Borgere nervøse efter fund af gift i kødkvæg: - Jeg har ligget søvnløs hele weekenden

Spildevand fra en lokal brandskole har ført til omfattende forurening med PFOS af både jord, men også græssende kødkvæg på en nærliggende eng.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

En større gruppe af nuværende og tidligere medlemmer af Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening har fået sig en rigtig grim overraskelse. En undersøgelse af det kød, som de avler, har nemlig vist sig at indeholde høje koncentrationer af det stærkt sundhedsskadelige stof PFOS.

quote Jeg har været i kontakt med flere andelshavere, som er dybt frustrerede og nervøse for, hvad der nu sker: Hvad med os?

Kenneth Nielsen, formand, Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening

- Jeg har haft en forfærdelig weekend og ligget søvnløs det meste af natten. Både fredag, lørdag og søndag, siger Kenneth Nielsen, der er formand for Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening, som modtog beskeden fredag.

Foreningen har gennem de seneste 15 år haft køer græssende på engen ned mod det vandløb, hvor også et afløb fra den lokale brandskole munder ud. Frem til omkring år 2008 blev der på brandskolen i årtier anvendt skum til brandøvelser, som indeholdt PFOS, der blandt andet mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Selvom det således er mange år siden, at skummet har været brugt, så fandt Slagelse Kommune i starten af året ud af, at det miljø- og sundhedsskadelige stof har spredt sig til den omkringliggende natur.

- Problemet er, at vi ikke vidste, at det ene udløb kom fra brandskolen. Jeg troede, det var drænvand. Jeg havde ingen idé om, at det var overfladevand fra brandskolen, fortæller Kenneth Nielsen.

Skum fra brandskole gav forurening

Ifølge Fødevarestyrelsens analyse overskrides grænseværdien for PFOS i kødet i en sådan grad, at "der er en væsentlig sundhedsmæssig risiko ved at spise det pågældende kød".

Kenneth Nielsen har dagen igennem forsøgt at blive klogere på, hvad fundet af "180 nanogram PFOS per gram oksekød" helt konkret betyder for både ham selv og de mange andre, der gennem mange år har spist oksekød fra foreningens køer, som har græsset på engen nær brandskolen.

- Jeg har været i kontakt med flere andelshavere, som er dybt frustrerede og nervøse for, hvad der nu sker: Hvad med os? Hvordan ser det sundhedsmæssigt ud for os, siger Kenneth Nielsen.

I de seneste fem år, hvor Kenneth har været formand for foreningen, har der været 52 andelshavere inde over, som sammen med familier og højst sandsynligt også venner og bekendte har spist kødet.

Sidste år fordelte foreningen 1.200 kilo kød mellem foreningens nuværende 20 medlemmer.

Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening har i gennem de seneste 15 år haft kvæg gående på engen, der er fundet forurenet med PFOS.
Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening har i gennem de seneste 15 år haft kvæg gående på engen, der er fundet forurenet med PFOS. Foto: TV2 ØST

- Folk er rystede – de er meget rystede – og når man går ind og læser på, hvilke skader og konsekvenser PFOS har for kroppen, er folk endnu mere nervøse. Så sent som for en halv time siden, talte jeg med en, som næsten havde tårer i øjnene og var grådkvalt, fordi hun har små børn, som har spist kødet, siger Kenneth Nielsen.

Kommune ser på sagen med stor alvor

Hos Slagelse Kommune fortæller Jette Jungsberg, leder af miljøafdelingen, at man ser med stor alvor på problemet, som kommunen endnu først er ved at danne sig et overblik over omfanget af.

- Vi arbejder intensivt for at få kortlagt forureningen og få undersøgt tingene. Vi prioriterer den her sag højt og er meget åbne om at dele informationer, om det vi ved. Men vi ved ikke så meget endnu, siger hun og tilføjer:

- Jeg kan godt forstå, de (borgerne, red.) er bekymrede, for det er en forfærdelig sag. Da de henvendte sig, og vi fik kødet med i undersøgelsen fra Fødevarestyrelsen, havde jeg ikke forestillet mig, det var et problem.

Slagelse Kommune har igangsat et større oprydningsarbejde i den kanal, hvor PFOS er blevet udledt til fra den nærliggende brandskole.
Slagelse Kommune har igangsat et større oprydningsarbejde i den kanal, hvor PFOS er blevet udledt til fra den nærliggende brandskole. Foto: TV2 ØST

Foruden detektivarbejdet med at kortlægge spredningen af PFOS fra brandskolen og til den omkringliggende natur har Slagelse Kommune også sat gang i en oprensning af den rende mellem brandskolen og Korsør Nor, hvorigennem PFOS-forureningen menes at have spredt sig.

Også nervøsitet i nærliggende kolonihave

Det er ikke kun kogræsserengen, der er blevet undersøgt. Også fra en lokal kolonihave er der blevet udtaget en prøve, og her frygter Mette Poulsen, at prøverne vil vise, at jorden er uegnet til fødevaredyrkning.

- Det, jeg er bekymret for, er, at jorden er så forurenet, at de er nødt til at fjerne noget af jorden, som de gør ude på engen. Det får voldsomme konsekvenser for vores haveforening herude, siger hun og tilføjer:

- Når der har været længerevarende regn ved de kraftige regnskyl, render overfladevandet ned fra brandskolen og ud gennem stisystemet og haverne – det gør det hvert år.

Mette Poulsen, kolonihaveejer, Haveforeningen Rundingen har flere gange oplevet, at kraftig regn er skyllet fra brandskolen og ind over området ved kolonihaverne. Her frygter man nu, hvad eventuelle fund af PFOS kan få for foreningen.
Mette Poulsen, kolonihaveejer, Haveforeningen Rundingen har flere gange oplevet, at kraftig regn er skyllet fra brandskolen og ind over området ved kolonihaverne. Her frygter man nu, hvad eventuelle fund af PFOS kan få for foreningen. Foto: TV2 ØST

Hos Fødevarestyrelsen konstaterer enhedschef Henrik Dammand Nielsen, at det hører til sjældenhederne, at der findes koncentrationer af PFOS i fødevarer i de mængder, som tilfældet er fra Korsør.

- Det er heldigvis ikke ret tit, vi måler (koncentrationer af PFOS, red.) på det niveau i fødevarer. Det skyldes en helt bestemt begivenhed i Korsør - nemlig, at der har ligget en plads, hvor man har brugt brandudstyr, og derfor er der meget lokal forurening lige der, hvor der desværre har gået nogen græssende kalve. Det har desværre vist sig, at de kalve har optaget noget græs og noget vand, som har indeholdt PFOS.

Henrik Dammand Nielsen, enhedschef ved Fødevarestyrelsens kontor for kemi og fødevarekvalitet, opfordrer borgerne til at være opmærksomme på, hvis de har symptomer på langtidseffekter fra PFOS. - Hvis man har det skal man opsøge sin læge.
Henrik Dammand Nielsen, enhedschef ved Fødevarestyrelsens kontor for kemi og fødevarekvalitet, opfordrer borgerne til at være opmærksomme på, hvis de har symptomer på langtidseffekter fra PFOS. - Hvis man har det skal man opsøge sin læge. Foto: Ingrid Østergaard - TV2 ØST

Han påpeger samtidig, at resultatet er fra en enkelt prøve – som dog grundet de høje niveauer af PFOS alene har været nok til at fraråde spisning af kødet.

- Det er ikke akut farligt, men når man vurderer sådan noget her, ser man på et livsforløb, og hvis man har indtaget det et helt liv, så må vi sige, at de mængder, vi har fundet, udgør en risiko.

Professor: En meget alvorlig sag

Spørger man professor i miljømedicin Philippe Grandjean fra Syddansk Universitet, er der tale om yderst alvorlig læsning. Han kalder fundet "1000 gange større", end hvad han hidtil har set for fund af PFOS i fødevarer.

quote Det er helt klart, at det her kan blive en monumental punktkilde – altså meget kraftig lokal kilde til forurening af danske farvande

Philippe Grandjean, professor, Syddansk Universitet

- For mig at se er det ekstremt. Tallene er usandsynligt høje. Det, vi nu skal have afklaret hurtigst muligt, er, om de her tal er karakteristiske, eller om det er tilfældige prøver, der viste sig at være usædvanligt høje, siger han til TV2 ØST.

Han mener samtidig, at borgerne på det foreliggende grundlag bør tilbydes en helbredsundersøgelse.

- De personer, der har spist fisk eller landbrugsprodukter fra det område her, må tilbydes en blodprøve og helbredsundersøgelse, og det kan ikke gå for hurtigt, siger Philippe Grandjean.

Problemet består ifølge professoren i, at PFOS er stort set unedbrydeligt og kan ophobe sig i fødevarer. Stoffet har vist sig at være både hormonforstyrrende og giftigt for immunsystemet – ligesom det også mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin, mener, at fundet af PFOS i Korsør bør være anledning til at få tjekket andre steder, hvor skum med PFOS har været anvendt. - Det her er man nødt til at tage meget alvorligt, understreger han.
Philippe Grandjean, professor i miljømedicin, mener, at fundet af PFOS i Korsør bør være anledning til at få tjekket andre steder, hvor skum med PFOS har været anvendt. - Det her er man nødt til at tage meget alvorligt, understreger han. Foto: Ingrid Østergaard - TV2 ØST

- Det tilhører en gruppe af stoffer, som er meget betænkelige, konstaterer Philippe Grandjean og påpeger, at problemet fra kogræsserengen kan vise sig at være langt større.

- Vi ved, at der sker havforurening fra mange steder med PFOS, men det er helt klart, at det her kan blive en monumental punktkilde – altså meget kraftig lokal kilde til forurening af danske farvande. Det må man absolut have stoppet, siger han.

PFOS blev forbudt anvendt af EU i 2005, men skum indeholdende PFOS måtte bruges frem til 2011.


Nyhedsoverblik