henrik Nielsen er er det en stor opgave for kommunerne at få afsat den her specifikke gruppe af flygtninge på arbejdsmarkedet.

- Først og fremmest er der nogle sproglige udfordringer. Så er der nogle kompetencemæssige udfordringer. Og så er der den udfordring, at vi er et samfund, der har behov for at få dokumentation for stort set alting. Mange af de mennesker, der kommer her, har ikke en papirmæssig dokumentation for det, de kan, siger Claus Henrik Nielsen fra Vordingborg Kommune.

Dokumentation på, hvad folk kan

Flygtningene, der har været igennem EUC-kurset, har ikke officielle svendebreve, og kan derfor ikke kaldes for faglært arbejdskraft. Men med undervisningsforløbet har de fået certificeringer, der godkender dem til arbejdsopgaver i virksomhederne.

Læs også Stor succes: Virksomheder ansætter flygtninge

- En af udfordringerne er, at i det her samfund har vi brug for papir og dokumentation på, hvad folk kan. Og noget af det, som det her projekt skal gøre, er at tilvejebringe dokumentation på det folk faktisk kunne i forvejen, Claus Henrik Nielsen.

Som en del af undervisningsforløbet kommer deltagerne også i praktik, og det er ofte det, der gør, at flygtningene kommer i arbejde eller løntilskud.

- Når virksomhederne får et stykke papir fra en fagskole, der siger, at den person kan det og det, så bliver de rolige, og så ved de, hvad de skal arbejde videre med, hvor de skal løfte, og hvad de kan forvente, siger Claus Henrik Nielsen.

Overordnet er vores mission at gøre folk selvforsørgende og bidragende til samfundet

Claus Henrik, afdelingsleder på den aktive indsats i Vordingborg Kommunes Jobcenter

Missionen er at gøre folk selvforsørgende

Claus Henrik Nielsen er tovholder på projektet for alle de medvirkende kommuner, som udover Vordingborg Kommune også tæller Guldborgsund Kommune og Faxe Kommune.

- Vi ser, at der er gode muligheder i at lave tværkommunale samarbejder omkring den her slags målgrupper. Vi tror egentlig også, at hvis vi kan få kommunikeret ordentlig til virksomhederne, så oplever vi, at de er meget indstillet på at gå ind i et samarbejde omkring det her, siger Claus Henrik Nielsen.

- Overordnet er vores mission at gøre folk selvforsørgende og bidragende til samfundet. Så for os er det stort. Men for de borgere, der pludselig oplever, at der er brug for deres kompetencer, og at de rent faktisk kan få en plads og skabe sig en tilværelse selv ved hjælp af deres egen arbejdskraft, dér er det stort.

SELVFORSØRGENDE

Selvforsørgende betyder, at man enten er i arbejde, bliver forsørget af sin ægtefælle eller af andre og altså lever uden indkomst.
Som selvforsørgende modtager man fortsat tilskud, som alle er berettigede til, som børne - og ungeydelse og boligydelse.

Læs også Tre kommuner får penge til mentorordning for flygtninge

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App