¨

Regeringen og DF styrker den lokale grænsekontrol med millioner af kroner

Finansloven afsætter en pulje på 10 millioner kroner til politiets grænseindsats målrettet de grænseovergange, hvor der ikke er døgnbemanding. Arkivfoto. Foto: Alexander Brun - TV ØST

Som et led i den nye finanslov, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti, vil den midlertidige grænsekontrol blive forøget.

Det blev nogle langstrakte finanslovsforhandlinger, men fredag kunne regeringen og Dansk Folkeparti omsider præsentere den nye finanslov.

Med finansloven øger regeringen og Dansk Folkeparti blandt andet den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse.

Vi sætter både penge af til mere udstyr og mere personale

René Christensen (DF), finansordfører

- Vi får kontrol på alle overgange. Det er 10 overgange mere, hvor der ikke tidligere har været kontrol, siger finansordfører René Christensen (DF) til Ritzau og tilføjer:

- Vi sætter både penge af til mere udstyr og mere personale - også på de ikke så befærdede overgange.

Kontrolbokse på Lolland og Falster

Der etableres kontrolbokse ved grænseovergangene i Rødbyhavn, Gedser, Frøslev, Padborg og Kruså samt overdækning af kontrolområderne i Rødbyhavn.

Ved de øvrige 10 overgange udføres kontrollen af sektorpatruljer, som i uniformerede patruljebiler skal gennemføre stikprøvekontroller.

Der vil være fastmonterede automatiske nummerpladeskannere ved samtlige 13 grænseovergange, der kan passeres i køretøjer. Samtidig skal der opføres bygninger på grænsen til betjente og andet personale, der varetager grænsekontrollen. 

Læs også Ny finanslov på plads: Her er hovedpunkterne

- Der kommer langt, langt bedre forhold for personalet på grænsen. Der vil være bygninger, så man kan sidde inde og lave kontrol ud gennem en luge, siger René Christensen til Ritzau.

Skal føre en ordentlig kontrol

Bygningerne, som skal opføres ved grænserne, er ifølge René Christensen ikke blot skurvogne:

- Det er ordentlige forhold. Det er bygninger med varme på, så man kan føre en ordentlig kontrol.

På spørgsmålet til om det er tjekket af med EU, svarer finansordføreren:

- Vi er gået så langt, som vi kan i forhold til den midlertidige grænsekontrol. Så kan man jo diskutere, om den stadig er midlertidig, når den har været der så længe nu.

Afsætter en pulje på 10 millioner kroner

Regeringen indførte den midlertidige grænsekontrol 4. januar 2016 og har siden forlænget den adskillige gange.

Finansloven afsætter en pulje på 10 millioner kroner til politiets grænseindsats målrettet de grænseovergange, hvor der ikke er døgnbemanding.

Der afsættes også en pulje på 10 millioner kroner årligt fra 2018 og frem til politiets kriminalitetsbekæmpende indsats i de grænsenære områder. Pengene kan eksempelvis bruges på yderligere patruljering.

Alternativet ærgrer sig over absurd grænsekontrol

Alternativets finansordfører, Josephine Fock, er trist over finanslovaftalens store linjer:

- Jeg ærgrer mig over, at man forsat vil kaste store beløb efter en helt absurd grænsekontrol i stedet for at bruge politiet bedre og klogere. Og jeg bliver modløs over, at flygtninge i Danmark skal holdes som gidsel i denne her aftale, siger Josephine Fock til Ritzau.

Finanslov styrker grænsekontrol med millioner

Regeringen og Dansk Folkeparti øger med finansloven for 2018 den midlertidige grænsekontrol, som blev indført 4. januar 2016.
  • Der etableres kontrolbokse ved grænseovergangene i Frøslev, Padborg, Kruså, Rødby Havn og Gedser samt overdækning af kontrolområderne i Rødby Havn. Det afsættes der 1,1 millioner kroner til i 2018 og 1,4 millioner kroner årligt til fra 2019 til 2021.
 
  • Ved de øvrige 10 grænseovergange udføres kontrollen af sektorpatruljer, som i uniformerede patruljebiler skal gennemføre stikprøvekontroller. De suppleres efter behov af særlige indsatser som betjente i civile køretøjer, overvågning fra luften og patruljefartøj fra flåden.
 
  • Der etableres fastmonteret automatisk nummerplade-skannere ved samtlige 13 grænseovergangssteder ved den dansk-tyske-grænse, der kan passeres i køretøjer.
 
  • En pulje på 10 millioner kroner i 2018 målrettes politiets indsats ved de grænseovergange, der ikke er døgnbemandet. Pengene kan eksempelvis gå til patruljering og udstyr.
     
  • En pulje på 10 millioner kroner årligt fra 2018 og frem går til politiets kriminalitetsbekæmpende indsats i de grænsenære områder.
 
  • En reserve på 95 millioner kroner i 2018 afsættes til merudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne.
 
  • Der afsættes også 90 millioner kroner årligt fra 2018 og frem til en styrket indsats ved Danmarks ydre Schengen-grænser.


Kilder: Finanslov 2018.
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App