Mistrivsel under nedlukning - børn og forældre benytter kommunal hotline

Vordingborg Kommune modtager opkald fra børn, unge og voksne, der kæmper med livet under nedlukningen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Hjemmearbejde og hjemmeskole kan gå hårdt udover trivslen i hjemmet. Både for børn og voksne.

Derfor oprettede Vordingborg Kommune den 5. januar en hotline for borgere, der kæmper med tilværelsen under coronanedlukningen. 

Siden da har flere borgere henvendt sig.

- Der bliver ringet med meget forskellige ting. Det kan være stigende konflikter mellem forældre og børn, mellem søskende og mellem forældre, fortæller Katarina Kjærulff Linck, psykolog og leder af kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

quote Der kan lige pludselig være meget tomt, når man ikke kan komme i skole eller på gymnasiet

Katarina Kjærulff Linck, psykolog

- Nogle børn kan blive aggressive og udadreagerende, mens andre bliver mere triste og indadvendte. Nogle børn har måske i forvejen nogle vanskeligheder, og under de her forhold kan det blusse op eller udfordre mere, fordi den vante struktur og dagligdag ikke er der på samme måde, siger hun. 

Presset af hjemmeskoling

Telefonlinjen er åben på tirsdage mellem klokken 10.00 og 12.00 og onsdage fra klokken 13.00 til 15.00. Nummeret er 55 36 20 40. Siden den 5. januar har der været 13 henvendelser.

- Der er indtil videre en overvægt af henvendelser fra forældre. Men der er også en del opkald fra frustrederede unge, der føler, at de mangler social kontakt med jævnaldrende. Det er ikke alle, der har et stærkt netværk, som kan overleve på distance, så der kan lige pludselig være meget tomt, når man ikke kan komme i skole eller på gymnasiet.

Rådgivningen er bemandet af psykologer og kan benyttes af alle. Tilbuddet er særligt målrettet børn, unge, forældre og personer, der arbejder med børn i det daglige, fordi kommunen oplever, at især hjemmeskoling har en vis effekt på trivslen i hjemmene.

- Vi kan se, at der er et udvidet behov, fordi mange er pressede af hjemmeskole og mindre socialt samvær. Det kan give konflikter i hjemmet og forældre, der er bekymrede for sine børns faglige udvikling og generelle trivsel, siger Katarina Kjærulff Linck.

Anonym rådgivning

Kommunens hotline er anonym. Alt efter problemets karakter og omfang vil psykologen vurdere, hvad der skal til for at hjælpe borgeren på rette vej. 

- I første omgang handler det jo om at lytte. Nogen gange vil man kunne give nogle ret konkrete råd til at få perspektivet hen det rigtige sted. Det er ikke sikkert, at det gør den store forskel, men det kan måske gøre en lille forskel, der gør, at man som forældre kan få kigget på problemet på en anden måde, siger Katarina Kjærulff Linck.

- Der kan også være brug for yderligere sparring og rådgivning, hvor vi hjælper forældrene hen til det. Det kan være, at skolen skal indover, fordi der er noget med den faglige udvikling, siger Katarina Kjærulff Linck, der opfordrer borgere, der mistrives, til at række ud, hvis man har behov for at blive hørt.

- Hvis man synes, at tingene er svære, skal man få sagt det højt, og hvis man ikke har nogen omkring sig, man ikke føler, man kan sige det højt til, så er det i hvert fald en mulighed at ringe til denne linje.