Politisk kolbøtte efter massiv kritik: Ekstra millioner til cykelsti

Politikerne havde i første omgang kun afsat penge til en delvis færdiggørelse af cykelstien på den stærkt trafikerede vej.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Borgerne i Lundby-Køng-området nord for Vordingborg får alligevel en cykelsti hele vejen fra Køng til Bårse. Sagen tog en overraskende drejning, da kommunalbestyrelsen i Vordingborg behandlede sagen onsdag.

quote Jeg er glad for, at vi omsider er kommet i gang med cykelstien

Daniel Irvold (K), byrådsmedlem, Vordingborg Kommune

Det var den konservative Daniel Irvold, der fik lov til at afsløre den politiske bombe på vegne af flertalsgruppen.

- Jeg er glad for, at vi omsider er kommet i gang med cykelstien. Vores børn skal kunne komme sikkert til og fra skole. I flertalsgruppen har vi drøftet sagen. Derfor stiller vi i aften et ændringsforslag, så vi får bygget hele cykelstien. Vi henter den manglende finansiering i kassen, lød det fra Daniel Irvold.

Politikerne har tænkt sig om en ekstra gang, og kigget grundigt i kassen for at finde de mange millioner, det koster at etablere cykelsti på hele strækningen fra Bårse til Næstvedvej. Og der er penge i kassen, forsikrede borgmester Mikael Smed (S).

Daniel Irvold (KF), byrådsmedlem i Vordingborg Kommune, præsenterede ændringsforslaget om at anlægge cykelsti hele vejen mellem Køng og Bårse, hvor der i dag kun er cykelsti en del af vejen.
Daniel Irvold (KF), byrådsmedlem i Vordingborg Kommune, præsenterede ændringsforslaget om at anlægge cykelsti hele vejen mellem Køng og Bårse, hvor der i dag kun er cykelsti en del af vejen. Foto: Thomas Nielsen - TV ØST

- Lad os få lavet cykelstien færdig. Der er ikke noget anlægsloft, og vi har råd. Vores likviditet er god med 100 millioner i kassen, fastslog borgmesteren.

Stort ønske fra borgerne

Flertalsgruppen består af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet. Men de fik ikke lov til at være alene med forslaget. Både Dansk Folkeparti og Venstre oplyste, at de også var parate med et tilsvarende forslag. Faktisk bakkede hele kommunalbestyrelsen op.

- Høringssvarene fra borgerne i området viser tydeligt, at de ønsker en cykelsti på hele strækningen. Og vi i Venstre har faktisk også forberedt et ændringsforslag, sagde Karina Fromberg (V).

Borgmester Mikael Smed (S) fremhæver at Vordingborg med 100 millioner kroner i kassen snildt kan finansiere det, som cykelstien ender med at koste.
Borgmester Mikael Smed (S) fremhæver at Vordingborg med 100 millioner kroner i kassen snildt kan finansiere det, som cykelstien ender med at koste. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Både Udvalget for Plan og Teknik og Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati havde ellers lagt op til en lappeløsning på grund af regningen for den nye asfalt til cyklisterne.

quote Høringssvarene fra borgerne i området viser tydeligt, at de ønsker en cykelsti på hele strækningen

Karina Fromberg (V), byrådet, Vordingborg Kommune

Politikerne satte sidste år 18 millioner kroner af til projektet, men udbuddet viser, at det kommer til at koste 24,5 millioner kroner. For at få pengene til at passe, var politikerne i de to udvalg parate til at droppe cykelsti på to strækninger: Mellem Gammel Lundby og Lundby og på strækningen fra Køng Kirkevej til Næstvedvej.

Dyrere end ventet

Det udløste massiv kritik fra lokalråd og beboerforening. De forsøgte at råbe de folkevalgte op med et fælles brev. Og med bare halvandet år til næste kommunalvalg, har politikerne lyttet. De er nu i sidste øjeblik kommet på andre tanker.

Viceborgmester Else-Marie Langballe Sørensen (SF) glæder sig over, at politikerne indfrier det løfte, der blev givet til borgerne om en hel cykelsti.
Viceborgmester Else-Marie Langballe Sørensen (SF) glæder sig over, at politikerne indfrier det løfte, der blev givet til borgerne om en hel cykelsti. Foto: Thomas Nielsen - TV ØST

- Jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi ikke laver en halv løsning, fastslog Else-Marie Langballe Sørensen (SF).

Det er et gammelt løfte om en mere sikker skolevej, som politikerne nu indfrier til borgerne i området. Kravet om en cykelsti på strækningen blev forstærket i forbindelse med planerne om at etablere et biogasanlæg nær Køng.

quote Der er et meget snævert gadeforløb i Gammel Lundby. Det bliver svært at få plads til en cykelsti

Michael Larsen (R), formand for Udvalget for Plan og Teknik, Vordingborg Kommune

Der kommer til at køre godt 33.000 lastbilkørsler til og fra anlægget årligt, og en hel del af de tunge køretøjer kommer til at køre ad Lundbyvej. I miljøkonsekvensrapporten bliver det også klart anbefalet at etablere cykelsti på hele strækningen.

- Jeg stemte for biogasanlægget i marts 2019. Men det hænger uløseligt sammen med, at vi får etableret en cykelsti på de dele af strækningen, hvor der ikke er nogen i dag. Det er glædeligt, at fornuften nu har sejret, sagde Eva Sommer-Madsen (V).

Michael Larsen (R), der er formand for Udvalget for Plan og Teknik, påpeger, at der trods penge på bordet, kan blive svært at finde plads til en cykelsti gennem Gammel Lundby.
Michael Larsen (R), der er formand for Udvalget for Plan og Teknik, påpeger, at der trods penge på bordet, kan blive svært at finde plads til en cykelsti gennem Gammel Lundby. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

Da et flertal af politikerne ved kommunalbestyrelsens møde i marts sidste år sagde ja til biogasanlægget, besluttede de ved samme møde at bevilge de 18 millioner kroner for at få bygget en sammenhængende cykelsti langs hele strækningen. Men pengene passede altså ikke.

Snæver vej giver udfordringer

Selv om der nu er fundet de nødvendige 24,5 millioner kroner, så er bliver der næppe cykelsti på hele strækningen alligevel. Der er simpelthen ikke plads langs den snoede vej gennem Gammel Lundby.

- Der er et meget snævert gadeforløb i Gammel Lundby. Det bliver svært at få plads til en cykelsti, men vi må finde andre løsninger for at sikre de bløde trafikanter, fastslog Michael Larsen (R), der er formand for Udvalget for Plan og Teknik.

Formanden for Lundby Lokalråd, Steen Nielsen, overværede kommunalbestyrelsesmødet onsdag, og han var glad for det overraskende ændringsforslag.

- Det er glædeligt, at politikerne nu er kommet på andre tanker og har lyttet til borgerne i området, der ønsker, at de opfylder deres løfter om en sikker skolevej, sagde han.

Der er et meget snævert gadeforløb i Gammel Lundby, som kan gøre det svært at anlægge en cykelsti.
Der er et meget snævert gadeforløb i Gammel Lundby, som kan gøre det svært at anlægge en cykelsti. Foto: Skraafoto.dk / Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Men han peger også på, at den snævre og kringlede vej gennem Gammel Lundby er farlig for cyklisterne.

- Der er behov for en form for sanering – måske en enkelt nedrivning i Gl. Lundby, så der bliver bedre plads. Jeg vil opfordre politikerne til at tænke det ind i de kommende budgetforhandlinger, sagde Steen Nielsen.

Ud over cykelsti på Køng til Bårse, bliver der også råd lysregulering i krydset i Bårse. Pris en million kroner.