Serie
Under Jorden

Under Jorden - Forundersøgelse i Bregninge

Før der kan gives tilladelse til byggeri eller råstof udvinding skal arkæologerne på banen. I forundersøgelser bliver der taget stilling til om egentlige udgravninger er nødvendige for at bevare kulturhistorien det pågældende sted. Denne gang gælder det en stor mark ved Bregninge nær Kalundborg, hvor der er et ønske fra ejeren om at grave grus.
15/6/2021

Under jorden skjuler rester af vores fortid. Vi kigger regionens dygtige arkæologer over skuldrene, og udfritter dem om deres fund. Denne gang besøger det, som kan vise sig at være Danmarks største forsvarsanlæg fra vikingetiden.