Stort biogasanlæg indviet fredag

Et stort biogasanlæg blev fredag indviet i Køng mellem Vordingborg og Næstved. Værket skal blandt andet lave affald om til gas.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Når man ser de store industribygninger, så er bæredygtighed og national selvforsyning måske ikke det første, der falder en ind.

Men det er alligevel præcist det, som et nyt biogasanlæg ved Køng blandt andet har til formål.

Fredag indviede Nature Energy formelt sit første biogasanlæg øst for Storebælt. Fra en base på gylle og bioaffald skal værket fremover producere gas nok til at forsyne 15.000 husstande med gas på årsplan.

Målt i rå tal skal anlægget producere omkring 20 millioner kubikmetergas om året, hvilket igen vil spare atmosfæren for udledningen af omkring 50.000 ton CO2.

Der var officiel indvielse af biogasanlægget i Køng, hvor direktør for Nature Energy Ole Hvelplund deltog.
Der var officiel indvielse af biogasanlægget i Køng, hvor direktør for Nature Energy Ole Hvelplund deltog. Foto: Tina Mortensen TV2 ØST

Specielt anlæg

Nature Energys administrerende direktør er glad for, at anlægget nu kan tages i brug.

- Det er vores 12. biogasanlæg, og for os er det specielt, fordi det er det første øst for Storebælt. Det er samtidig et anlæg, hvor vi i højere grad end ellers bruger bioaffald. Hovedparten er stadig gylle, der afgasses, men omkring en tredjedel på dette anlæg vil være bioaffald - især roeaffald fra sukkerproduktionen, som kan bruges i biogassen, siger Ole Hvelplund, administrerende direktør i Nature Energy.

Fakta om biogasanlæg:

Her i landsdelen er der gang i biogasproduktionen. I vores sendeområde findes der udover det nyåbnede biogasanlæg i Køng også et i Ringsted og Kalundborg, som leverer til det danske gasnet. Samtidig er Hashøj Biogas i Dalmose ved Slagelse også ved at blive udvidet, så det kan levere til gasnettet.

Ringsted Biogas oplyser, at de forventer at levere syv millioner kubikmeter i år, som svarer til cirka 5.000 husstande. Mens Kalundborg er oppe på at producere 28-30 millioner kubikmeter biogas til nettet om året, som svarer til omkring 23.000 husstande. Kapaciteten på det nye biogasanlæg i Køng er midt imellem de to, og man regner med, at det kan producere 20 millioner kubikmeter biogas om året.

Den grønne gas udgør mere og mere af det danske gasforbrug. I det første halvår af 2022 var det oppe på 27 procent af forbruget. Allerede i 2030 regner man med at det vil være 70 procent. Målet er, at det i 2050 erstatter fossil naturgas fuldt ud.

Gassen fra anlægget sendes direkte ud på gasnettet, og bagefter bliver det nu afgassede affald kørt ud på markerne som gødning.

- På den måde gør vi faktisk naturen endnu en tjeneste, fordi vi forhindrer, at man bruger kunstgødning. Det betyder, at vi yderligere skåner naturen for udledning af fossilt brændstof.

Køng Biogasanlæg
Foto: Tina Mortensen TV2 ØST

Omdiskuteret anlæg

Biogasanlægget i Køng har været omdiskuteret, blandt andet fordi det ligger meget tæt på byen. Fra selve anlægget er der da også direkte udsigt til byens kirke.

Naboskabet er dog noget, som anlægget prioriterer meget højt.

Læs også
Biogasanlæg kommer til Køng – nu er miljøgodkendelsen på plads
Læs også
Biogasanlæg kommer til Køng – nu er miljøgodkendelsen på plads

- Vi er en ordentlig nabo, og vi tager naboklager meget alvorligt. Hver eneste uge følger vi op på, om der er naboklager i lokalområdet. Vi vil hverken have lugt eller støj eller øget trafik herfra, siger Ole Hvelplund, og understreger, at man også i høj grad satser på lokal arbejdskraft, så man kan fornemme mislyde i lokalsamfundet, før de bliver til alvorlige problemer.

Med til den officielle indvielse var blandt andre Lars Løkke fra Moderaterne, Henrik Høgh (V) og Vordingborg Kommunes borgmester Mikael Smed (S).
Med til den officielle indvielse var blandt andre Lars Løkke fra Moderaterne, Henrik Høgh (V) og Vordingborg Kommunes borgmester Mikael Smed (S). Foto: Tina Mortensen TV2 ØST

Det er også noget, som Vordingborg Kommune er opmærksom på.

- Jeg synes, at både kommunen og Nature Energy har lagt sig i selen for, at vi kunne få den bedst mulige dialog om tingene. Det har også mundet ud i, at vi som kommune har etableret cykelsti på nogle af de strækninger, hvor man ventede, at der ville komme en øget trafikbelastning, når biogasanlægget åbnede, siger Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed (S). 

Han lover samtidig, at kommunen vil følge værket, blandt andet for at holde øje med lugtgener.

Læs også
Behandling af klagesager over biogasanlæg trækker ud - beboere føler sig fastlåst
Læs også
Behandling af klagesager over biogasanlæg trækker ud - beboere føler sig fastlåst

For Ole Hvelplund handler selve anlægget i Køng da også om mere end bare en produktion af gas. Det er lavet af noget af det organiske affald, vi har i Danmark - og det er med til at gøre Danmarks forsyning af gas mere sikker. Det betyder, at vi ikke er så afhænge af russisk gas, som vi har været tidligere, siger han.