¨

De tyske myndigheder godkender Femern-forbindelsen: - Det her er en kæmpe milepæl

Femern-tunnelen rummer en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor. Foto: Femern A/S

De tyske myndigheder i Slesvig-Holstein er nu kommet med en myndighedsgodkendelse af Femern-forbindelsen efter fem års ventetid.

For medarbejderne i Femern A/S er det en stor dag i dag.

For nu har de tyske myndigheder i Slesvig-Holstein endelig godkendt Femern-forbindelsen. Det er en myndighedsgodkendelse, man har ventet på i fem år, og som er afgørende for, at det egentlige arbejde med selve tunnelen kan gå i gang.

Godkendelsen er forudsætningen for, at der kan bygges på tysk territorium.

For første gang er der enighed mellem Danmark og Tyskland om, hvordan man skal bygge tunnelen

Tine Lund-Bretlau, kommunikationschef ved Femern A/S

- Myndighedsgodkendelsen er en kæmpe milepæl. For første gang er der enighed mellem Danmark og Tyskland om, hvordan man skal bygge tunnelen. Hvordan man gør det rent praktisk, og hvordan man skåner naboer og miljøet, siger Tine Lund-Bretlau, kommunikationschef ved Femern A/S, til TV ØST.

Har ventet i fem år på en godkendelse

Godkendelsen skulle ellers være kommet i sommer, men blev udskudt med begrundelsen om, at Femern A/S selv afleverede godkendelsespapirerne for sent.

Det er langtfra første gang, at den tyske godkendelsesproces spolerer tidsplanen. Oprindeligt forventede de tyske myndigheder, at godkendelsen ville ligge klar i 2015, men det endte med, at Femern-godkendelsen skulle igennem endnu en fuld høring, der tog to år. Det betød blandt andet, at Femern A/S måtte forhandle med entreprenørerne om en forlængelse af de store tunnel-kontrakter til 30 milliarder kroner.

- Det er noget, vi har ventet på i fem år. Vi indgav ansøgningen i 2013. Den er på cirka 14.000 sider, og har nu været igennem to store offentlige høringsrunder i Tyskland med både mundtlige og skriftlige høringer.  Den tilsvarende godkendelse i Danmark blev opnået, da Folketinget vedtog anlægsloven i 2015, siger kommunikationschef Tine Lund-Bretlau.

FEMERN-TUNNELEN

 • Femern-tunnelen rummer en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor.
   
 • Tunnelen består af 79 enkeltelementer på hver 217 meter og 10 specialelementer med en kælderetage til brug for udstyr til tunnelens drift- og vedligeholdelse.
   
 • Et tunnelelement vejer 73.000 tons. Det svarer til 14.000 elefanter.
   
 • Den mængde stål, der bruges i tunnelen, svarer til cirka 50 Eiffeltårne. 
   
 • Op til 3.000 mennesker vil være direkte beskæftiget med at bygge Femern-tunnelen.
   
 • Det tager cirka 8,5 år at bygge Femern-forbindelsen
   
 • Det vil tage ti minutter at køre fra Danmark til Tyskland i bil og syv minutter i tog.
   
 • Bilisterne kan køre 110 km/t i tunnelen. Elektriske tog kan køre gennem tunnelen med 200 km/t.
   
 • Anlægsbudgettet for Femern-forbindelsen er på 52,6 milliarder kroner i 2015-priser i anlægsloven.
   
 • Femern-forbindelsen er brugerfinansieret. Indtægterne fra Femern-forbindelsen går til at tilbagebetale de lån, der har finansieret byggeriet. Det er samme model, der har finansieret Storebælt- og Øresundsforbindelsen.

 

Kilde: Femern A/S.

Se mere

Nu er godkendelsen endelig kommet, og det har stor betydning for processen og byggeriet af Femern-forbindelsen.

- Det er et meget stort skridt. Godkendelsen er på mere end 1.000 sider, og indeholder alle de forskellige vilkår, som byggeriet skal leve op til i Tyskland. Nu vil vi gå i gang med grundigt at analysere godkendelsen, og i løbet af foråret, vil vi fremlægge en plan med scenarier for de næste skridt, siger Tine Lund-Bretlau, fra Femern A/S.

Miljøorganisationer kan stadig anke

Byggeriet af Femern-forbindelsen har ikke været uden udfordringer. Klagesagerne ligger i kø i Nordtyskland, imens EU har sat spørgsmålstegn ved finansieringen og den danske statsgaranti. Og det helt store omdrejningspunkt har blandt andet været den tyske myndighedsgodkendelse.

Dette er en endelig myndighedsgodkendelse i Tyskland. Modstandere af projektet har dog mulighed for at klage over godkendelsen, og vi er godt forberedte på en eventuel retssag

Tine Lund-Bretlau, kommunikationschef ved Femern A/S

- Dette er en endelig myndighedsgodkendelse i Tyskland. Modstandere af projektet har dog mulighed for at klage over godkendelsen, og vi er godt forberedte på en eventuel retssag, siger kommunikationschef Tine Lund-Bretlau, fra Femern A/S.

Det behøver dog ikke nødvendigvis stoppe byggeriet i Tyskland.

- Det er muligt at søge om en strakstilladelse, der gør det muligt at udføre visse anlægsarbejder på tysk side, mens retssagen kører. Vi er i dialog med vores tyske medansøger om, hvilke dele af arbejdet, vi skal søge om strakstilladelse til, siger Tine Lund-Bretlau.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App