Serie
Akutafdelingen

Akutafdelingen 6 - Unge på vej

Akutafdelingen er et stort uddannelsessted. Her uddannes læger, lægesekretærer, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. I gennemsnit er der 8-12 studerende i afdelingen. En af de unge, der har været i praktik på stedet, er sygeplejerskestuderende Mikka Lund - og hun er så glad for at være der, at hun nu har sagt ja til en fastansættelse.
18/1/2023

Akutafdelingen på Slagelse Sygehus er hver dag knudepunktet for i gennemsnit godt 90 patienter, der bliver indlagt her og nu med forskellige sygdomme. Men den travle myretue er også en arbejdsplads for over 300 medarbejdere. I serien følger vi medarbejdere og patienter på afdelingen.