Naturprojekt til 38 millioner kroner: Kom med biologer og paddeeksperter på nattur

Natten til tirsdag var biologer og paddeeksperter på nattur for at registrere og optæller padder, tudser og frøer.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I nattens mulm og mørke sneg biologer og paddeksperter sig tirsdag ud i området ved Knudshoved Odde ved Vordingborg for at følge naturen på helt klos hold.

- Det, vi blandt andet gør, er, at vi tæller padderne herude for at holde øje med, hvordan bestanden udvikler sig. Grønbroget tudse – dem er der omkring 15 af - har vi talt i år. Strandtudsen er der omkring 125 af, siger projektleder Carsten Horup fra Vordingborg Kommune til TV2 ØST.

Paddeeksperter og biologer var natten til tirsdag på nattur på Knudshoved Odde for at følge bestanden af frøer og tudser.
Paddeeksperter og biologer var natten til tirsdag på nattur på Knudshoved Odde for at følge bestanden af frøer og tudser. Foto: Per Rasmussen - Vordingborg

Optimale vejrforhold

Natturen sker minimum hvert år og er et led i et større naturprojekt til 38 millioner kroner, som blandt andet går ud på at skabe flere vandhuller og større vådområder med yngle-øer til sjældne fugle.

- Det, vi var ude og gøre i aftes, var, at vi var ude og tælle og følge bestanden af de truede padder, som vi forsøger at hjælpe i projektet, siger Carsten Horup.

20210510 Knudshoved Odde_1
Foto: Per Rasmussen - Vordingborg

- Padderne kommer til vandhullerne nu her, og så kvækker de i en længere periode, afhængig af hvilke arter vi snakker om. Nogle aftener er bedre end andre, og i går aftes (natten til tirsdag, red.) var rigtig fint. De kan godt lide lunt og stille vejr, siger han.

Fakta om projektet

Padderne skal flyttes ind på nye arealer

Projektet går ud på at skabe nye levesteder for padderne.

- Der er de presset af forskellige ting, blandt andet stigende havvandstande, der gør, at der kommer salt ind i deres vandhuller. Selve projektarealet, hvor vi laver ny natur, ligger mellem Knudsskov og det areal der hedder hoved, hvor den gamle natur er, siger Carsten Horup.

- Det er simpelthen meningen, at padderne skal flytte sig fra hovedet og ind på det nye areal, hvor vi laver en masse nye vandhuller til dem.

Natten til tirsdag spottede biologer både strandtudser og grønbroget tudser. Sidstnævnte art er der 15  hanner af.
Natten til tirsdag spottede biologer både strandtudser og grønbroget tudser. Sidstnævnte art er der 15 hanner af. Foto: Per Rasmussen - Vordingborg

Sammen med den eksisterende unikke natur på spidsen af Knudshoved bliver det nye samlede naturområde på over 280 hektar. Projektet tilgodeser en lang række padde-arter, herunder især den sjældne klokkefrø, og flere af de fuglearter og naturtyper som området er udpeget for at beskytte igennem EU’s naturbeskyttelsesnetværk, Natura 2000.

Projektet gennemføres i samarbejde med Rosenfaldt, der ejer arealerne på Knudshoved.

Supplerende opdrætsprogram

- Vi har et supplerende opdrætsprogram, hvor vi tager nogle af æggene fra padderne og klækker dem i beskyttet opdrætsstationer/kar. Der er masser af andre dyr, guldsmedelaver og fugle, der spiser de her små padder og deres æg, så vi opdrætter dem i beskyttet miljøer og sætter dem ud i de nye søer, vi laver ude på Knudshoved, siger Carsten Horup.

- De kan godt vandre selv, og det gør de også, men vi giver dem en hjælpende hånd for at sikre størst muligt succes i projektet og sikre deres overlevelse.

75 procent af de tudser, der laves derude, bliver sat over på det nye areal, og 25 procent bliver ført tilbage til de eksisterende vandhuller.

- Så vi sørger for, at vi ikke skader bestandene, der hvor de er.

Knudshoved Odde er en halvø sydøst for Karrebæksminde Bugt i Smålandsfarvandet, der går cirka 15 km mod nordvest fra sydsjælland i nærheden af Vordingborg.
Knudshoved Odde er en halvø sydøst for Karrebæksminde Bugt i Smålandsfarvandet, der går cirka 15 km mod nordvest fra sydsjælland i nærheden af Vordingborg.

Naturprojektet forløbet indtil 2023

Projektet løber indtil 2023, og allerede nu er der kommet store søer til på Knudshoved, og der vil komme flere søer i de kommende to-tre år.

- Der er også flere ture i vente – også om natten. Og så holder vi øje med, om de spreder sig til de nye søer, som vi laver til dem, siger Carsten Horup.

Projektets samlede sum er over 38 millioner kroner og finansieres primært af EU’s LIFE pulje og Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet med tilsammen 36 millioner kroner. Resten finansieres af projektets øvrige to partnere samt Vordingborg Kommune.