¨

Ny servicelov kan ramme handicappede hårdt

Foto: TV ØST

Socialministeren vil reformere serviceloven, og det kan gå hårdt ud over handicappede som scleroseramte Søren Jeppesen fra Mern.

Søren Jeppesen fra Mern ved Vordingborg har sclerose og har været bundet til en kørestol i mere end 30 år.

For et år siden fortalte han til TV ØST, at han endelig, efter en lang kamp med kommunen, fik lov til at få en ny kørestol.

I den gamle kørestol måtte hans hustru, Ingelise Jeppesen, rette ham op hvert tiende minut, fordi han gled ned i stolen og landede med al sin vægt på bagdelen. Det gav ham kroniske siddesår, og i 2014 var han indlagt, fordi der var gået livstruende stafylokokker i såret.

Al den smerte kunne en særlig kørestol afhjælpe, men der gik flere år, før Ankestyrelsen endelig besluttede, at Søren Jeppesen havde ret til at få udskiftet sin kørestol ifølge servicelovens § 112.

- Jeg kunne se, at Søren begyndte at smile. Han blev rigtig glad for, at de havde bevilliget ham stolen, fortalte Ingelise Jeppesen til TV ØST, da Søren Jeppesen fik den gode nyhed.

Jeg kunne se, at Søren begyndte at smile. Han blev rigtig glad for, at de havde bevilliget ham stolen

Ingelise Jeppesen, hustru til Søren Jeppesen

Minister vil ændre lov

Men fremover er det ikke sikkert, at det vil kunne lade sig gøre for andre i samme situation som ham. Socialminister Karen Ellemann (V) vil nemlig have serviceloven ændret, fordi den er blevet for kompliceret.

Det skriver Jyllands-Posten (kræver log-in).

I dag har kommunerne pligt til at give handicappede en række ydelser ifølge serviceloven, men fremover skal kommunerne kun have pligt til at ”foretage en udredning af borgeren og på baggrund af heraf udarbejde en handleplan, før der træffes en afgørelse om hjælp til borgeren”.

Det står der i et fortroligt notat, som Jyllands-Posten har fået adgang til.

På den måde vil de enkelte ydelser ikke længere være udformet som såkaldte skal-bestemmelser.

”Vi skal væk fra kampen mellem borger og system om retten til den enkelte ydelse, siger socialminister Karen Ellemann til Jyllands-Posten.

Handicappede mister rettigheder

Men det frygter blandt andet adjunkt Eva Naur Jensen, der arbejder med socialret ved Aarhus Univeristet, vil føre til, at de handicappede generelt får mindre hjælp.

- Hvis ydelserne er lovbundne, ved man, hvad man har at forholde sig til. Med det, der er lagt op til, mister man nogle rettigheder, for det er altid sværere at kræve noget, som bunder i forvaltningens udredning, der jo er baseret på skøn, siger hun.

Vi skal væk fra kampen mellem borger og system om retten til den enkelte ydelse

Socialminister Karen Ellemann (V) til Jyllands-Posten

Og Søren Jeppesen?

Han tør slet ikke tænke på, hvad der var sket, hvis ikke han havde fået bevilget en ny kørestol til sidst.

- Det er ikke sikkert, jeg så havde været her i dag, siger han til Jyllands-Posten.

Serviceloven

I dag er det bestemt ved lov, at kommunen tilbyder:
  • Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Ophold i boformer, som er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse beov på anden vis.
  • Støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.
Kilde: Retsinformation.dk

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App