¨

Rikke Louise Andersen er i chok efter ny tiltale

01:01

Rikke Louise Andersen nægter at betale en bøde 5.000. Den har hun fået for at dele et foto på facebook af en mand, der blottede sig for hendes datter. Og i dag skulle hun så i retten.

Jeg er i chok. Sådan lyder det fra Rikke Louise Andersen, efter hun har fået beskeden om, at hun er tiltalt på ny.

- Det er, som det er. Men jeg er i chok, siger Rikke Louise Andersen. 

Hun er nemlig blevet tiltalt igen, efter hun for 14 dage siden blev frifundet ved Retten i Nykøbing Falster. Rikke Louise Andersen var i retten, fordi hun havde taget et fotografi af en butiks overvågningsvideo af en blotter. Et fotografi, som hun efterfølgende offentliggjorde på Facebook. 

- Jeg troede, det var fredag og jeg kunne slappe af. Jeg havde haft en formodning om, at der ville komme noget, men da jeg ikke har hørt noget, så tænkte jeg, at det var det. 

Rikke Louise Andersen blev ringet op i morges af sin advokat, som leverede hende nyheden. 

- Og vi var begge i chok, siger hun til TV ØST.

Det er, som det er. Men jeg er i chok

Rikke Louise Andersen

Rejst ny tiltale

Anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har nemlig rejst en ny tiltale mod Rikke Louise Andersen, som tog et fotografi af en butiks overvågningsvideo af en blotter. Et fotografi, som hun efterfølgende offentliggjorde på Facebook. 

For Retten i Nykøbing Falster frifandt kvinden på baggrund af en fejl i anklageskriftet.

- Det er naturligvis beklageligt, at vi lavede en fejl. Vi havde ganske enkelt rejst tiltale efter en forkert paragraf i persondataloven, men det retter vi op på nu. Og anklagemyndigheden har da også i andre sager rejst fornyet tiltale, hvis der har været mangler i det oprindelige anklageskrift, siger Henriette Rosenborg Larsen fra anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Hvorfor går politiet efter mig?

Ifølge anklageren skal straffesagen mod Rikke Louise Andersen køre igen, fordi resultatet af den frifindende dom, med den forkerte paragraf, kan give befolkningen det indtryk, at privatpersoner helt lovligt kan bruge Facebook til at efterlyse mulige gerningsmænd. Og det er et fejlagtigt indtryk, siger anklageren.

- Hvis det er folks indtryk, så fred være med det. Men det giver jo ikke folk et frikort til at gøre det. Men det forklarer stadig ikke, hvorfor politiet går efter mig og ikke den virkelige forbryder? 

Rikke Louise Andersen har nu 30 dage til at gøre indsigelser, hvilket hun har tænkt sig at gøre.

Den nye tiltale: 

Tiltalen er rejst efter Persondatalovens § 8, stk. 5, jf. stk. 4, jf. § 70, stk. 1, nr. 1:

§8, stk. 4 og 5:
Stk. 4. Private må behandle oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de i § 7, stk. 1, nævnte, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Herudover kan behandling ske, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede.
Stk. 5. De i stk. 4 nævnte oplysninger må ikke videregives uden den registreredes udtrykkelige samtykke. Videregivelse kan dog ske uden samtykke, når det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse.

Persondatalovens § 70
Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der i forbindelse med en behandling, som udføres for private.

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App