Ingen tilfælde i Sorø siden midten af maj - så mange har haft corona i din kommune

En gennemgang af smittetallene viser, at der ikke har været nye tilfælde af corona i Sorø siden 17. maj.

 

(Artiklen blev publiceret den 1. juli 2020, og tallene i artiklen afspejler de tal, der var tilgængelig på udgivelsestidspunktet.)

De seneste tre måneder har antallet af coronasmittede svinget meget fra kommune til kommune.

Nogle steder har risikoen for at blive smittet været høj, mens der i andre kommuner har været relativt langt til den nærmeste smittede.

TV2 ØST har lavet en gennemgang af data fra Statens Serum Institut. Den viser, at der ikke er registreret nogen coronasmittede i Sorø Kommune siden 17. maj, mens det samlede antal smittede i Slagelse er højt, også når man sammenligner med landets andre kommuner.

Statistisk set er der ingen smittede i Sorø

Mellem den 17. maj og den 29. juni er der ikke registreret nye tilfælde af corona i Sorø.

Så det er altså mere end halvanden måned siden, der er blevet registreret en smittet i Sorø, og statistisk set betyder det, at der nu ikke er nogen smittede i kommunen.

(Tryk afspil og se hvor mange, der var smittede i din kommune under de første tre måneder af coronakrisen).

Ifølge sundhed.dk kan der gå op til 12 dage, før en coronasmittet viser tegn på smitte, og herefter vil sygdomsperioden vare et par dage.

Der er dog stor forskel på, hvor længe et sygdomsforløb med corona varer, men hvis man regner med, at patienterne er raske 14 dage, efter de er testet positive for corona, så er der statistisk set ikke nogen smittede fra Sorø Kommune.

Slagelse har haft flest smittede

Ser man på antal smittede i forhold til antal af indbyggere i kommunen, er Slagelse højdespringeren.

Her har mere end dobbelt så mange været smittet med corona end i Holbæk, der ligger nummer to på listen over kommuner i vores sendeområde, hvor der har været flest smittede i forhold til indbyggertallet.

(Tryk afspil og se et tilbageblik på coronakrisen til og med den 8. juni).

Der er endnu ikke muligt at finde et svar på, hvorfor det ser sådan ud i Slagelse, for Statens Serum Institut tolker ikke på tallene for de enkelte kommuner, da der er mange forskellige faktorer, der kan spille ind, i forhold til hvorfor smittekoncentrationen har været højere i nogle kommuner.

Ser man på opgørelserne over smittede på landsplan, viser tallene, at smitten primært har koncentreret sig om større byområder, og da Slagelse er den kommune, der har næstflest indbyggere i de 12 kommuner, som TV2 ØST dækker, kan det muligvis være en af forklaringerne på, at der er flest smittede her.

Flest er testet i Slagelse og Næstved

En anden mulig forklaring på det højere niveau af smittede i Slagelse Kommune er, at der her er blevet testet forholdsvist mange.  

Tal fra den 29. juni viser, at der var lavet i alt 11.667 test på personer fra Slagelse Kommune, mens der til sammenligning på samme tidspunkt var lavet 9.217 test på indbyggere i Holbæk Kommune.

Men noget, der taler i mod den teori, er, at Næstved både er den kommune, hvor der er flest indbyggere, og den kommune, hvor flest er blevet testet, og Næstved ligger både under Slagelse og Holbæk, når det kommer til antal smittede i forhold til indbyggertal.

Antallet af indlagte er faldet til seks

Der blev første gang offentliggjort tal for coronaindlæggelser i de danske regioner den 17. marts 2020.

Fra den 17. marts og frem til den 31. marts steg antallet af indlagte i Region Sjælland fra 18 til 95.

Den 31. marts er den dag, siden coronaen kom til landet, hvor flest har været indlagt med sygdommen på et sygehus i Region Sjælland, og siden er det tal faldet stødt.

Siden den 15. juni har antallet af indlagte ligget mellem seks og otte patienter, og siden den 23. juni har der været seks indlagte på regionens covid-19 afdelinger.

Slagelse ligger højt i forhold til landsgennemsnittet

Det er ikke kun sammenlignet med de andre kommuner på Syd- og Vestsjælland, at Slagelse ligger højt.

Ser man på sammenhængen mellem antal smittede og antal indbyggere, ligger Slagelse højere end både København og Frederiksberg kommuner.

Her er flest smittet per 100.000 indbyggere:

På listen over de 15 kommuner, der den 29. juni har det højeste antal smittede per 100.000 indbyggere ligger Slagelse på en ottende plads.

Det er Herlev og seks af Københavns vestegnskommuner, der ligger højere i den statistik end Slagelse.

Færrest smittet på Stevns

Stevns er den af de 12 kommuner, TV2 ØST dækker, hvor færrest er blevet smittet, også når man ser på antallet af smittede i forhold til antallet af indbyggere.

Det tal kan hænge sammen med, at der er færre indbyggere fra Stevns blandt de testede borgere, end fra de andre 11 kommuner. Men hvis man kigger på, hvor mange, der er blevet testet positiv af dem, som er blevet testet fra Stevns, ligger kommunen også lavest.  

En gennemgang af tallene fra den 27. marts til den 12. juni viser, at 1,4 procent af de testede fra Stevns blev testet positiv for corona, mens den samme udregning for Slagelse viser, at her var 4,1 procent af de testede indbyggere smittet med corona.

Smittetallet stod længe stille på Stevns. Mellem den 17. maj og den 12. juni blev der ikke registret nye smittede fra kommunen, men i midten af juni kom der nogle enkelte nye tilfælde.

Flest registreret smittet i uge 15

De fleste nye tilfælde af coronasmitte i vores region blev registreret i ugen mellem den 6. og den 12. april (uge 15).

Her blev til sammen 223 testet positive i de 12 kommuner.

Fra slutningen af marts og frem til begyndelsen af maj blev der i gennemsnit registreret 173 nye tilfælde af corona i vores region.

Men fra den 11. maj og frem til den 14. juni falder antallet af nye smittede.

I den seneste uge er der blevet registreret 18 nye tilfælde af corona i de 12 kommuner.

De nye smittetilfælde er fordelt således, at der er et nyt tilfælde på Lolland og i Ringsted, to nye tilfælde i Holbæk og i Næstved, tre nye tilfælde i Slagelse og i Faxe og seks nye tilfælde i Guldborgsund.

På alle hverdage udgiver Statens Serum Institut nye tal ud for antallet af coronasmittede i Danmark.

 

Tekst og research af Thea Berg

Grafik af Nick Abildgaard

TV2 ØST ANBEFALER OGSÅ