Heste sluppet løs - skal redde truet frø

11 heste blev mandag sluppet løs på Knudshoved Odde. De skal være med til at reddet et særligt, truet dyr.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

På et areal, der er større end 300 fodboldbaner, kan 11 heste nu boltre sig. Mandag blev de nemlig sluppet løs på Knudshoved Odde ved Vordingborg. 

- Der er hopper, hingste og føl, så det er en rigtig familieflok. Det bliver fantastisk at se dem indtage terrænet herude, siger Carsten Horup.

Han er projektleder for et EU-støttet projekt i Vordingborg Kommune, der skal omdanne den gamle landbrugsjord på Knudshoved Odde til et unikt naturområder med masser af biodiversitet. 

Carsten Horup er projektleder for naturprojektet Life Clima Bombina. Navnet er inspireret af klokkefrøens latinske navn "Bombina bombina".
Carsten Horup er projektleder for naturprojektet Life Clima Bombina. Navnet er inspireret af klokkefrøens latinske navn "Bombina bombina". Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir - TV2 ØST

De 11 ponyer af racen Exmoor er hentet fra Næstved Øvelsesterræn, og tangen vest for Vordingborg er ikke bare deres nye hjem, men også arbejdsplads.

- De går herude hele året rundt og er med til at spise vegetationen. De spiser, træer, buske og selvfølgelig nogle af de græsser, der er herude. De er generelt med til at holde det lysåbent og holde vegetationen lav og varieret, siger Carsten Horup.

Her ligger Knudshoved Odde.
Her ligger Knudshoved Odde.

De 11 Exmoor-heste bliver sat fri i forbindelse med naturgenopretningsprojektet Life Clima Bombina, som den danske stat, Vordingborg Kommune og EU står bag og finansierer.

Et projekt, som Danmarks Naturfredningsforening er ganske begejstrede for.

- Her er allerede smukt, men det bliver endnu bedre, siger Martin Vestergaard, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening afdeling i Vordingborg. 

Klokkefrø
Foto: TV2 ØST

Skal hjælpe truede frø

Det krævede tilløb før de første ponyer turde begive sig ud på de store vidder. Men da den første i flokken tog springet fulgte de andre troligt med. 

Og det er en vigtig opgave hestene skal være med til at løse. 

Vilde heste på Knudshoved Odde
Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir

Hestene skal sammen med omkring 50 gallowaykvæg, der også går frit i området, være med til at at skabe bedre vilkår for den truede klokkefrø - også kaldet Bombina bombina på latin.

- Klokkefrøen kræver helt lysåbne vandhulsbredder, og det er det, hestene skal hjælpe med, siger Carsten Horup fra Vordingborg Kommune.

Naturpojektet indebærer, at der skal være vådområder, blomstrende bakker, græsning med heste og kreaturer og publikumsfaciliteter som fugleskjul, vandrestier og parkeringsplads.
Naturpojektet indebærer, at der skal være vådområder, blomstrende bakker, græsning med heste og kreaturer og publikumsfaciliteter som fugleskjul, vandrestier og parkeringsplads. Foto: Vordingborg Kommune

Hovedpersonen i hi

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Rosenfeldt Gods og familien Tillisch, der lægger jord til projektet.

På Knudshoved Odde er der omkring 5-600 klokkefrøer. Den er fredede i hele EU og er Danmarks mest truede frøart. Der er sat 38 millioner kroner af til projektet, som ikke kun skal gavne klokkefrøen.

- Der er også en lang række andre truede padder og fugle herude på Knudshoved Odde. Det er et af de eneste steder, de er i hele Danmark. Så det giver rigtig god mening, at det er her vi laver projektet, for at hjælpe de arter, siger Carsten Horup.

Læs også
Kronprinsessens fødselsdagsgave er til alle - Knudshoved Odde får mere vild natur
Læs også
Kronprinsessens fødselsdagsgave er til alle - Knudshoved Odde får mere vild natur


Derudover hjælper hestene også med at skabe et rigt planteliv, så der skabes blomsteroverdrev. 

Lige nu er klokkenfrøen i hi den næste måneds tid. Men hvis man senere skulle lægge vejen forbi Knudshoved Odde, skal man blot lytte godt efter. Klokkefrøen er især genkendelig på sin særprægede kvækken.

- Vordingborg kommune og Rosenfeldt Gods håber, at publikum kommer ud og nyder det fantastiske område, siger Carsten Horup.

Projektet slutter i 2023, hvor de håber at bestanden af klokkefrøer er steget til omkring 2500.

Fakta om projektet

  • Klokkefrøen på Knudshoved er truet, fordi dens yngle-vandhuller ødelægges af saltvand som følge af hyppigere havvandsstigninger. I projektet etableres derfor 25 klimasikre vandhuller på højbundsjorden i området. Projektet tilgodeser også arter som strandtudse, grønbroget tudse, løvfrø, løgfrø, stor vandsalamander og markfirben. Fuglearter som klyde, terner, rødrygget tornskade og spidsand tilgodeses også i projektet. Derudover etableres der over 100 hektar nye naturtyper som overdrev, strandenge og ferske enge.

  • Udover Miljøstyrelsen er Ravn Nature og den tyske naturfond Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein partner i projektet. Ravn Nature står primært for biologisk rådgivning arbejde med projektets opdræts- og udsætningsprogram for padder og krybdyr. Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein bidrager med indsatser i Schleswig og sikrer international erfaringsudveklsing i projektet.

  • EU’s LIFE pulje bidrager med knap 23 mio. kr. og Miljø- og Fødevareministeriet ved Miljøstyrelsen med cirka 13 mio. kr. Ravn Nature og projektets tyske partner Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein bidrager med knap 1,4 mio. kr. og Vordingborg Kommune med 375.000 kr.

Kilde: Vordingborg Kommune
Nyhedsoverblik