Kommuner tager mulig forurening af åer med kræftfremkaldende stof med ro

Hverken Vordingborg eller Lolland Kommuner frygter en sag magen til den fra Korsør, efter at Miljøstyrelsen nu vil undersøge lokale vandløb for PFOS.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

To kommuner her i sendeområdet får i den kommende måneds tid besøg af fagfolk fra Miljøstyrelsen. Besøget er foranlediget af mistanke om forurening med fluorstoffet PFAS – en fællesbetegnelse for fluorstoffer, som blandt andet tæller PFOS.

Vandløbene er udpeget af Region Sjælland og Forsvarets Ejendomsstyrelse på baggrund af vandløbenes placering i forhold til lokale brandslukningspladser, hvorfra stoffet muligvis kan være spredt fra.

PFOS har i en lang årrække været anvendt i brandslukningsskum, og en sag fra Korsør har vist, at stoffet har spredt sig fra en lokal brandskole via et vandløb til dyr og mennesker.

quote Vi laver undersøgelserne, fordi vi vurderer, der er risiko for påvirkninger af dyrelivet

Peter Kaarup, kontorchef, Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen forestår alene prøveudtagninger fra vandløbene og efterfølgende analyser med henblik på at kortlægge eventuel spredning af det svært nedbrydelige stof. Derimod henvises der til kommunerne for spørgsmål om, hvordan naboer og grundejere ned til de vandløb, der nu er udpeget til undersøgelse, skal forholde sig.

- Hvis kommuner eller regioner skønner, at der er behov for det, kan de allerede nu beslutte at fraråde fiskeri i vandløb i nærheden af brandøvelsespladser. Det er dem, der tager handling på dette og ikke Miljøstyrelsen. Det behøver ikke at afvente fiskeundersøgelserne, sagde kontorchef Peter Kaarup fra Miljøstyrelsen til TV2 ØST onsdag.

Her i sendeområdet skal der undersøges i alt fem steder:

Grafik: Nick Abildgaard

Afviser risiko

Hverken hos Lolland eller Vordingborg kommuner har man dog planer om at gøre brug af dette.

Ifølge Diddi Thiemann, fagchef i Byg Land og Miljø, Vordingborg Kommune, har kommunerne end ikke været orienteret om, at Miljøstyrelsen vil igangsætte undersøgelser af de pågældende vandløb, før TV2 ØST’s omtale heraf for to dage siden.

- De vandløb, som der er tale om i Vordingborg Kommune, er primært til afvanding. Det er ikke steder, hvor man fisker. Umiddelbart, tænker vi ikke, der er grundlag for at gå ud og advare om, at man ikke må fiske, forklarer Diddi Thiemann.

Kanalerne løber heller ikke ud i søer, hvorfra der foregår fiskeri, oplyser fagchefen, der også afviser risikoen for, at der som i Korsør går kvæg, som har adgang til kanalerne, der nu skal undersøges.

- Langs med å-løbet er det meste enten udlagt til landbrug eller krat, imens der ved Mønsvej (Stensved, red.) går noget kvæg. Men de er hegnet ind, så kvæget ikke har adgang til at drikke ved åen.

Kvæget tilhører endvidere kommunen og er ikke slagtekvæg, oplyser Diddi Thiemann.

- Det er nogle helt andre forudsætninger, vi har at gøre med her, understreger hun med henvisning til sagen fra Korsør.

Ikke sammenlignelig med Korsør

Vordingborg Kommune har ifølge fagchefen ikke kendskab til, at der skal være forurening med PFAS på de områder ved Stensved og Vordingborg, som hører ind under Forsvaret – men som ifølge Region Sjælland og Forsvaret har givet anledning til undersøgelse af vandløbene.

- Problemet med de militære arealer er, at vi ikke ved noget om dem. Det er kun militæret, der har kendskab til, hvor der er brandøvelsespladser på deres områder, siger Diddi Thiemann.

quote Vi afventer resultaterne af Miljøstyrelsens undersøgelser

Martin Bruun, teamleder, Natur og Miljø , Lolland Kommune

Også i Lolland Kommune bliver der ikke for nuværende gjort yderligere anstalter i forbindelse med, at Holebyløbet er udpeget til undersøgelse for PFAS.

- Vi afventer resultaterne af Miljøstyrelsens undersøgelser, skriver Martin Bruun, teamleder ved Natur og Miljø i Lolland Kommune, i en mail til TV2 ØST.

- Vores vurdering er, at forholdene omkring Holebyløbet adskiller så markant i skala af anvendelse af brandslukningsskum fra sagen i Korsør, at vi ikke kan drage paralleller til den sag.

Ifølge teamlederen har de brandøvelsespladser, der har ligget i forbindelse med Holebyløbet, været et fælles bedriftsværn til brug for tre virksomheder i området.

- På nuværende tidspunkt har vi ikke viden om, at bedriftsværnet har haft et aktivitetsniveau med brug af slukningsskum til øvelsesbrug, der kan sammenlignes med brandskoler med videre som i sagen ved Korsør, forklarer Martin Bruun og tilføjer:

- Vi afventer derfor styrelsens undersøgelser af vandløbet, inden vi foretager os yderligere i relation til aktiviteter ved Holebyløbet.

Risiko for PFAS-påvirkning

Det er ifølge Miljøstyrelsen regionerne, der har oplyst om risikoen for PFAS-forurening ved Holeby og Stensved, imens Forsvaret har oplyst omkring risikoen omkring Vordingborg Øvelsesplads, som har udløb til Præstegårdsgrøften.

Generelt for de 50 vandløb, som er udtaget til undersøgelse over hele landet, har Danske Regioner beskrevet, at der kan være en PFAS-påvirkning af vandløbet, oplyser Miljøstyrelsen.

Slagelse Kommune valgte at følge et forsigtighedsprincip og fraråde badning og fiskeri i Korsør Nor efter fundet af PFOS i nærmiljøet omkring den lokale brandskole.
Slagelse Kommune valgte at følge et forsigtighedsprincip og fraråde badning og fiskeri i Korsør Nor efter fundet af PFOS i nærmiljøet omkring den lokale brandskole. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

Baggrunden for, at prøvetagningerne fra vandløbene sker ved fiskeri skyldes, at PFAS-fluorstofferne ophobes i planter og dyr.

- Vi laver undersøgelserne, fordi vi vurderer, der er risiko for påvirkninger af dyrelivet. Vi ved, stofferne akkumuleres i planter og dyr, og vi ved, de er langsomt nedbrydelige. Vi kender ikke resultaterne endnu – men der er en risiko. Det er derfor disse steder er udvalgt til undersøgelse på baggrund af oplysninger fra regionerne og forsvaret, sagde Peter Kaarup fra Miljøstyrelsen til TV2 ØST onsdag.

PFOS blev forbudt at bruge i brandslukningsskum i 2005, imens eventuelle lagre måtte opbruges frem til år 2011.

På Brandskolen i Korsør blev skum med PFOS udfaset allerede i 2001 – men ikke desto mindre fandt man ved prøveudtagninger i foråret 2021 forekomster af PFOS i den omkringliggende natur på 1.000 gange over miljøkravet.