¨

Tiltale: Udlejer ignorerede ødelagt og slidt interiør

Arkivfoto.

I en sjælden sag risikerer en udlejer at få frataget retten til at udleje sine lejligheder.

Ødelagt vandhane, et toiletbræt, der nev ved brug, manglende lys og problemer med emhætten og gulvvarmen.

Udfordringerne har været så mange i en række lejemål i Lundby på Sydsjælland, at en tvist mellem lejerne og udlejeren torsdag skal afgøres ved Retten i Nykøbing Falster.

Her er en 45-årig mand tiltalt for at have ignoreret fem kendelser fra Huslejenævnet, der ellers beordrede ham til at få gang i vedligeholdelsen af boligerne.

Hvis manden kendes skyldig, risikerer han at miste retten til at administrere de ejendomme, han ejer. Han mister desuden også retten til at bestemme, hvem der skal administrere dem.

En sjælden sag

Ifølge Lejernes Landsorganisation hører det til sjældenhederne, at en sag når så langt ud.

Det fortæller chefjurist Anders Svendsen.

- Overtrædelsen drejer sig om, at udlejer har fået at vide, at han skal udføre nogle bestemte arbejder på sin ejendom. Det har han siddet overhørigt, siger han.

- Det er ekstraordinært, at politiet går ind i sådan en sag. Typisk stopper problemerne ved, at udlejeren retter ind, siger han.

Her er udlejers pligter

      * Det er udlejeren, der skal holde ejendommen og det lejede ved lige. Det gælder alle indretninger til afløb og til forsyning af lys, gas, vand og varme.

      * Huslejenævnet kan pålægge udlejeren at tage hånd om ting, der ikke fungerer ordentligt.

      * Nævnet skal give en tidsfrist og kan bestemme, at lejen nedsættes med et beløb, hvis fristen overskrides.

      * Huslejenedsættelsen udløber, når arbejdet er udført.

      * Udlejer skal hvert år afsætte et beløb på en vedligeholdelseskonto. Der skal med andre ord være penge i banken. Beløbet afhænger af lejemålets størrelse.

      * Lejer kan kræve, at udlejeren laver indvendig vedligeholdelse, når det er nødvendigt. Betalingen kommer fra vedligeholdelseskontoen.

      * Hvis en udlejer ignorerer kendelser fra Huslejenævnet, kan sager trækkes i retten. Her kan udlejer miste retten til at administrere ejendomme, som vedkommende ejer.

      * En udlejer kan også miste retten til at bestemme, hvem der skal administrere ejendomme, som vedkommende ejer.

      Kilde: Lejeloven.
 

Se mere

11 frakendelser på 14 år

Siden 2005 er der blevet afsagt 18 endelige domme om frakendelse. I 11 tilfælde blev udlejerne fradømt retten til at administrere deres ejendom.

Det viser en rapport fra Grundejernes Investeringsfond.

- Det er uhyre sjældent, at der kører straffesager på denne måde, især når man tænker på, at der i Danmark er cirka 570.000 private udlejningsboliger, siger chefjuristen.

Hvis anklagemyndigheden får medhold, og manden må afstå fra at leje boliger ud, bliver det i stedet Grundejernes Investeringsfond, der udpeger en administrator, forklarer Anders Svendsen.

Mandens forsvarer, Sten Corfix Jensen, vil ikke fortælle, hvordan hans klient forholder sig, inden retsmødet starter.

Det var planen, at sagen skulle have været behandlet allerede i september 2018, men den blev udsat.

Dengang fortalte mandens daværende forsvarer, at han nægtede sig skyldig.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App