Naboer kritiserer plan om ny jernbanebro

Planerne om en ny jernbanebro og vej i Vordingborg skaber frustrationer blandt naboer. Projektet begynder i marts næste år.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Automekaniker John Møller frygter for forretningens fremtid på Aarsleffsgade i Vordingborg.

- Jeg synes, det ser meget dårligt ud, og jeg mener ikke, at det er i orden, siger John Møller. 

Årsagen er opgraderingen af jernbanen i forbindelse med Femern-projektet. Planen betyder, at der kommer en ny vej og bro over jernbanen i Vordingborg. John Møllers ejendom kommer til at ligge på hjørnet til det nye kryds, som bliver hævet med lidt over en meter i forhold til det nuværende niveau. John Møllers ejendom er i Banedanmarks planer kun deleksproprieret, og det er han ikke tilfreds med.

- Jeg vil totaleksproprieres. Den udvikling, der sker nu, den vil jeg ikke være en del af, siger John Møller.

Banedanmark vil ikke være med

Aarsleffsgade bliver hævet så meget, at John Møller får svært ved at bruge ejendommen og vinduer som udstillingsvindue. Støttemurene til vejen går snært forbi ejendommen, og indgangen til værkstedet skal flyttes om bagved. Og så bliver en del af grunden hegnet ind i byggefasen, som er sat til et år.

Men Banedanmark mener ikke, der John Møllers grunds skal totaleksproprieres.

- Jeg kan kun sige, at med den måde vi har planlagt projektet - med de faktiske og fysiske indgreb, der er - mener vi ikke, at der er grundlag for en totalekspropriation, siger Jens Aalund, der er projektchef i Banedanmark.

Uvildig undersøgelse

Tirsdag blev Banedanmarks planer gennemgået af den uvildige ekspropriationskommission. Her blev begge parter hørt, inden der bliver taget en beslutning. 

John Møller frygter at ejendommen bliver usælgelig, og han tvivler på, at han får dækket sine tab i omsætningen og på ejendommens værdi, hvis han får kompensation.

John Møller kan forvente svar fra kommissionen ved årsskiftet. Projektet forventes at begynde i marts måned næste år.