¨

Professor om afvist blottersag: - Det er menneskeligt at fejle

Højesterets afvisning af Rikke Louise Andersens sag er et klart signal til anklagemyndigheden, lyder det fra professor i strafferet.

Højesteret afviser sagen mod Rikke Louise Andersen, som både i byretten og landsretten blev dømt til at betale en bøde for at dele et billede af en mand, som blottede sig foran hendes datter.

For anklagemyndigheden rejste først tiltale mod Rikke Louise Andersen efter en forkert paragraf, hvorefter hun blev frifundet i byretten. De rejste dog tiltale mod hende igen – med en anden paragraf – hvorefter hun blev dømt skyldig i både byretten og landsretten.

Men den går ikke, mener Højesteret. De mener ikke, at Rikke Louise Andersen kan tiltales for den samme forbrydelse to gange.

I virkeligheden blev hun frikendt allerede efter byrettens første afgørelse, fordi den ikke blev anket og dermed nåede at blive endelig

Trine Baumbach, professor i strafferet, Københavns Universitet

Og dommen er et klart signal til anklagemyndigheden, lyder det fra Trine Baumbach, der er professor i strafferet på Københavns Universitet.

- Den måde, de har håndteret sagen på, det må de ikke gøre i fremtiden, fordi vi har et forbud mod at retsforfølge folk to gange for de samme faktiske forhold, siger hun.

Siger intet om anklagemyndigheden generelle arbejde

Med afvisningen af sagen fra Højesteret, bliver dommene fra byretten og landsretten også afvist. Derfor skal Rikke Louise Andersen ikke betale en bøde for at dele billedet. Ifølge specialanklager, Jakob Nielsen, er der tale om en historisk sag, som i dag har været i Højesteret. 

- Det er en situation, der ikke har været prøvet før. Det er derfor, Højesteret har taget stilling til den – i det her tilfælde, om man kunne rejse sagen igen. Det er i hvert fald ikke blevet taget stilling til af Højesteret før. Så det var en prøvelse, der måtte komme på et tidspunkt fra Højesterets side, siger Jakob Nielsen.

- Vi vidste godt, at der var begået en fejl i første omgang, da den var rejst forkert. Og de har man så prøvet at rette op på igen ved at rejse en sag efter den rigtige bestemmelse, fordi der netop er de her hensyn at tage til dem, der bliver hængt ud med billeder eller navns nævnelse. De har også krav på beskyttelse, og det er så det hensyn, man har prøvet at rette op på. Men det er så det, Højesteret har sagt, at det kunne man ikke, når sagen er prøvet en gang.

Ifølge Trine Baumbach så er det ikke, fordi det er alarmerende, at anklagemyndigheden begik en fejl til at begynde med.

- Nu kan vi bagefter med Højesterets meget fornuftige og gode dom kigge bagud og sige, at der gjorde anklagemyndigheden det lidt klodset, men det er menneskeligt at fejle. Så jeg tror ikke, at man kan sige noget generelt om anklagemyndighedens arbejde på den baggrund, siger Trine Baumbach.

Det er ikke det samme som at sige, at hvis en anden gør noget tilsvarende, som det hun gjorde, at det så vil være straffrit

Trine Baumbach, professor i strafferet, Københavns Universitet

Blev frikendt allerede i byretten

Er Rikke Louise Andersen blevet frikendt med Højesterets afgørelse?

- I virkeligheden blev hun frikendt allerede efter byrettens første afgørelse, fordi den ikke blev anket og dermed nåede at blive endelig og med juridisk sprog hedder retskraft. Så ja, hun er frifundet for det pågældende forhold.

- Det er ikke det samme som at sige, at hvis en anden gør noget tilsvarende, som det hun gjorde, at det så vil være straffrit. Det er jo det, der gør den her situation lidt speciel. Hun blev jo i anden omgang dømt både i byretten og landsretten, og det gjorde hun med henblik på den handling, hun havde foretaget i forhold til den bestemmelse, der var rejst tiltale for. Det, som Højesteret så bare siger, er, at den procedure kunne man ikke anvende, fordi hun allerede var blevet frifundet en gang ved den første sag.

Trine Baumbach forklarer, at Højesterets dom af Rikke Louise Andersens sag ikke vil få indflydelse på fremtidige, lignende sager.

- I fremtidige sager, hvis nogle kunne finde på at gøre det samme, som den her mor har gjort, så vil der formentligt blive rejst tiltale efter den rigtige bestemmelse, og så vil domstolene gå ind og vurdere sagen – helt uafhængige af denne her sag mod moderen, siger Trine Baumbach.

OVERBLIK OVER SAGEN:

4. august 2016, cirka klokken 13.20:

En 20-årig mand blotter sit lem over for to 10-årige piger bag butik på Nyraad Hovedgade i Nyråd.
 
4. august 2016, cirka klokken 14.10:
Episoden anmeldes til politiet, og den ene pige bliver afhørt.
 
5. august 2016, mellem klokken 8.00 og 9.00:
Rikke Louise Andersen ser butikkens videoovervågning og tager et billede af gerningsmanden fra overvågningsvideoen.
 
5. august 2016, cirka klokken 13.10:
Politiet ser overvågningsbilleder fra butikken, og overvågningsbillederne bliver efterfølgende sikret.
 
5. august 2016 cirka klokken 16.10:
Rikke Louise Andersen offentliggør fotoet på Facebook med teksten ”ham hér skal vi have fat i, så del indtil vi finder ham”. Kvinden har tidligere lagt en beskrivelse af episoden på Facebook sammen med datterens tegning af gerningsmanden.
 
4. oktober 2016:
Retten i Nykøbing Falster afsiger dom mod gerningsmanden, der idømmes 10 dagsbøder af 250 kroner for blufærdighedskrænkelse.
 
10. marts 2017:
Rikke Louise Andersen bliver frifundet ved Retten i Nykøbing Falster på baggrund af en fejl i anklageskriftet.
 
24. marts 2017:
Anklagemyndigheden rejser fornyet tiltale mod Rikke Louise Andersen.

 

27. juni 2017
Rikke Andersen idømmes en bøde på 5000 kroner for overtrædelse af Persondataloven ved retten i Nykøbing Falster. Denne gang blev hun dømt ud fra § 8 i persondataloven, som handler om, at hun ikke havde fået samtykke af den afbildede til at videregive fotoet. 

 

29. januar 2018: 
Dommen fra retten i Nykøbing Falster blev stadfæstet i Østre Landsret. 

 

14. Januar 2019:
Sagen var for Højesteret. 

 

21. januar 2019:

Højesteret dømmer i sagen.

Se mere
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App