Vandrefalken har unger på Mønbroen

Trods larm fra renovering har 2 vandrefalke for første gang fået unger i den opsatte redekasse på Mønbroen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Et vandrefalke-par har for første gang fået unger i en opsat redekasse under Mønbroen.

På trods af larm og trafik fra renoveringen af Mønbroen er det - stik imod forventningerne - lykkedes parret at opfostre 2 levedygtige unger, som netop nu kan opleves i og omkring redekassen.

Det skriver Vordingborg Kommune i en pressemeddelelse. 

Ro uden forsinkelser

Fælles indsats sikrede succes

Et godt samarbejde og en fælles indsats mellem lokale fuglefolk, Vordingborg Kommunes Natursekretariat og entreprenør på Mønbroen MT Højgaard har sikret vandrefalkens ynglesucces på broen.

- Projektleder Keld Christensen og hans folk på Mønbroen skal have stor ros for deres velvillighed til at tilpasse arbejdet således, at falkene er blevet forstyrret mindst muligt, lyder det fra den lokale ornitolog Bjarne Hemmingsen.

- Og det endda uden forsinkelser og ekstra omkostninger, fortsætter han.

Bjarne Hemmingsen og andre lokale ornitologer har via observationspladser på Kalvehave Havn og campingpladsen på Møn-siden fulgt falkenes yngleforløb tæt og har løbende været i kontakt med folkene på broen.

Langt tilløb til succes

Redekassen blev opsat af Storstrøms Amt i 2006. I 2010 gjorde vandrefalkene første gang yngleforsøg i kassen, men æggene klækkede ikke.

I 2011 påbegyndtes arbejdet med renoveringen af Mønbroen. For at undgå at falkene blev skræmt væk af bro-arbejdet i yngleperioden besluttede lokale ornitologer og Vordingborg Kommune, at kassen skulle lukkes. Et rappelling-firma blev tilkaldt, og kassen blev lukket.

Åbnede kassen igen

Men det ville falkene ikke acceptere. Så de lagde æg på en arbejds-elevator under broen, hvor æggene gik tabt. I 2012 var falkene stadig meget stedfaste på broen, og det blev besluttet at åbne kassen igen.

Dog for sent til ynglesucces i 2012. Men i 2013 er det nu lykkedes, og 2 flotte unger er på vingerne om få dage.