Miljøfarlige stoffer gemmer sig i den gamle Storstrømsbro – nu skal de kortlægges

Bly og asbest gemmer sig i elementerne på den gamle Storstrømsbro. De skal findes, inden broen rives ned.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Om godt fem år skal den gamle Storstrømsbro fra 1937 efter planen tages ud af drift og dernæst rives ned. Broen er i dårlig stand, hvorfor en ny bro er under opførelse. Men inden en nedrivning kan gå i gang, gennemføres der en lang række undersøgelser.

I disse uger er Vejdirektoratets rådgivere således i gang med at udtage prøver af både beton og andre materialer fra broen.

Ifølge projektchef Niels Gottlieb er der flere problematiske stoffer, som skal kortlægges for at man kan sikre en bæredygtig nedrivning for både natur og mandskab.

- Vi har brug for et nærgående kendskab til de materialer, broen består af, før vi sender opgaven med nedrivning af broen i udbud. Den viden skal hjælpe os til at beskrive opgaven, så den vindende entreprenør kan udføre opgaven bæredygtigt og miljømæssigt forsvarligt, forklarer Niels Gottlieb i en meddelelse.

Vejdirektoratet har bedt Rambøll, som er hovedrådgiver på projektet, om en detaljeret undersøgelse af broens materialer.

Projektchef Niels Gottlieb fortæller, at et nærgående kendskab til broens materialer er nødvendigt for at kunne gennemføre en bæredygtig og sikker nedrivning for både natur og mandskab.
Projektchef Niels Gottlieb fortæller, at et nærgående kendskab til broens materialer er nødvendigt for at kunne gennemføre en bæredygtig og sikker nedrivning for både natur og mandskab. Foto: Katja Højbjerg - TV2 ØST

Konsulenterne tager blandt andet prøver af beton og maling. Prøverne skal vise, om der for eksempel er brugt bly eller asbest i materialerne.

Den viden er vigtigt for at udføre nedrivningen sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt, ligesom den kan give svar på, hvilke materialer der kan genanvendes.

Vejdirektoratet har tidligere fremhævet forekomsten af netop det kræftfremkaldende stof asbest ved broens overflade membran, som noget der skal fjernest særskilt i forbindelse med nedtagningen af broen.

Undersøgelserne foregår både på broen og fra vandsiden og fortsætter juni måned ud.

Derefter skal prøverne analyseres nærmere.

Storstrømsbroen
Foto: TV2 ØST

Vejdirektoratet har tidligere 3D-fotograferet hele broen til det materiale, som følger med, når broen sendes i udbud. Ligeledes har Vejdirektoratet etableret en dialog med flere relevante aktører om den forestående nedrivning, for at få lagt den rette plan for nedrivningen.

Nedrivning forsinket

Tidligere har der været forslag fremme om at bevare den gamle bro, når den nye bro står færdig. Borgere har således både foreslået at broen omdannes til cykelbro, mens andre igen har foreslået et hotel på broen.

Storstrømsbroen, der er fra 1937, er dog i så ringe en forfatning, at det vil blive meget dyrt at rejse den fornødne kapital til bevarelse af broen. I anlægsloven for den nye bro står der således, at den gamle bro skal rives ned, når den nye står klar.

Med den nuværende tidsplan for byggeriet af den nye bro – der for få uger siden blev forsinket med yderligere to år – ventes opgaven med at nedrive den gamle bro først sendt i udbud i 2025. Først når både biltrafik og togtrafik kører på den nye Storstrømsbro, går selve nedrivningen i gang. Det forventes at ske efter 2026.

Selve nedrivningen af broen kommer forventeligt til at foregå delvist med kran fra søsiden, imens broens 50 bropiller forventes fjernet med sprængstof.

Nedrivningsarbejdet forventes at vare to-tre år.