¨

Ny bestyrelsesformand vil have fat i yngre brugere

Foto: TV ØST

TV ØST har fået ny bestyrelsesformand, og et af fokusområderne i den kommende periode vil være at få fat i brugere under 40 år.

Flere yngre brugere er et af fokusområderne i TV ØSTs nykonstituerede bestyrelse. Ole Lund-Hermansen er nyvalgt formand, og han ser gerne, at kanalen får bedre fat i folk under 40 år.

- Jeg synes, der er en alarmerende fordeling på seerne, som vi skal forholde os til. Vi har godt fat, men det er i de ældre, og vi er nødt til også at se på, om vi er gode nok til at ramme dem under 40 år. Jeg tror både, vi skal kigge på de typer udsendelser, TV ØST har, men også se på, om ØST skal være til stede på flere sociale medier, siger den nye formand, der er spændt på at tage hul på arbejdet.

- Det er en spændende opgave, men det er også med ydmyghed og stor respekt for den forhenværende formands arbejde, at jeg går til den. Det er vigtigt for mig, at alle er med, og at hele bestyrelsen bliver en konstruktiv sparringspartner til ledelsen, siger han.

Direktør og tysk konsul

Ole Lund-Hermansen er uddannet stærkstrømsingeniør og administrerende direktør i Induperm A/S i Nykøbing Falster, hvor virksomheden har egen produktion af landingslysanlæg og verdensomspændende eksport.

Han har været medlem af repræsentantskabet for TV ØST siden 1994 og medlem af TV ØST’s bestyrelse siden 1. januar 2011. Med en titel som tysk konsul har han en særlig kæphest, som også kan komme på dagordenen i den nye bestyrelse.

- Jeg synes, det kunne være interessant at se på, om der ligger et værktøj i forhold til det grænseoverskridende samarbejde. Kunne man forestille sig at lave en sen nyhedsudsendelse med tyske undertekster én gang dagligt eller ugentligt, alt efter hvad der lader sig gøre? Alternativt med engelske undertekster, hvilket blandt andet er interessant for de mange folk, der kommer til området for at arbejde med den nye Femern-forbindelse, siger Ole Lund-Hermansen.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig mandag den 17. november, hvor Jørgen Steengaard Madsen fra Næstved er valgt som næstformand. Ole Lund-Hermansen afløser Jørgen Hvidtfelt, vicerektor på Herlufsholm Kostskole, på formandsposten.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App