¨

To nye medlemmer valgt til TV2 ØSTs bestyrelse

To nye medlemmer indtræder i TV2 ØSTs bestyrelse ved årsskiftet. De er udpeget af repræsentantskabet for TV2 ØST.

Repræsentantskabet for TV2 ØST har udpeget to nye medlemmer til bestyrelsen.

Der er tale om Ulla Birk Johansen, næstformand i Dansk Sygeplejeråd kreds Sjælland, som repræsenterer lønmodtagerorganisationerne.

Og så er Michael Løvendahl Kruse, formand for Danmarks Naturfredningsforening på Stevns, blevet valgt som repræsentant for andre kulturelle foreninger og organisationer.

Der var genvalg til Bent Munch, formand for Støtteforening Syd.

I bestyrelsen sidder desuden Birgit Rasmussen, arkitekt, Jes Hansen, portør, Claus Kronborg, direktør, og Jesper Sandbirk, udpeget af medarbejderne.

Bestyrelsen konstituerer sig på et møde den 12. november og tiltræder ved årsskiftet.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App