Møns Bank åbner filial i Vordingborg

I Møns Bank er der stor tilfredshed med et resultat på godt 20 mio. kr. før skat for årets første 3 kvartaler. Banken åbner en ny filial i Vordingborg.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det går øjensynligt godt for Møns Bank.

- Årets første tre kvartaler har været præget af et meget højt aktivitetsniveau, siger bankens direktør, Flemming Jensen i en pressemeddelelse.

- Det viser sig på bankens aktivitetsbestemte indtægter: De er steget med 8,8 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, hvilket er langt bedre end oprindelig forventet for året.

Bankdirektøren vurderer, at det skyldes det historiske lave renteniveau, som gør at banken har brugt meget tid på rådgivning af kunderne om de mange muligheder indenfor realkreditbelåning og investeringsrådgivning. 

Samtidig har der været travlt med bankens udlånsaktivitet, og de samlede udlån er således steget med godt 10 %.

Tilfredsstillende resultat

- For årets tre kvartaler er således opnået et resultat efter nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat på 16,9 mio. kr., siger Flemming Jensen.

- Alt i alt en periode med stor aktivitet i banken og et resultat, der er bedre end oprindelig forventet. Forventningerne til året er en basisdrift i den høje ende af de tidligere opjusterede forventninger for året på mellem 30-35 mio. kr., slutter Flemming Jensen.

Mange nye kunder

Perioden har generelt været præget af en stor tilgang af nye kunder i alle bankens afdelinger.

- I Præstø og på Møn kan vi mærke, at Nordea og Danske Bank indenfor de senere år har lukket deres filialer, og specielt fra bankens etablering i Næstved sidste efterår har der været bidraget væsentligt til en stor kundetilgang og det meget høje aktivitetsniveau, fortæller Flemming Jensen.

Ny filial i Vordingborg

Møns Bank har omkring 1.000 kunder i Vordingborg-området, og derfor vil banken nu åbne en filial i byen.

- I bankens strategi indgår, at det ikke er muligt alene at spare sig til en fremtid, og som landmand ved jeg om nogen, at det er nødvendigt både at gøde og så, før der kan høstes, siger bestyrelsesformand, Jens Ravn. 

- Samtidig har vi igennem de senere år gødet markedet i Vordingborg-området, og tiden er kommet, hvor jeg mener, at det vil være fornuftigt, at Møns Bank slår ordentligt rod i området. Det vil vi gøre ved etablering af en ny filial i Vordingborg, så vi fremover er repræsenteret i alle kommunens købstæder, siger bankens bestyrelsesformand.

Går mod strømmen

- Vi er naturligvis opmærksomme på, at vi går imod strømmen og de generelle udviklingstendenser i den finansielle sektor, men for os giver det god mening, slår han fast.

Beslutningen medfører stigende omkostninger.

- Vi betragter det som en investering i bankens fremtid, og på længere sigt vil de igangsatte initiativer bidrage til en fortsat udvikling af banken og vækst i indtjeningen, slutter Jens Ravn.